Vilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”

Vilhelm EkensteenDet finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att tappa proportionerna säger Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, intressegruppen för assistansberättigade. Han är även oroad för att en kommande fuskdelegation ska använda samma metoder som FUT-Delegationen.

Ensidig bild av assistans

I regeringsdeklarationen sade statsminister Stefan Löfven att regeringen ska tillsätta en fuskdelegation mot assistansfusk och subventionerade anställningar. Vilhelm Ekensteen säger att IfA står bakom regeringen i att fusket ska bekämpas men han saknar en stolthet över insatsen personlig assistans.
– I IfA är vi benhårda i att denna brottslighet ska bekämpas. Däremot är det trist att assistansen omnämns av statsministern i enbart detta sammanhang. Sverige ska vara stolt över assistansen. Den är villkoret för ett människovärdigt liv för medborgare med stora funktionsnedsättningar.
Vilka tankar får du när man talar om en fuskdelegation?
– Jag är mest orolig för att delegationen ska operera utan att veta så mycket om vad assistans är i verkligheten. Det har vi sett i flera utredningar, tyvärr.
Hur ser du på att ansvaret ligger under civilminister Ardalan Shekarabi på Finansdepartementet?
– Det har jag inga synpunkter på, det viktiga är att det finns sakkunniga i utredningen som vet vad assistans innebär i verkligheten.

Bekymrad över ”fuskpratet”

Det finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att proportionerna tappas ofta bort i ”fuskpratet” enligt Vilhelm Ekensteen. Det uppstod missbruksmyter redan då assistansanvändare började gå på restaurang med sina assistenter 1994 säger han.
– Vi minns hur hallandspolisen gick ut med teorier om fusk på tiotals miljarder och vi hör förmodanden att spektakulära bedrägerier som de i Södertälje skulle pågå oupptäckta här och var. Uppgifterna om att fusket skulle uppgå till två-tre miljarder årligen florerar fortfarande, fastän ännu obelagda. Säkert återstår en hel del fula fiskar, men det bör vara rimligt att tro att polisens och Försäkringskassans ansträngningar redan haft mycket stor avskräckningseffekt på brottslighet i vår assistans.

Tvivelaktigt underlag i FUT-Delegationen

Vilhelm Ekensteen oroas även av att fuskdelegationen kan komma att likna FUT-Delegationen som verkade fram till 2007. Där användes den så kallade expertmetoden (expert elicitation) för att uppskatta fusk, där man i brist på fakta lät utvalda personer med erfarenhet från olika myndigheter tillsammans göra antaganden. Senare byggde Susanne Billum vidare på resultaten i sin utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning vilket Vilhelm Ekensteen är kritisk till.
– Vi tyckte det var en svår brist att Billum byggde på ett så tvivelaktigt underlag.
Det finns stark kritik mot hur expertmetoden användes i FUT-Delegationen från bland annat Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, BRÅ och statsvetaren Björn Johnson. De menar bland annat säger att resultaten är godtyckliga och ofta påverkas av tidsandan. Vilhelm Ekensteen håller med.
– Jag ser den kritiken som välgrundad.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2015-09-21


Skicka sidan till: