Nyhetsbrev 2011-01-27

Tillståndsprövning införs för assistansanordnare

Mellan 1 januari till 1 april 2011 ska alla assistansanordnare söka tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans, assistansberättigade som är egna arbetsgivare behöver dock bara anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Blanketter för tillstånds- och anmälningsplikt

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"
Citat:

Anordnaren ska visa att man har en kompetens, antingen via kurser/utbildningar, referenser eller yrkeserfarenhet. Det kan ske genom en kurs i bokföring, en omvårdnadsutbildning om bemötande, ett intyg från en revisor, eller genom att ha drivit ett assistansföretag i femton år.

Vid en tillståndsprövning kan vi däremot säga att något inte är ok med hänvisning till oskäliga avtalsvillkor i Konsumentköplagen.

Det blir olagligt att bedriva verksamhet utan tillstånd men det är inte olagligt att köpa tjänsten av någon som inte har tillstånd.

Det är klart att det blir en begränsning av valfriheten eftersom alla inte kommer att få tillstånd, här har man bedömt att skyddsaspekten för de assistansberättigade går före valfriheten.

vi har målsättningen att under 2011 skapa ett offentligt register med alla anordnare som fått tillstånd på Socialstyrelsen.

Startar tillsynen först från halvårsskiftet 2011?
- Den systematiska tillsynen ja, men det kommer att finnas personer tillgängliga redan från årsskiftet. Vi får se hur många klagomål som kommer in, när andra verksamheter blivit tillståndspliktiga har det kommit synpunkter från enskilda, anhöriga, personal, upprörda grannar med mera.

Tidigare artiklar

Lagändringar 1 januari 2011

Vid nyåret trädde en rad lagändringar ikraft, assistanskoll har listat dessa tillsammans med länkar till aktuella intervjuer på assistanskoll.

Lagändringar i LSS/LASS från 1 januari 2011

Exempel:

 • LASS upphör som egen lag och blir istället 51 kap i Socialförsäkringsbalken.
 • Personal som arbetar med barn med assistans ska prövas i belastningsregistret.
 • Alla assistansanordnare ska tillståndsprövas av Socialstyrelsen.

Personlig assistans i Norge

Bente Skansgård, ULOBA - "Norska regeringen har svikit löftet om rättighetslagstiftning för assistans"
Citat:

Av cirka tretusen assistansanvändare har cirka en tredjedel valt ULOBA, resten har kommunen som assistansanordnare, förutom 2 procent som är egna arbetsgivare och ca 9 procent som valt privata företag som först nyligen börjat komma in på marknaden.

Det kan variera från att du bara får välja kommunen till att du får en lista på arbetsgivare som kommunen godkänt. Kommunerna har en alltför stor frihet att bestämma detta.

Ett stort problem är att det oftast är kommunala tjänstemän och inte politiker som skapar reglerna för hur BPA beviljas och administreras, tjänstemännen har ofta ett hemtjänstperspektiv.

Det finns ingen definition med diagnoser, brukaren definierar själv sina behov i ansökan och alla, även personer över 65 år, kan söka personlig assistans.

I timpriset ingår i genomsnitt 85 % lönekostnader vilket inkluderar pension och sjuklöner, 5 % går till assistansomkostnader som utlägg för assistenter, annonsering med mera och 10 % till ULOBA:s administrationskostnader för kontor, kontorspersonal eller utbildning och rådgivning till assistansanvändare.

Försäkringskassans bedömning av grundläggande behov

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Det behövs ett underlag innan vi kan ta ställning till en lagändring i § 9a"
Citat:

Vi har gett Försäkringskassan i uppdrag att visa hur behovsbedömningarna utvecklats. Här befarar jag att svaret blir att LSS intentioner inte uppfylls, det blir isåfall ett underlag för en lagändring.

Hur ser du på Vänsterpartiets och Folkpartiets direkta krav på lagändring?
- Det vill markera sin ståndpunkt, men i praktiken går det inte till så, de har varit med och godkänt tillkännagivandet för att få underlag till att eventuellt besluta om en lagändring.

Om kostnadsutvecklingen för personlig assistans
Det finns alltid en gräns för vad man kan tåla, men eftersom det är en rättighetslagstiftning ska behovet styra.
Då handlar det om hur man definierar behovet…
- Ja, där har vi inte gjort någon förändring från politiskt håll.
Men det har Försäkringskassan och domstolarna gjort …
- Ja, men idag har vi inte tillräckligt underlag för att föreslå en förändring av lagen.

Om fusket med assistansersättning
Jag blir jätteledsen, dels förlorar vi pengar, dels förlorar assistansen legitimitet hos allmänheten. Vi skärpte lagen 2008, trots det finns det fortfarande kriminella människor som utnyttjar systemet.

Det kan uppstå avundsjuka och folk kan ifrågasätta att någon har assistans om man tror att han/hon klarar mycket själv, det vore en farlig utveckling.

Wenche Willumsen - "Förödmjukelsens ansikte"

I ett inlägg på bloggen Fulldelaktighet.nu beskriver Wenche Willumsen, ombudsman på DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, sin upplevelse av en omprövning på Försäkringskassan av den assistansersättning hon haft i elva år.

Tidigare artiklar

Reportage i Aktuellt om bidragsbrott

Aktuellt hade den 25 januari ett reportage om de bidragsbrott, Inslaget handlar om att vissa assistansföretag misstänks vara inblandade i att personer låtsats ha funktionsnedsättningar för att få assistansersättning. Reportaget tar också upp den rädsla som nu finns hos många assistansberättigade. I reportaget intervjuas Suzanne Elmqvist på STIL, Stiftarna av Independent living i Sverige, Tommy Nyman, presstalesman på Hallandspolisen samt Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan.

Tidigare artiklar om bidragsbrott på Assistanskoll

Sökning av assistansanordnare i både i län och kommun

Assistanskoll håller nu på att bygga upp en tjänst där det är möjligt att se vilka assistansanordnare som har kontor och kan ta kunder/medlemmar i både län och kommuner. Se mer på Assistanskolls jämförelse av anordnare av personlig assistans.

Kommande artiklar

 • Intervjuer om vilka undantag från Arbetstidslagen som är möjliga både i det ordinarie arbetsschemat och vid tjänste/semesterresor.
 • Intervju med Socialstyrelsen om deras eventuella planer på en jämförelsetjänst för personlig assistans.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


Jämför och välj bland 197 assistansanordnare

Assistanskoll listar 197 assistansanordnare, av dessa har 181 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 181 anordnarna har tillsammans 7 944 kunder, vilket motsvarar ca 41 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 81 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 915 (okt 2010) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3400 personer (dec 2009) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 51 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 81 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • 1:a Assistanskompaniet AB
 • Frösunda LSS AB
 • PASSA Personlig Assistent AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Anemon Personlig Assistans AB/Carema Care
 • Corab Assistans
 • ethea consultation
 • Ferla AB
 • Frösunda LSS i södra Sverige AB (tidigare Norlandia Care Personlig Assistans AB)
 • Futura Assistans AB
 • Human Resources Scandinavia AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • P.ass.FORM AB
 • Personlig Assistans i Göteborg AB
 • Rikskooperativet Blå Assistans
 • Schwanborgs Assistans AB
 • Sirius Humanum Assistans AB
 • Stiftelsen Assistansen
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • VårOmtanke Personlig assistans i Öresund AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 055 e-postadresser varav ca 340 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: