Anordnare och brukarorganisationer reagerar på schablonbeloppet

Schablonbeloppet kommer att höjas med 1,4 % varje år oavsett vad som sker i tex avtalsrörelsen med assistenternas löneökningar. Läs reaktionerna från Vårdföretagarna som representerar assistansanordnare och Föreningen JAG som representerar brukare av personlig assistans.
mynthög

I regeringens budget (sid 188) sade det att schablonbeloppet räknas upp med 1,4 % till 288 kr 2016. Uppräkningen kommer nu att vara 1,4 % varje år tills en ny modell för ersättningen införts. Motiveringen är liksom förra året att schablonersättningen tidigare höjts för mycket. Läs mer på Assistanskoll

FRÅGOR (Klicka på frågorna nedan för att komma till svaren)

1. Vad är din reaktion på höjningen på 1,4 % eller 4 kr/assistanstimme för 2016?
2. Hur ser du på att det kommer att bli en höjning på 1,4 % varje år, tills det finns ett nytt system för uppräkning av timbeloppet?
3.Vad får detta för konsekvenser för personlig assistans?

4. Vad kommer konsekvenserna att bli för era medlemmar?
5. Finns det fler förändringar som påverkar assistansen just nu?
6. Hur ser du på regeringens agerande, varför tror du de gör som de gör?
7. Vad vill du se för åtgärder nu?

8. Är det något du vill tillägga?


Helena Sjölander
Helena Sjölander
Ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna

Cecilia BlanckCecilia Blanck
Verksamhets-chef, Föreningen JAG
1. Vad är din reaktion på höjningen på 1,4 % eller 4 kr/assistanstimme för 2016?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander

Regeringen väljer att göra en historiskt låg uppräkning av timbeloppet, något som kommer att påverka hela branschen oerhört negativt. Tillsammans med höjning av arbetsgivaravgifterna för unga och kollektivavtalade löneökningar kommer det bli väldigt tufft att klara sig för många företag.

Föreningen JAG,
Cecilia Blanck

Det var en besvikelse, eftersom vi lagt mycket kraft på att förklara varför en sänkt assistansersättning drabbar dem med de största behoven hårdast. Vi har uppenbarligen inte nått fram till regeringen.


2. Hur ser du på att det kommer att bli en höjning på 1,4 % varje år, tills det finns ett nytt system för uppräkning av timbeloppet?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander
Det är inte alls bra. Att fortsätta samma låga uppräkning, oberoende löneökningar och eventuell inflation gör att de sätter en hel bransch under press. Regeringen verkar inte ta de varningssignaler som vi och andra företrädare för branschen ger om det jobbiga ekonomiska läget.
Föreningen JAG,
Cecilia Blanck

Att regeringen bestämt sig för att endast höja med 1,4 % per år fram till dess att man hittat en annan ersättningsmodell innebär en katastrof för assistansanvändare och för yrket personlig assistent. Assistansersättningen har utretts i flera år utan resultat och det enda man uppnår nu blir en flerårig realsänkning i väntan på en ny modell. I JAG går närmare 90% av ersättningen direkt till personliga assistenters löner. Regeringens beslut innebär kraftigt minskade medel till kvalitetsinsatser som utbildningar och upplärning av nyanställda. Men det räcker inte, utan det kommer naturligtvis också att få en inverkan på kommande avtalsförhandlingar och lönesättningen vid nyanställningar.


3. Vad får detta för konsekvenser för personlig assistans?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander
Detta är en nedvärdering av yrket personlig assistans. Regeringen värdesätter inte det viktiga arbete som görs för dessa 20 000 personer som dagligen har personlig assistans. Det troliga är att vi får se mindre företag lägga ned sin verksamhet eller bli uppköpta av större bolag som genom andra verksamheter har ekonomiska muskler och kan ta de risker som finns. I slutändan är det den assistansberättigade som får en minskad valmöjlighet.
Föreningen JAG,
Cecilia Blanck

På sikt innebär detta att det blir omöjligt att betala personliga assistenter konkurrenskraftiga löner, som står i proportion till det viktiga och ansvarsfyllda arbete de utför. Detta kommer för assistansanvändare att leda till rekryteringssvårigheter, sämre kontinuitet i stödet, minskat självbestämmande o.s.v. Det en gång så solida fundamentet till assistansen börjar vittra sönder. Vid horisonten börjar en otäck kontur av institutionssverige skönjas.

4. Vad kommer konsekvenserna att bli för era medlemmar?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander
Svångremmen dras åt allt hårdare. Det blir mycket, mycket tufft. Vi har redan fått signaler att flera av våra medlemmar kommer lägga ned sin verksamhet pga att det inte går ihop. Den stora osäkerhet som finns leder även till att allt fler har problem att sälja sin verksamhet. Nu återstår i princip att korrigera lönerna och dra ned på kvalitetsarbetet, något som känns oerhört smärtsamt.
Föreningen JAG,
Cecilia Blanck

Föreningen JAGs medlemmar har omfattande assistansbehov och det finns ingen luft i ersättningen, utan varenda krona används till personlig assistans. JAG har en låg administrationsavgift och vi har inga vinstmarginaler att ta av. Assistenternas löner kommer att påverkas negativt, vilket leder till andra kostnader för en högre personalomsättning, högre rekryteringskostnader, större utbildningsbehov. Men de pengarna finns inte, så detta är en ond spiral som vi leds ned i.


5. Finns det fler förändringar som påverkar assistansen just nu?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander

Ja, våra beräkningar visar att den kollektivavtalade lönerevisionen och de återinförda arbetsgivaravgifterna för unga beräknas sammantaget medföra ca 5-6 % i total kostnadsökning.

Föreningen JAG,
Cecilia Blanck
Den sammantagna bilden av hur regeringen uttrycker sin syn på assistansersättningen, hur assistans beskrivs i den offentliga diskussionen, försäkringskassans uppdrag att införa efterskottsbetalning leder till slutsatsen att den enskildes rätt till ett gott liv med självbestämmande inte längre verkar vara ett viktigt mål. Om regeringen verkligen avser att bevara assistansreformen behöver de lägga korten på bordet nu – hur har de tänkt?


6. Hur ser du på regeringens agerande, varför tror du de gör som de gör?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander
Regeringens låga höjning av ersättningen beror på att de anser att statens totala utgifter för assistansen är för hög. I stället för att blunda för de larmrapporter som finns, bör regeringen tillsammans med bransch- och brukarorganisationer snabbt se över schablonen och ta fram en ny beräkningsmodell som premierar de seriösa företagen. Nu väljer de en enkel utväg som äventyrar en hel branschs existens. Det ligger nära till hands att tro att de vill minska antalet utförare och låta kommuner och de större bolagen överta ansvaret för assistansen.
Föreningen JAG,
Cecilia Blanck

Det rimliga hade varit att i väntan på en utredning fortsätta använda sig av den beprövade modellen som utgick ifrån löneutvecklingen på vårt område. Vi har kraftigt kritiserat schablonersättningen, som är en orättvis fördelning av resurserna – samma peng åt alla, oavsett behov. Men nu har vi en schablon ett tag till, och en sänkning av den är det värsta för oss – det slår hårt mot dem med de största behoven. Vi hade hoppats att regeringen skulle se kvalitetsbristen i den senaste tidens utredningar och inte trott att ALLA assistansanvändare är överkompenserade.

7. Vad vill du se för åtgärder nu?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander
Jag vill att regeringen snabbt genomför den översyn av beräkningsmodellen som de aviserat i budgeten. Om de på riktigt vill att det ska finnas ett bra utbud och en valfrihet av utförare värt namnet, måste de ta branschens signaler på allvar. Det är viktigt att vi får ersättning för alla de övriga kostnader som tillkommit under de senare åren. Inom vilken annan bransch ges en ersättning på 284 kr (288 kr för 2016) per utförd timme som ska täcka samtliga omkostnader ett företag har?
Föreningen JAG,
Cecilia Blanck
Nu är det dags att se rätten till assistans ur ett större människorättsperspektiv. Den går för många av Föreningen JAGs medlemmar inte över huvud taget att ersätta med andra insatser, många hade inte levt idag om den inte fanns. Det är helt avgörande att det är en statlig finansiering, och att perspektivet är att de med de största behoven också har mest att vinna på ett personligt utformat stöd. Den nya utredning som regeringen planerar måste utgå ifrån denna grund, måste slippa sparbeting i direktiven och dessutom bygga på ett riktigt brukarinflytande från dem som verkligen berörs.

8. Är det något du vill tillägga?

Vårdföretagarna,
Helena Sjölander
Vårdföretagarna har gjort ett ekonomiskt utdrag från Upplysningscentralen UC. Där framgår att drygt 30 procent av alla privata utförare går plus minus noll idag och nästan 7 av 10 av företagen har en vinstmarginal på max 4 procent. Med en kostnadsökning på 5-6 procent kommer det att bli väldigt, väldigt tufft för många av våra medlemmar. Jag tror att vi ser en början till en omstöpning av hela branschen.
Föreningen JAG,
Cecilia Blanck
-

Skicka sidan till: