annonser
annons STIL
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Rehab Sation Assistans
annons Assistansförmedling
annons Nordica Assistans
annons Backup
annons Maxia Care
annons Humana Personlig assistans
annons Vivida Assistans
annons JAG


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket"

I sin nya vägledning säger Försäkringskassan att de kan anmäla till Arbetsmiljöverket om assistenter arbetar på ett sätt som bryter mot arbetstidsreglerna i ATL, Arbetstidslagen.

Artiklar med samma tema: (23)

TEMA - Arbetstidslagen, ATL

EG-direktivet om ”arbetstidens förläggning i vissa avseenden” började gälla i Sverige 2007. De nya reglerna kom i hög grad att påverka assistansverksamheten och det fanns flera farhågor, exemplevis att direktivet skulle inskränka möjligheterna för brukarna att resa. Arbetsgivarorganisationerna skapade dock efter en tid undantag i sina kollektivavtal.

Varför Försäkringskassan vill anmäla om assistenter inte följer ATL

Tomas SundbergTomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan säger att deras handläggare då och då sett i tidredovisningarna att vissa assistenter arbetar för många timmar varje månad, långt över vad ATL tillåter.
- Det var inte tänkt så i intentionen med lagstiftningen, men vi har inte kunnat göra något åt detta eftersom vi inte har några juridiska instrument, vi kan inte påverka utbetalningarna.
Enligt Tomas Sundberg har en diskussion om detta pågått under många år på Försäkringskassan och man har nu landat i möjligheten att påtala detta till Arbetsmiljöverket eftersom det är den myndighet som utövar tillsyn över ATL.

Hur en anmälan till arbetsmiljöverket ska hanteras

Den handläggare som har hand om ett ärende ska enligt Tomas Sundberg alltid först meddela assistansanordnaren att en assistent arbetar för mycket, och ge anordnaren en chans att rätta till detta.
- Om situationen inte förändras kan en anmälan göras, men det måste alltid göras en sekretessprövning med en bedömning om en anmälan kan leda till "men" för den assistansberättigade enligt 7 kapitlets 7 § i Sekretesslagen.
En bedömning ska då göras från fall till fall och utgångspunkten ska enligt Tomas Sundberg vara den assistansberättigades egen upplevelse.
- I begreppet "men" ryms åtgärder som är sanktionerade och accepterade från samhällets sida. Om exempelvis en uppgift som lämnas ut kan användas till inkassoåtgärder mot den ersättningsberättigade kan det anses vara till "men".
Kan ni anmäla även när assistenter arbetar för många timmar i sträck, men utan att arbeta för mycket tid totalt sett?
- Vi har inte beskrivit den situationen, det får bli en bedömning som handläggaren gör, men den omständigheten skulle kunna ingå.
Kommer ni att ta hänsyn till de undantag från ATL som finns i centrala och lokala kollektivavtal?
- Det har vi inte diskuterat, men våra handläggare måste följa utvecklingen under en längre period och se om mönstret upprepas. I den mån man får göra undantag och att de är förenliga med lagstiftningen i ATL, måste vi ta del av den informationen.

Särskilda regler för egna arbetsgivare

En anmälan till Arbetsmiljöverket gäller enbart de som köper assistans poängterar Tomas Sundberg, för egna arbetsgivare gäller lagen om arbetstid i husligt arbete, där har Försäkringskassan istället rätt att påverka utbetalningarna av assistansersättning vid brott mot arbetstidslagstiftningen.
- Då påtalar vi först att arbetstidslagstiftningen inte följs, om mönstret fortsätter trots påtalan kan vi kräva tillbaka assistansersättningen för den tid en assistent arbetat för mycket, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-02-10

Vidare läsning

Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning 2003:6 Version 5 (2009-09-14)

Skicka sidan till: