Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Detta handlar om organiserad brottslighet"

Karl Arne OckellHallandspolisen anser att vissa assistansföretag satt i system att låta personer låtsas ha en funktionsnedsättning, söka assistansersättning och därefter dela på pengarna. Karl Arne Ockell, biträdande chef på utredningsroteln i Halmstad menar att personernas okända bakgrund i andra länder har bidragit till att de kunnat uppge felaktiga funktionsnedsättningar.
Han säger att detta riskerar drabba dels andra invandrare som behöver stöd, dels den ärliga majoriteten av alla assistansberättigade.

Tre uppmärksammade ärenden i Halland

I januari 2010 kom den första domen i Hallands tingsrätt, en pappa och en son dömdes till vardera tre års fängelse för att ha fått ut totalt fyra miljoner kronor i assistansersättning mellan 2005-2009 genom att felaktigt påstå att sonen var förlamad. Sonen kom att kallas "Kanindansaren" efter att ha filmats på Liseberg dansande med en kaninfigur. Läs mer i Hallandsposten
En kort tid därefter kom nästa fall, en man i 50-årsåldern dömdes till fyra års fängelse i Varbergs tingsrätt, men straffet sänktes till tre år i Hovrätten. Han hade mellan 2004-2009 fått totalt 6,5 miljoner kronor i assistansersättning, efter att felaktigt ha uppgett att han behövde hjälp med allt. Läs mer i Hallands nyheter
I juli 2010 kom den tredje serien domar i Halmstad tingsrätt där en 32-åring dömdes till tre års fängelse och utvisning för att sedan 2007 fått ut nästan 5 miljoner kronor i assistansersättning genom att låtsas vara cp-skadad. VD:n i ett assistansföretag dömdes samtidigt till 2,5 års fängelse för medverkan. Läs mer i Hallandsposten

Assistansföretag inblandade enligt Hallandspolisen

Det handlar om mycket tunga och tidskrävande utredningar med många timmars spaningsarbete enligt Karl Arne Ockell. Arbetet sker i nära samarbete med Försäkringskassan och spaningen bedrivs bland annat genom att filma misstänkta. Utöver de tre ärenden som avgjorts i domstol pågår det ett flertal nya utredningar berättar Karl Arne Ockell.
- I det senaste fallet dömdes den 41-årige VD:n för assistansföretaget Solia Assistans till fängelse i 2,5 år, Solia har tolv kunder i bland annat Karlshamn, Bjuv, Västervik och Jönköping, på alla dessa orter sker nu utredningar och vi samarbetar med den lokala polisen på respektive ort
Ett genomgående mönster i alla ärenden är enligt Karl Arne Ockell att assistenterna under sin uppgivna arbetstid antingen varit hemma eller haft annat arbete.
- Vi har kollat och kollat, och samma historier kommer fram hela tiden, exempelvis att föräldrar som är assistenter till sina barn arbetar på ett annat arbete under samma tidsperiod som de uppges arbeta som assistenter.
Karl Arne Ockell anser att tillvägagångssättet varit att VD:n på Solia Assistans systematiskt letat upp personer i södra Sverige som varit villiga att spela med och dela på pengarna.
- Det finns anställda på pappret, företaget har betalat in deras löner och skatt, men de anställda har inte fått någon lön utbetald, de har däremot fått en a-kassegrundande och sjukpenninggrundade inkomst de inte har rätt till.
Finns det fler företag som gör på liknande sätt?
- Ja, vi utreder liknande ärenden i ett större assistansföretag som även ekobrottsmyndigheten utreder, det verkar som att VD:n i Solia Assistans lärts upp i det företaget.

Anser att det handlar om organiserad brottslighet

Enligt Karl Arne Ockell är motivet hos de dömda och misstänkta genomgående att tjäna pengar, han har inte sett andra motiv som exempelvis att få mer assistanstid till sig själv.
- Eftersom assistenterna inte ens varit närvarande under den uppgivna arbetstiden är det uppenbarligen inte assistans man varit i behov av.
Han anser att det handlar om en organiserad och planerad verksamhet, i de två senare domarna i Halland är de dömda personerna även nära bekanta med varandra.
- Jag anser att det här är organiserad brottslighet, det är dessutom en samhällsomstörtande verksamhet, som undergräver våra välfärdssystem. Det är osmakligt att de här individerna fått så mycket pengar när det samtidigt finns personer som har låg ersättning och egentligen skulle behöva mer.
Många som är beroende av assistans blir oroade för att detta ska slå tillbaka mot dem genom lagskärpningar och hårdare tag ..
- Ja, om du visste hur många samtal jag får från oroliga och upprörda människor om detta, men vi måste utgå från att den stora majoriteten är ärlig.

Möjligt att genomföra eftersom individernas historia bakåt är okänd

I de tre ärenden där domar fallit har de personer som uppgivit felaktiga funktionsnedsättningar invandrat till Sverige från andra länder, det har även förekommit läkarintyg som bekräftat funktionsnedsättningarna enligt Karl Arne Ockell.
- Den senast dömda personen sade att han hade en medfödd cp-skada när han kom till Sverige, en läkare undersökte honom och skrev ut ett intyg som stödde detta.
Hur har det kunnat gå att genomföra?
- Jag vet inte, jag kan bara säga att det handlar om mycket duktiga skådespelare.
Även handläggarna på Försäkringskassan har accepterat personernas berättelser enligt Karl Arne Ockell.
- De har förlitat sig på det personerna uppgivit. Om de kommer hem till en person som verkar ha en funktionsnedsättning så kan det vara svårt att tro något annat om släktingar och vänner är med och bekräftar personens symtom och säger att han alltid haft dessa.
Kan det inverka att personens bakgrundshistoria är okänd?
- Javisst, historien är ju helt okänd, det finns inga papper att gå tillbaka till, det skulle vara svårt för en person som vuxit upp i Sverige att genomföra detta.
Ingen av de tre personer som dömts för att ha uppgett felaktiga funktionsnedsättningar undersöktes av någon specialistläkare, vilket Karl Arne Ockell anser borde göras när personens bakgrund är okänd.
- När det gällde den så kallade Kanindansaren tog det fem minuter för en neurolog att se att det var en bluff.
Finns det kulturella aspekter som kan inverka, exempelvis hur man ser på en funktionsnedsättning?
- Nej, detta handlar inte om kultur, det är rent bedrägeri.
Riskerar detta att väcka fientlighet mot invandrare?
- Jag kan konstatera att det blir följden, jag får massor av telefonsamtal från exempelvis sverigedemokrater, jag förstår att detta är guld för dem. Det är tragiskt eftersom det samtidigt finns människor som kommer från Irak och Palestina bokstavligt talat med kulhål i kroppen och med traumatiska upplevelser från tortyr, och som är i behov av olika sorters stöd.

Polisen utreder bara rena bedrägerier enligt Karl Arne Ockell

Många assistansberättigade kan ha en funktionsnedsättning som varierar över tid, som beror av exempelvis temperatur och dagsform, vidare kan en person med kommunikationsproblem kanske tala med sina närmaste i mobiltelefon som förstår "språket", men inte med andra. Jag frågar Karl Arne Ockell hur man tar fram kunskaper om sådana omständigheter som man kan behöva veta i spaningsarbetet för att få en riktig bild av en persons funktionsnedsättning. Han menar dock att sådana bedömningar inte varit aktuella.
- Det du beskriver är klara fall där personen har en funktionsnedsättning, vi går inte in och försöker tro att vi ska kunna avslöja exempelvis en person som mår bättre vissa dagar, det ska Försäkringskassan sköta internt.
Så personer som har en funktionsnedsättning och där det är handlar om graden av denna är inte aktuella för spaning?
- Nej, det sköter Försäkringskassan, våra ärenden rör självklara fall med personer som genomför rena bedrägerier, säger Karl Arne Ockell.

Hittills största bedrägeriet var av en anställd på Försäkringskassan

Det finns dock andra bedrägerier inom Försäkringskassan som varit större. Det hittills största bedrägeriet med pengar till assistansersättning skedde 2007 när en 28-årig anställd på Försäkringskassan i Göteborg förde över nästan 40 miljoner till sina privata konton.

Karl Arne Ockell intervjuades av Kenneth Westberg 2010-07-25

Vidare läsning

Hallandsposten - Kanindansaren kan gå

Hallands nyheter - Sänkt straff för bluffsjuk

Hallandsposten - Miljonbidrag till man med "cp-skada"

DN - 28-åring häktad för att ha lurat Försäkringskassan

Skicka sidan till: