Årlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen

öppen bokFrån 1 januari 2016 är det inskrivet i 5 § i Förordningen om assistansersättning att timbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett. Beslutet togs på Socialdepartementet den 10 september och bekräftas i en skrivelse i svensk författningssamling den 22 september.

Detta innebär att skrivelsen att Försäkringskassan ska lämna förslag om hur stort schablonbeloppet ska vara tas bort. Samtidigt står det ingenting om varför schablonbeloppet i fortsättningen ska räknas upp med just 1,4%.

Skicka sidan till: