Riksdagsmajoritet: "Alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet"

Bild på Riksdagen En riksdagsmajoritet bestående av C, L, KD, V, SD och MP har röstat för att huvudmannaskapsutredningen bör få tilläggsdirektiv om att skapa lagförslag som gör alla grundläggande behov assistansgrundande i sin helhet.

Riksdagen röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet

"Lars Lööws utredning måste ta hänsyn till tillkännagivandet"

Jonas Franksson, STIL Riksdagens tillkännagivande om grundläggande behov är ett genombrott. Även om Lars Lööws utredning inte får tilläggsdirektiv måste den ändå förhålla sig till tillkännagivandet, anser Jonas Franksson.

Jonas Franksson, STIL – "Lars Lööws utredning måste förhålla sig till riksdagens tillkännagivande"
Citat:

Återigen intar S och M rollen som Bror Duktig.

Riksdagspartierna intervjuas om tillkännagivandet

Riksdagspartiernas loggor Assistanskoll har frågat samtliga riksdagspartier varför de röstade som de gjorde vid tillkännagivandet om grundläggande behov och vad de anser bör hända nu.

Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?
Citat:

Socialdemokraterna
Det är inte troligt att regeringen kommer att ge ett tilläggsdirektiv då det kommer att försena utredningen.

Centern
Centerpartiet vill att uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov slopas.

Vänsterpartiet
Förväntar mig att regeringen genomför detta.

Liberalerna
Det ska givetvis genomföras och bör ske skyndsamt så utredaren får så mycket tid som möjligt för uppdraget.

Sverigedemokraterna
Självklart bör regeringen respektera riksdagens beslut.

Moderaterna
Om andra utredningar krävs får detta hanteras i särskild ordning av regeringen med ett helt nytt utredningsuppdrag.

Miljöpartiet
Den utveckling som skett med minuträkning etc är allt annat än bra och det är viktigt att återgå till ett helhetstänkande.

Kristdemokraterna
Det var Kristdemokraterna som la det aktuella förslaget och jag är väldigt glad över att en majoritet har ställt sig bakom det.

KD hoppas regeringen genomför riksdagens beslut

Pia Steensland, Kristdemokraterna Pia Steensland hoppas att regeringen låter Lars Lööws utredning skapa lagförslag om grundläggande behov.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Hoppas regeringen respekterar Socialutskottets beslut"
Citat:

Tydligt och efterlängtat ställningstagande av en majoritet i riksdagen.

"Vi kommer inte ge utredningen något tilläggsdirektiv"

Lena Hallengren, Socialminister Regeringen kommer inte att ge Lars Lööws utredning tilläggsdirektiv att utreda lagförslag att alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans i sin helhet.

Lena Hallengren, Socialminister – "Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskapsutredningen något tilläggsdirektiv"
Citat:

Det är viktigt att huvudmannaskapsutredningen får arbeta med sin fråga och att den inte försenas.

IfA: Ge utredningen tilläggsdirektiv!

Sophie Karlsson, IfA Efter Socialutskottets beslut bör regeringen så fort som möjligt ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om grundläggande behov.

Sophie Karlsson, IfA – "Ge utredningen tilläggsdirektiv!"
Citat:

Statligt huvudmannaskap tillsammans med en lag om att grundläggande behov räknas i sin helhet skulle bli riktigt bra.

"2000 fler beräknas få personlig assistans"

Lena Hallengren, Socialminister I en ny lagrådsremiss föreslås "Egenvård vid medicinska tillstånd" bli nytt grundläggande behov. Regeringen vill däremot inte genomföra förslaget att sjukvårdande insatser ska kunna beviljas som personlig assistans.

Lena Hallengren, socialminister – "Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistansersättning"
Citat:

Det nya grundläggande behovet. för tex akut hjälp med hantering av medicinteknisk utrustning eller tillsyn vid risk för grav epilepsi.

"Omprövningsstoppet måste vara kvar"

Cecilia Blanck Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG Cecilia Blanck är positiv till regeringens lagförslag om nya grundläggande behov och schabloniserat föräldraavdrag.

Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – "Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna"
Citat:

Vi delar inte bilden av att det skulle finnas så stora problem med egenvården idag.

"Vi lägger inte fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ"

Lars Lööw, statlig utredare Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska genomföras. Han ser inga möjligheter för ett kommunalt huvudmannaskap.

Lars Lööw, statlig utredare – "Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ"
Citat:

Finns så vitt jag bedömer inte någon möjlighet att sådant förslag skulle komma att genomföras.

"De goda intentionerna i LSS begravdes"

Barbro Lewin, funktionsrättsforskare LSS goda intentioner började begravas när de grundläggande behoven infördes 1996 säger Barbro Lewin. Hon anser att det saknats en statlig styrning av LSS.

Barbro Lewin, funktionsrättsforskare – "Hur väcker man en politisk vilja att följa LSS goda intentioner?"
Citat:

Jag förstår inte varför det måste vara en uppdelning i grundläggande och andra personliga behov.

"Anordnarna förväntas kontrollera assistansanvändarna"

Anna Barsk Holmbom Idag hålls assistansanordnarna ansvariga för vad deras kunder gör, vilket kan skapa ohållbara relationer mellan assistansberättigad och utförare.

Anna Barsk Holmbom – "Anordnaren förutsätts kontrollera assistansanvändarnas liv"
Citat:

Om den assistansberättigade de facto bedrar anordnaren blir anordnaren straffad.

Thomas Juneborg, Ukrainakriget, hur påverkas personlig assistans?

Thomas Juneborg, Krönikör Tre viktiga frågor för personlig assistans bör prioriteras när hela samhället nu påverkas av kriget i Ukraina, säger Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
Citat:

Oavsett hur långe kriget pågår kommer anslagen till försvarsmakten att öka kraftigt kommande år.

Tips vid rekrytering av assistenter

Suzanne Elmqvist, assistansanvändare Med hjälp av peer support har en grupp erfarna assistansanvändare samtalat och samlat information om rekryteringsprocessen i en PA-guide.

Suzanne Elmqvist, assistansanvändare – "Bra rekrytering en väg till självbestämmande"
Citat:

En risk är att man väljer första bästa person som söker och tänker att "den här personen blir nog bra"

Kommande artiklar

 • Intervju med IfAs ordförande Sophie Karlsson och Kristdemokraternas Pia Steensland om att regeringen inte tänker ge något tilläggsdirektiv till Lars Lööws utredning om huvudmannaskapet.
 • Intervju med Hanna Öfors om Funktionsrätts projekt, Min sexualitet, min rätt.
 • Med mera

Jämför och välj bland 218 assistansanordnare

Assistanskoll listar 218 assistansanordnare. 189 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 186 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assistera Skandinavien AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aleris Rehab Station Stockholm AB
 • Assistans på Gotland AB
 • Frösunda Personlig Assistans AB
 • Glaucus Assistans AB
 • Iustitia Assistans AB
 • Kompis Assistans
 • Monument Assistans AB
 • Saki Assistans AB
 • Tindra personlig assistans AB

Skicka sidan till: