Arne förlorar sin assistans - Kan ju äta själv ibland

Inslag i SVT Rapport där Arne Ivarsson berättar om hur han förlorade sin assistansersättning från Försäkringskassan efter att ha hamnat under 20-timmarsgränsen när hans assistans omprövades. Han får nu istället personlig assistans i betydligt mindre omfattning via sin hemkommun. Se inslaget i sin helhet här

I inslaget säger även Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan att han vill att Försäkringskassan ska ta ansvar även för de som har mindre än 20 timmar grundläggande behov per vecka och som idag får personlig assistans beviljat i kommunerna.


Vidare läsning

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"

Fråga från Assistanskoll till riksdagspartierna inför riksdagsvalet den 19 september:
Ska det göras en lagändring i LSS § 9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar?

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Socialutskottets tillkännagivande kan betyda att man inte tänker göra något åt Försäkringskassans bedömningar"

Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"

Regeringsrätten: Kritik mot rådande rättstillämpning ska lämnas till regeringen

Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?


Skicka sidan till: