Regeringsrätten: Kritik mot rådande rättstillämpning ska lämnas till regeringen

Regeringsrätten vill inte bemöta kritik mot de domar som rör assistansersättning och LSS utan hänvisar till regering och riksdag som den instans som ska ta emot kritik mot gällande rättstillämpning. Se Regeringsrättens svar till assistanskoll i sin helhet.

Det har riktats stark kritik mot regeringsrättsdomen 5321-07 från den 17 juni 2009 som stödjer Försäkringskassans hållning att endast räkna integritetskänsliga delar av de grundläggande behoven när det ska avgöras om en person ska få assistansersättning.
Det mest kända exemplet är att den som kan föra maten till munnen, tugga och svälja inte har ett grundläggande behov vid måltider, även om man behöver hjälp med att laga och ställa fram mat, skära upp mat eller diska.

Nedan följer Regeringsrättens svar i sin helhet till Assistanskoll.

Brev från Regeringsrätten till Assistanskoll (PDF)


Skicka sidan till: