Schablonbeloppet kommer att höjas med 1,4 % varje år

Assistansersättningens schablonbelopp för år 2016 blir 288 kr. Höjningen med 1,4 procent är samma historiskt låga höjning som förra året. Regeringen skriver samtidigt in i Förordningen om assistansersättning att schablonbeloppet nu ska räknas upp med 1,4 % varje år.

Schablonbeloppet höjs med 1,4 %

Årlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen

Detta har lett till kraftiga protester från brukarrörelsen och anordnare. Arbetsgivarföreningen KFO, Vårdföretagarna och Föreningen JAG intervjuas om de konsekvenser de ser.

"Dagens samhälle: "Regeringen stryper den personliga assistansen"

Arbetsgivarföreningen KFO, Hanna Kauppi – "Vi går mot ett kritiskt läge för mindre assistansanordnare"
Citat:

Att justeringen återigen skulle vara låg var förväntat, men det här är förödande.

Är det alldeles världsfrånvänt att inte på något sätt iaktta exempelvis den kollektivavtalade lönekostnadsutvecklingen.

Börjar man fundera över om de tänker sig att det blir mer lätthanterligt om det är ett fåtal större aktörer inklusive kommunen som verkar på marknaden.

Att endast nyanställa personer som kan gå in på lägre lön. Någon kan säkert få för sig att inte teckna kollektivavtal och på det sättet undkomma kostnader.

Vårdföretagarna och Föreningen JAG reagerar på schablonbeloppet
Citat:

Föreningen JAG
På sikt innebär detta att det blir omöjligt att betala personliga assistenter konkurrenskraftiga löner.

Om regeringen verkligen avser att bevara assistansreformen behöver de lägga korten på bordet nu – hur har de tänkt?

Vårdföretagarna
Det ligger nära till hands att tro att de vill minska antalet utförare och låta kommuner och de större bolagen överta ansvaret för assistansen.

Nu återstår i princip att korrigera lönerna och dra ned på kvalitetsarbetet, något som känns oerhört smärtsamt.

Tidigare artiklar

Kommuner får kritik av Socialstyrelsen

Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans visar bland annat att hälften av kommunerna har egna riktlinjer för assistansens utformning. Kommunerna får hård kritik av STIL och IfA.

Socialstyrelsens rapport: Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar

Karin Flyckt, Socialstyrelsen - "Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring"
Citat:

I de bästa av världar skulle riktlinjerna handla om att förtydliga lagstiftningen, men så är det inte alltid.

Jag tycker att det kokas ner till frågan vad det egentligen betyder att leva som andra.

Ja det spretar extremt…. likvärdigheten inför lagen är definitivt hotad. Att om och hur man får personlig assistans beror på i vilken kommun man bor är helt fel.

Sophie Karlsson, IfA – "Det måste bli slut på kommunernas dumheter"
Citat:

Det är bra att även Socialstyrelsen har uppmärksammat situationen. Nu hoppas vi att det kan leda till förbättring snarast.

Enligt förarbetena ska man kunna förlita sig på att en insats enligt LSS inte plötsligt förändras eller upphör.

Det skapar stor osäkerhet för enskilda när olika myndigheter kan göra olika bedömningar av samma behov.

Jonas Franksson, STIL – "Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen"
Citat:

Har man följt utvecklingen vet man att kommunerna ofta försöker komprimera ihop tiden och bara bevilja aktiviteter.

Min assistans omprövas varje år, vilket gör att jag lever i en ständig osäkerhet, där jag inte vet hur mitt liv ser ut efter 1 januari.

I grunden handlar detta om vem som har makten över insatserna.

Det kanske kommer en situation när staten inte alltid är god.

Vidare läsning

Hårdare bedömningar hos Försäkringskassan

Det kommer att beviljas färre timmar för det femte grundläggande behovet "ingående kunskap" bekräftar Försäkringskassan.

Försäkringskassan, Monica Svanholm – "Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar"
Citat:

…det blir en annorlunda tolkning mot hur vi har gjort hittills. Hittills har vi tolkat att man kan få timmar beviljat för ingående kunskap om man har ett behov oavsett….

Kan vissa personer som har behov av aktiv tillsyn få sina timmar indragna nu?
– Det har svårt att svara på, men det kan vara en god gissning.

Vi ser tvåårsomprövningen som en helt förutsättningslös prövning som ny rättspraxis kan påverka.

Tidigare artiklar

ISF föreslår förändringar av assistansersättningen

Den assistans som utförs ska vara det som beviljats vid bedömningen. En ny behovsbedömning där ett mindre antal assistanstimmar beviljas mot att man slipper alltför ingående frågor. Det är förslag från ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen i en ny rapport.

ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"

Fuskdelegation planeras

I regeringsförklaringen den 15 sep sade Stefan Löfven att det ska tillsättas en fuskdelegation med siktet på bland annat personlig assistans. Detta väcker oro i brukarrörelsen.

Wenche Willumsen, DHR – "En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan"
Citat:

När man använder benämningen fusk hamnar användarna i fokus.

Risken är att kritiken mot personlig assistans som insats förstärks. Det finns de som redan nu tycker att assistans inte är väl använda pengar, de stärks i sin uppfattning.

Det var ett tag sedan det gjordes stora avslöjanden, så varför sker detta just nu? Vad har regeringen och Stefan Löfven fått för signaler?

Vilhelm Ekensteen, IfA – "En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär"
Citat:

I IfA är vi benhårda i att denna brottslighet ska bekämpas. Däremot är det trist att assistansen omnämns av statsministern i enbart detta sammanhang.

Jag är mest orolig för att delegationen ska operera utan att veta så mycket om vad assistans är i verkligheten. Det har vi sett i flera utredningar, tyvärr.

Vi tyckte det var en svår brist att Billum byggde på ett så tvivelaktigt underlag.

Tidigare artiklar

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälp med rekrytering

En arbetsgivare kan få ett urval av arbetssökande med önskade kvalifikationer av Arbetsförmedlingen. De kan ha kontaktats innan så att de är motiverade att söka jobbet som personlig assistent.

Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – "Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating"
Citat:

En arbetsförmedlare söker då i vårt system utifrån de kvalifikationer arbetsgivaren sagt att de vill ha.

Ja, arbetsgivaren kan i en dialog med Arbetsförmedlingen sätta ihop en profil, men det finns begränsningar för vad hen kan begära.

Jag vet att många arbetar med att ringa upp och prata med personer innan för att säkerställa att de är motiverade, eller att de inte fått något annat arbete som de glömt att meddela.

Tidigare artiklar

I media

Stefan De Vylder intervjuas om personlig assistans i ett nationalekonomiskt perspektiv.

Stefan De Vylder om assistansens kostnader

Nytt i Assistanskolls löneguide

Vår löneguide är uppdaterad med SCB:s nya uppgifter om grundmånadslöner för privatanställda assistenter. Jämför med kommunala månadslöner...

Till löneguiden för personliga assistenter

I vår guide "OB-ersättning för personliga assistenter" kan du kolla vilken ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag.

Kolla din OB-ersättning

Hur fungerar individuell lönesättning? Se vad KFO, Vårdföretagarna och Kommunal säger om detta.

Individuell lönesättning

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Socialdepartementet intervjuas om höjningen schablonbeloppet.
 • SKL intervjuas om Socialstyrelsens kritik mot kommunerna
 • ISF intervjuas om ny rapport
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

För att få bra kvalitet i sin assistans måste man enligt Vicki "se sig själv" - fråga sig vad man är för människa och vad för assistenter man behöver. "Sedan försöka hitta de människorna".

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 280 assistansanordnare

Assistanskoll listar 280 assistansanordnare, av dessa har 247 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 247 anordnarna har tillsammans 11 899 kunder, vilket motsvarar ca 59 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 93 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 155 (augusti 2015) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 4 100 personer (okt 2014) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 63,2 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 93 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Svängrum assistans

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Bas Malmö HB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Bra Liv Sverige AB
 • Carelli Assistans AB
 • Cia Assistans AB
 • ENKV Assistans AB
 • Familjen utan gräns
 • Kombo Assistans
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Linnea Assistans AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Sydassistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: