"Regeringen stryper den personliga assistansen"

Regeringsdeklarationen om delaktighet i samhället framstår som tomma ord när regeringen samtidigt höjer schablonbeloppet med bara 1,4 %. Det säger tretton brukarorganisationer i artikeln "Regeringen stryper den personliga assistansen" i Dagens samhälle.

Bland de som skrivit under artikeln finns IfA, STIL, JAG, handikappförbunden, Lika unika, RTP, FUB med flera. Författarna säger att en höjning på bara 1,4 % tillsammans med slopad ungdomsrabatt för arbetsgivaravgifter leder till att många assistansanordnare riskerar att gå under. Resultatet blir lägre kvalitet i personliga assistans, minskade valmöjligheter och ökad osäkerhet.

Dagens Samhälle: "Regeringen stryper den personliga assistansen"

Skicka sidan till: