Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Att en tredjedel är fusk är spekulationer"

Karl Arne OckellKarl Arne Ockell, biträdande chef på utredningsroteln i Halmstad, har uttalat att tredjedel av assistansersättningen i Hallands län betalas ut på felaktiga grunder. Han medger att det är spekulationer och säger samtidigt att trots att en minoritet av de assistansberättigade är inblandade blir beloppen höga eftersom brotten organiseras av vissa assistansföretag som går in med all kraft för att fuska.

Förgreningar över hela landet

När Karl Arne Ockell senast intervjuades på Assistanskoll hade just en tredje person blivit dömd för att ha fått assistansersättning efter att ha uppgivit en felaktig funktionsnedsättning. Idag säger Karl Arne Ockell att förutom de tre dömda ärendena utreder man sju fall där personer låtsats ha en funktionsnedsättning, och att ett trettiotal misstänkts.
- Hittills har omfattningen ökat hela tiden. Vi koncentrerar oss på Halland, men hittar förgreningar till andra delar av landet, och lämnar kontinuerligt över de ärendena till de polisdistrikt där de hör hemma. Vi har ett aktuellt ärende som närmar sig domslut där ett syskonpar varit assistenter till sin pappa, där det visat sig att pappan lever i Spanien medan barnen bott hemma i Sverige och lämnat in sina assistansräkningar. Sedan fem år tillbaka har de fått ut ca 100 000 i månaden.
Tidigare i år dömdes VD:n för Solia assistans till fängelse i 2,5 år. Karl Arne Ockell villinte nämna några andra misstänkta assistansföretag vid namn, men säger att man går igenom ett flertal assistansföretag i Halland.
- Det vi ser är hur de här bolagen köper och säljer kunder av varandra och att det uppstår nya företag hela tiden. Företag betalar också pengar till den som agerar brukare.

Att en tredjedel är fusk är spekulationer

Karl Arne Ockell har uppskattat att en tredjedel av assistansersättningen i Hallands län troligen är fusk, jag frågar hur han kan komma fram till en sådan uppskattning.
- Det är förstås en spekulation, det är vad jag ser och känner när jag håller på med det här. Att beloppen är så stora beror på att de här assistansföretagen utför de här brotten tillsammans med brukarna, och att man går in med all kraft för att fuska, ofta med målet att få dubbellassistans dygnet runt. En jämförelse kan göras med ekonomisk brottslighet inom skalbolag, när det var aktuellt var beloppen mycket stora hos det fåtal bolag som fuskade.
Då skulle en mindre del av de assistansberättigade vara inblandande..
- Det är riktigt, detta är organiserat av vissa bolag och berör kunderna i de bolagen.
Karl Arne Ockell säger att han kan känna en viss frustration över att medierna presenterar spekulationer om omfattningen av fusket som allmänna sanningar.
- Egentligen ska man inte prata siffror men när journalister ringer från alla möjliga tidningar vill de veta vad man tycker. Jag är dock noggrann med att säga att det är mina spekulationer, men när jag säger att det inte skulle förvåna mig om en tredjedel fuskar så blir givetvis en tredjedel en allmän sanning.

Ofta fusk med fler typer av bidrag

Fusket sker även med andra bidrag än assistansersättning enligt Karl Arne Ockell. Exempelvis har det förekommit att personer fått bidrag till nystartsjobb samtidigt som man fått assistansersättning.
- Det förekommer också att man fått invaliditetsersättning, handikappersättning, ledsagarservice eller sjukpenning till assistenter på felaktiga grunder. Eftersom assistansföretag medverkar och organiserar brotten är detta lättare att genomföra.
Finns det annan brottslighet än bidragsbrott med i bilden?
- Ja, bokföringsbrott i företagen, exempelvis försvårande av skattekontroll, säger Karl Arne Ockell.

Karl Arne Ockell intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-18

Vidare läsning

Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Detta handlar om organiserad brottslighet",

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"

Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Riskabelt att tala om ett mörkertal utan att ha bevis"


Skicka sidan till: