Schablonbeloppet för 2016 fastställt

mynthögAssistansersättningens timbelopp för år 2016 blir enligt beslut från regeringen 288 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är samma historiskt låga höjning som förra året. Regeringen skriver att schablonbeloppet nu ska räknas upp med 1,4 % varje år.

Enligt regeringens budget del 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg (sid 188) beror den låga uppräkningen på:

att schablonbeloppet är för högt beräknat i förhållande till arbetskostnader för vårdbiträden och personliga assistenter samt för övriga kostnader (dvs. administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m.)

Enligt denna motivering dras det i budgeten tillbaka motsvarande 1000 miljoner från anslaget till assistansersättning för 2015. Regeringen hänvisar alltså för andra året i rad till den motivering som den tidigare borgerliga regeringen hade när de gjorde den då historiskt låga höjningen av timbeloppet 2014. Läs även vår intervju från förra året med nuvarande regeringen som då varnade för alliansens prognos för hur mycket pengar som kunde besparas på assistansersättningen 2016-2018.

Räknas upp med 1,4 % varje år

Före 2014 räknades schablonbeloppet upp efter att förslag getts av Försäkringskassan som i sin tur fått förslag från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Denna har modell har dock upphört skriver regeringens budgeten på sid 188. Nu kommer schablonbeloppet att räknas upp 1,4 % varje år tills ett ett nytt system för beräkning av timbeloppet införs.

Vidare läsning

Regeringens budget del 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg (sid 179-180 rör anslag till assistansersättning)

Se intervju med tidigare regering: Regeringen minskar anslaget till timschablonen

Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”

Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”

Se Assistanskolls statistik över schablonbeloppets utveckling sedan det infördes 1 september 1997.

Skicka sidan till: