Wenche Willumsen - "Förödmjukelsens ansikte"

Wenche WillumsenI ett inlägg på bloggen Fulldelaktighet.nu beskriver Wenche Willumsen, ombudsman på DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, sin upplevelse av en omprövning på Försäkringskassan av den assistansersättning hon haft i elva år.

Assistanskoll har tidigare skrivit om hur alltfler assistansberättigade förlorar sin assistansersättning på grund av den förämdrade definitionen av grundläggande behov.

Tidigare artiklar på Assistanskoll

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"

Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"

SR Ekot - Allt fler funktionshindrade förlorar sin assistansersättning


Intervjuer på Assistanskoll med politiker som vill förändra Försäkringskassans hårdare bedömningar

Socialdemokraterna, Lennart Axelsson - "Vi stödjer en lagändring i § 9a i LSS"

Agneta Luttropp, Miljöpartiet de gröna, - "Jag stödjer en lagändring i § 9a LSS som definierar grundläggande behov" ,

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"

Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras",


Skicka sidan till: