LSS-utredaren Desirée Pethrus intervjuas om kostnader och besparingar

/Desiree Pethrus

Desirée Pethrus anser att det går att minska kostnaderna genom att LSS–insatserna görs mer träffsäkra och effektiva. Hon tycker samtidigt att debatten kring frågorna är onödigt hätsk.

Desirée Pethrus, LSS–utredare – "Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnadsutvecklingen kan vara"
Citat:

Vad menas med att göra insatser mer träffsäkra?
– Att rätt person får rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Att det går att förklara hela kostnadsökningen är inte samma sak som att ökningen är oproblematisk.

Det vore bra om vi kan ta oss an frågan med en sorts samförståndsanda.

Tidigare artiklar

Parallellutredning på Handikappförbunden

Pelle Kölhed

Under mottot LSS ska utvecklas, inte avvecklas gör Handikappförbunden en egen utredning. Vice Ordförande, Pelle Kölhed anser att LSS-utredningen präglas av historielöshet.

Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS

Tidigare artiklar

LSS-utredaren Desirée Pethrus intervjuas om anhörigassistenter

Desiree Pethrus

Anhöriga som assistenter bör problematiseras mer säger Desirée Pethrus, vilket hon menar görs i våra nordiska grannländer.

Desirée Pethrus, LSS–utredare – "Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har"
Citat:

I de övriga nordiska länderna verkar anhöriga som assistenter antingen vara något som kan beviljas i särskilda fall eller i vart fall är något som huvudmannen kan neka.

Anhöriga som assistenter är inte heller något som problematiserats i regelverk eller förarbeten.

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus

Bengt Westerberg

Bengt Westerberg är kritisk till Desirée Pethrus syn på anhöriga som assistenter och kostnadsutvecklingen i personlig assistans.

Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
Citat:

Man måste hitta vägar att angripa de problem som kan finnas utan att begränsa friheten och självständigheten.

Pethrus framhåller att hon inte hör till dem som säger att kostnaderna skenar. Det är bra – för det gör de inte.

Min gissning är att alla alternativa insatser som ger samma eller högre standard snarare blir dyrare .

Tidigare artiklar

Socialdemokratisk kritik mot regeringen

Tuva Lund

Socialdemokraten Tuva Lund är kritisk mot regeringens direktiv till LSS-utredningen och är övertygad om att kostnadsökningarna är "naturliga".

Tuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - "Sverige har aldrig varit rikare"
Citat:

Anledningen till att man införde LSS det var för att vi ville åstadkomma något. Det var en del i att bygga ett bättre samhälle.

Jag skulle önska att man politiskt kunde hitta ett sätt att bromsa försäkringskassans omprövningar.

När jag lyssnat in funkisrörelsen känns det som de flesta tycker att staten är den naturliga huvudmannen för assistansen.

Tidigare artiklar

Ola Hägg, Nynäshamns kommun: "det råder frustration och oklarhet"

Ola Hägg

Ökade kostnader för kommunerna och en frustration över att inte kunna ge de välfärdstjänster som förväntas. Det är resultatet när alltfler förlorar sin statliga assistansersättning. Kommunen beviljar inte heller i nuläget personlig assistans till dessa personer, säger socialdemokraten Ola Hägg.

Ola Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – "Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans"
Citat:

De nya domar som kommit saknar helt hänvisning till vad som ska erbjudas istället.

Det är som ett pussel med ett paket av tjänster som ledsagarservice, hemtjänst och daglig verksamhet.

Några är mer nöjda än tidigare, andra är mycket kritiska till de alternativ som erbjuds.

Tidigare artiklar

Utfrågning i Socialutskottet

Det blir inga förändrade direktiv till LSS-utredningen. Det var regeringens svar till Bengt Eliasson, Liberalerna, i en utfrågning i riksdagens socialutskott.

Utfrågning om assistansens kostnadsutveckling

Nu vänder kostnaderna

Från att i flera år ha legat runt 16 000 minskade antalet assistansanvändare med ungefär 400 personer. Samtidigt avtog tillväxten i antalet timmar.

Rapport från Försäkringskassan tyder på vändning

Tidigare artiklar

KFO varnar för välfärdsutredningen

Hanna Kauppi

Införandet av efterskottsbetalning verkar ha genomförts utan större nedläggningar av anordnare. Men marginalerna fortsätter att minska säger Hanna Kauppi som vill varna för konsekvenserna av förslagen i välfärdsutredningen.

Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – "För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar"
Citat:

Man har fått lösa likviditetsfrågan med egna privata medel eller banklån.

Utredningens modell för resultatbegränsning gör det svårt att bygga upp en ekonomisk buffert.

Nej vinstregleringen genomförs troligen inte, men andra delar, som exempelvis ägarprövning kan komma att genomföras.

Tidigare artiklar

SVD skriver om assistansfusket

Assistansbolag får kontaktuppgifter till assistansberättigade via anställda på Försäkringskassan, funktionshindrade benämns rasistiskt och sexistiskt. Assistansbolag skapar hållhakar på kunder genom att fixa lån och bostäder. Läs också hur ledarsidorna på Aftonbladet och Expressen drar olika slutsatser av "assistansfusket".

"Assistansfusket" tas upp i Svenska Dagbladet

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Thomas Falk på Försäkringskassans kontrollenhet
 • Intervju om dom i kammarrätten i Göteborg som godkänner sondmatning som grundläggande behov
 • Vilhelm Ekensteen intervjuas om assistansens utveckling
 • Med mera

Jämför och välj bland 286 assistansanordnare

Assistanskoll listar 286 assistansanordnare, av dessa har 247 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 247 anordnarna har tillsammans 11 427 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 72 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 Andi AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans Unionen Ekonomisk förening
 • Cia Assistans AB
 • Iustitia Assistans AB
 • JS Assistanskonsult AB
 • Konsensus Personlig Assistans
 • L&S Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • PA Care AB
 • RT vård och omsorg AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: