Regeringen lägger lagförslag

Åsa Regnér

Tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Assistans ska beviljas för väntetid, beredskap och när assistenten väntar vid aktiviteter utanför hemmet. Lagändringarna föreslås gälla från 31 mars 2018. Regeringen vill på detta sätt upphäva följder av den senaste HFD-domen. Men inga åtgärder görs mot tidigare HFD-domar om tex egenvård.

Regeringens lägger lagförslag

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg kräver mer ...

Bengt Westerberg

Fler lagändringar, förändrade direktiv till LSS-utredningen, Schablonbeloppet ska följa löneutvecklingen. Det krävde Bengt Westerberg vid demonstrationen den 3 dec.

Bengt Westerbergs tal från demonstrationen för assistansen i Stockholm
Citat:

Regeringen tvingades dra i nödbromsen. Det är bra, men det räcker inte.

Visa nu att ni menar allvar med de fina orden om assistansen och att också ni vill slå vakt om den!

Tidigare artiklar

"Regeringen hade inget val"

Jonas Franksson

Hade det inte varit valår hade de inte skett, säger Jonas Franksson, STIL. Han säger också att intervjun med justitierådet Thomas Bull på Assistanskoll haft en avgörande betydelse.

Jonas Franksson, STIL - "Regeringen vaknade till, men de hade inget val"
Citat:

Det innebär naturligtvis än lättnad för de som idag omfattas av den statliga assistansersättningen, men förändrar inget för de som har halkat ur den, eller alla de som har fått avslag.

Det var väldigt mycket ert scoop som gjorde att det vände.

Socialdemokrat kräver att regeringen gör mer

Laila Naraghi

Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning men det måste enligt Laila Naraghi följas av åtgärder mot fler HFD-domar, och intentionerna i LSS måste styra LSS-utredningen.

Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – "Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder"
Citat:

Sedan jag kom in i riksdagen för ett år sedan har jag jobbat med assistansfrågan.

Vad är då intentionerna i lagstiftningen?
– Jag uppfattar att de flesta menar att effekterna av alla de fyra HFD-domarna sedan 2009 ska upphävas.

Tidigare artiklar

Landsomfattande demonstrationer 3 dec

Lägg ner Regnér

Under parollen "Assistans är frihet - Rädda LSS" genomfördes för andra året i rad demonstrationer över hela landet. Kritiken var hård mot den socialdemokratiskt ledda regeringen.

"Regeringens åtgärder räcker inte"

Socialstyrelsen – Borttagen assistans minskar självbestämmandet

Rapporten "Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet" visar att det blir allt svårare att få assistans. Kommunerna har svårt att ersätta assistansen med insatser som fungerar, vilket leder till minskat självbestämmande och att anhöriga får ge stöd.

Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över"

Tidigare artiklar

Socialstyrelsen - Kommunerna klarar inte ge egenvårdsinsatser

I rapporten "Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård" sägs det att alla kommuner inte ger stöd med egenvårdsinsatser som tex sondmatning. Istället ger många föräldrar själva egenvårdsinsatser till sina barn.

Kommunerna har problem att ge egenvårdsinsatser

Tidigare artiklar

Försäkringskassan – Ökad "kvalitet" gör att fler förlorar sin assistansersättning

Försäkringskassan

Att färre nybeviljas och fler förlorar sin assistansersättning beror enligt Försäkringskassan inte bara på HFD-domarna, utan även på att de själva "ökat kvaliteten" genom noggrannare och mer enhetliga bedömningar.

Försäkringskassan - HFD-domar och "kvalitetsutveckling" bakom fler avslag och indragningar

Tidigare artiklar

Laila Naraghi – "Assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang"

Laila Naraghi

Försämringarna i assistansen är en del i en större förändring i samhället som vi alla måste kämpa mot säger Laila Naraghi.

Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – "assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang"
Citat:

Det är en del av en trend, människan sätts inte längre främst i samhället.

Tjänstemännens syn på saken kan ha ett försprång, inte minst vid ett oklart parlamentariskt läge och en minoritetsregering.

Tidigare artiklar

ISF - Anordnarnas minskande lönsamhet hotar assistansens kvalitet

Rapporten Assistansmarknaden - lönsamhet och konkurrensförhållanden visar hur anordnarnas lönsamhet successivt minskat. Detta kan enligt ISF försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset hos seriösa aktörer.

ISF - "Minskad lönsamhet för assistans-anordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag"

Sakfel om Assistanskoll i ISF:s rapport

Siffror från Assistanskolls jämförelsetjänst analyseras i ISF:s rapport. I rapporten finns (på sid 112-114) en felaktig uppgift om att Assistanskoll ägs av STIL. (Assistanskoll har sedan starten 2007 ägts och drivits av Independent Living Institute).

Tidigare artiklar

KFO – "Krångligt att få ut pengar från Försäkringskassan

Björn Jidéus

Björn Jidéus, KFO, säger att Försäkringskassan verkar göra allt för att inte betala ut pengar i tid till anordnarna.

Björn Jidéus, KFO - "Försäkringskassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna"
Citat:

Ett komma, en nolla, en kaffefläck gör att de inte betalar ut.

Plötsligt står den tidigare anordnaren där med personalen men får inga pengar.

Neuroförbundet - "Människor tas ifrån sin värdighet"

Kerstin Kjellin

Allmänna ombudet har överklagat ett anpassningsbidrag en person fått för att köra sin egen bil med motivet att assistenterna istället kan köra bilen. Detta är en inhuman människosyn där människor tas ifrån sin värdighet, säger Kerstin Kjellin, Neuroförbundet.

Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – "Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger"
Citat:

Detta innebär i allra högsta grad att ta ifrån människor deras värdighet.

Det är skandal att personer med funktionsnedsättning ska behöva erfara attacker från så många håll samtidigt.

Tidigare artiklar

Thomas Bull, HFD – Svensk lag gäller före FN-konventionen

Eftersom FN-konventionen inte gjorts till svensk lag gäller annan svensk rätt över den menar Thomas Bull. Det går dock att göra konventionskonforma tolkningar av lagen för att uppfylla FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – "Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning"
Citat:

Sedan 1970–talet etablerad syn att folkrättsliga fördrag såsom olika FN–traktater inte utgör en del av den svenska rättsordningen.

Finns en gräns för vilken inverkan fördrag av den typ som Hammarberg nämner kan ges vid rättsliga prövningar i domstol.

Tidigare artiklar

Andrea Bondesson – "Gör FN-konventionen till svensk lag"

Andrea Bondesson

Det är riktigt att svensk lag gäller före FN-konventionen(CRPD). Det saknas också effektiva sanktionsmöjligheter om Sverige bryter mot CRPD. Därför behöver den göras till svensk lag.

Andrea Bondesson, jurist - "Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag"
Citat:

Det krävs lagändringar på flera områden för att säkerställa rättigheterna i CRPD.

Dessa rekommendationer är inte bindande. Det finns alltså inga sanktionsmöjligheter.

Tidigare artiklar

Uppmaning till enighet och fortsatt kamp

Niklas Altermark

Assistanskoll publicerar det anförande statsvetaren Niklas Altermark höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Malmö den 3 dec.

Anförande från demonstration i Malmö 3 december
Citat:

När vi låtsas att assistansen är ett särintresse innebär det också att vi blundar för vad det är som knyter oss samman.

Ni som vill spara på assistansen underskatter både vår förmåga att göra motstånd och att ta hand om varandra.

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms

Läs mer om att betala för sponsrade artiklar på Assistanskoll

Kommande artiklar

  • Intervju med Jonas Franksson om det politiska spelet kring assistansen
  • Artiklar om att Moderaterna vill begränsa rätt till assistans till permanent bosatta i Sverige
  • Med mera...

Jämför och välj bland 266 assistansanordnare

Assistanskoll listar 267 assistansanordnare, av dessa har 219 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 219 anordnarna har tillsammans 11 313 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 75 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

  • Peter Skoglund Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Assistans Kompetens I Sverige AB
  • Assistans för dig i Sverige AB
  • Erlandsdals Vård och Omsorg AB
  • God Assistans i Sverige AB
  • Stugknuten ekonomisk förening

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: