Henrik Petrén, jurist, RBU - "Risken är mycket stor för en snedvriden debatt"

Att det tycks ha pågått omfattande bidragsbrott samtidigt som personer med legitima assistansbehov mister sin assistans är skrämmande säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
Han är samtidigt rädd att spekulationer om omfattningen av bidragsfusket ska leda till en snedvriden debatt efter att Hallandspolisen påstått att en tredjedel av assistansersättningen i Hallands län betalas ut på felaktig grund.

Bör kallas kriminalitet, inte fusk

Det fusk som upptäckts i Hallands län där hittills tre personer dömts för att ha fått assistansersättning efter att ha låtsats ha funktionsnedsättningar är mycket upprörande säger Henrik Petrén jurist på RBU.
- Jag blir rent ut sagt förbannad. Samtidigt som vi kämpar för att våra medlemmar med stora funktionsnedsättningar ska få behålla sin assistans, har ren kriminalitet kunnat pågå i stor omfattning. Hur stor vet vi inte ännu, men bara det som kommit fram hittills är illa nog.
Henrik Petrén vänder sig mot att kalla det inträffade för fusk, vilket han tycker är ett för svagt ord.
- Fusk låter nästan lite överslätande, jag tycker det ska benämnas för vad det är, brottsliga handlingar och kriminalitet.
Henrik Petrén tror att bidragsbrotten är något som förekommer främst hos vissa oseriösa assistansföretag.
- Det som uppdagats hittills verkar vara personer som har upptäckt ett sätt att begå brott, att vissa personer hittat en bra brottsmetod. Jag har svårt att se en koppling till den seriösa delen av assistansbranschen.
Hur ser du på att det funnits läkarintyg till de personerna som är dömda?
- För en lekman verkar det märkligt att man kan fejka en funktionsnedsättning inför en person med medicinsk kompetens.

Efterlyser försiktighet med spekulationer och siffror

I ett reportage i SR-P1 uppskattade Karl Arne Ockell på Hallandspolisen att en tredjedel av assistansersättningen i Hallands län betalas ut till personer som fuskar. Uttalandet har fått stor uppmärksamhet i medierna. Henrik Petrén har svårt att tro att den siffran skulle stämma.
- Jag vet inte vad han har för grund att gå ut med den siffran, det låter som att han spekulerar. Försäkringskassan gör samtidigt en uppskattning på 1-2 miljarder, vilket innebär en tiondel. Redan det skulle ju vara en katastrof.
Henrik Petrén efterlyser en mycket stark försiktighet med den här typen av siffror och att man undviker att spekulera om detta om man inte har ett starkt faktaunderlag.
- En sådan siffra blir snabbt en sanning ute i medierna, Hallandspolisen avsåg kanske Hallands län men en sådan siffra blir snabbt en sanning för hela landet och riskerar sätta igång krafter som ifrågasätter assistansreformen.

Sorgligt om bidragsbrott leder till att fler med legitima assistansbehov förlorar sin assistans

Bedömningarna av assistansersättning har skärpts på Försäkringskassan de senaste åren, och sedan enbart integritetskänsliga delar av så kallade grundläggande behov berättigar till assistansersättning har alltfler förlorat sin assistansersättning även om de har stora oförändrade funktionsnedsättningar. Henrik Petrén ser det som mycket upprörande att bidragsbrott kunnat pågå parallellt.
- De senaste åren har det har varit ett starkt tryck på assistansen, jag möter ständigt medlemmar som känner en oerhörd oro för att förlora sin assistans vid omprövningar.
Strålkastarljuset verkar ha riktats åt helt fel håll när politikerna försökt begränsa kostnadsutvecklingen i personlig assistans menar Henrik Petrén.
- Om de här bedrägerierna har bidragit till kostnadsökningen hade det varit mycket mer effektivt att sätta fokus på detta istället för att jaga människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora behov av assistans.
Vad behöver göras för att komma åt problemet?
- Man behöver se över rutinerna på Försäkringskassan och se mönstren i den här typen av brott. Man bör skifta fokus mot den typen brottslighet istället för att lägga all kraft på att detaljgranska behov i minuter hos personer med funktionsnedsättning. Vi välkomnar också den tillståndsplikt och tillsyn för assistansanordnare som införs på Socialstyrelsen nu vid årsskiftet, det som nu uppdagas visar ännu tydligare att den behövs.

Stor risk för en snedvriden debatt

Det finns en stor risk för en vulgariserad och snedvriden debatt menar Henrik Petrén, eftersom en stor del av allmänheten inte har kunskaper om personlig assistans.
- Många riskerar få uppfattningen att detta genomgående är en skum bransch och att assistansreformen inte är legitim och något man bör skära i. Samtidigt hoppas jag att sådana här avslöjanden ska vara positiva på lång sikt genom att man får en möjlighet att rensa upp bland det som inte hör hemma i assistansen.
Enligt Hallandspolisen är en bidragande orsak till att det gått att uppge felaktiga funktionsnedsättningar att personerna haft en okänd bakgrund då de vuxit upp i andra länder.
- Det är svårt att se hur en person som är född och uppvuxen i Sverige, med all medicinsk historik som då finns, skulle kunna genomföra den här typen av brott. Men det gäller för det här brottsupplägget. Det finns förstås andra sätt att genomföra bedrägerier med assistansersättning där den bakgrunden inte är av någon avgörande betydelse, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-18


Vidare läsning

Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Detta handlar om organiserad brottslighet"

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"

SR- P1-morgon Karl Arne Ockell, Hallandspolisen och Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan intervjuas

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"


Skicka sidan till: