Utfrågning om assistansens kostnader

Det blir inga förändrade direktiv till LSS-utredningen. Det var regeringens svar till Bengt Eliasson, Liberalerna, i dagens utfrågning i riksdagens socialutskott. Riksdagsledamöter från alla partier ställde frågor till regeringen, Försäkringskassan, ISF, Desirée Pethrus i LSS-utredningen med flera.

Se på webbtv: Utfrågning i riksdagens socialutskott

Bengt Westerberg som var med och införde assistansersättningen 1994 höll ett anförande där han hävdade att kostnadsutvecklingen inte är onormal om man antar att den följer standardutvecklingen i samhället. Han menade att det inte blir någon samhällsvinst om man ersätter assistans med andra insatser. Förutom en standardsänkning för brukarna kommer anhöriga inte att kunna arbeta och assistenter förlorar arbete.

Några frågor som togs upp

Bengt Eliasson, Liberalerna, frågade regeringen om de försökt få med finansdepartementet på att formulera om utredningsdirektiven "så att det inte blir de kraftiga ingrepp och standardförsämringar som man kan förvänta sig".
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare på Socialdepartementet (regeringen) svarade att det inte blir någon sådan ändring av direktiven.

Jan Lindholm, Miljöpartiet frågade hur mycket Försäkringskassan och Socialstyrelsen bedömer omfattningen på fusket idag jämfört med siffror på uppåt 10 % i tidigare utredningar.
Ann Marie Begler, generaldirektör, (Försäkringskassan) svarade att det kan de inte svara på, men att det alltid finns risk för brottslighet. Karin Flyckt (Socialstyrelsen) sade att de inte fått några signaler om fusk i kommunalt beviljad assistans.

Cecilia Widegren, Moderaterna frågade om regeringen står fast vid Åsa Regnérs uttalande att 10 % av assistansersättningen går till marknadsföring och sponsring.
Madeleine Harby Samuelsson (regeringen) svarade att ja regeringen är orolig för att det kan vara så att 10 % går till annat än vad som är tänkt.

Katarina Bråkenhielm, Socialdemokraterna, undrade hur personer som inte har någon funktionsnedsättning kunnat få assistansersättning.
Marie Axelsson (Försäkringskassan) säger att man nu har bättre läkarutlåtanden och tar in mer medicinsk information. ”Det är nu svårt att lura Försäkringskassan”.

Bengt Eliasson, Liberalerna frågade regeringen om man ska förvänta sig standardförsämringar på personlig assistans, och om vilka alternativ som ges de som förlorar sin assistansersättning idag.
Madeleine Harby Samuelsson (regeringen) svarade att Försäkringskassan ska ta fram förslag på hur de ska ta kontakt med kommunen för att följa upp vad som händer med de som förlorat sin assistansersättning. LSS-Utredaren ska också bedöma om det behövs lagförslag mot de domar som begränsat rätten till assistansersättning.

Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna frågade hur man ser på de föräldrar vars små barn nu förlorar sin assistansersättning. Hur ska de orka?
Madeleine Harby Samuelsson (regeringen) hänvisade till LSS-utredningen där Desirée Pethrus sade att utredningen ska titta på anhöriga som assistenter.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet frågade hur regeringen definierar hållbar ekonomisk utveckling i assistansen relaterat till FN-konventionen och vilka andra insatser som kan ersätta assistans.
Madeleine Harby Samuelsson (regeringen) svarade att insatsen ska ha kvalitet, rättssäkerhet, legitimitet hos skattebetalare och brukare. Andra insatser är personlig assistans i kommunen och det kan vara så att det behöver skapas nya insatser som ger kostnadseffektivitet och besparingar. Detta får utredningen visa…

Emma Henriksson, Kristdemokraterna frågade hur Försäkringskassan ser till att alla får det de har rätt till.
Marie Axelsson (Försäkringskassan) säger att man har ingen bevakning och vid omprövningen vartannat år måste den enskilde själv ansöka om fler timmar.

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna undrade om ISF tycker att de behövs en lagändring mot de begränsande domarna från HFD.
Tomas Agdalen (ISF) svarade att de bara konstaterar att detta skett och säger inte att HFD gjort fel. Han sade också att de som förlorar sin assistansersättning kan få assistans i kommunen istället.
Ann Marie Begler (Försäkringskassan) sade att de informerar kommunen när någon förlorar sin assistansersättning.

Barbro Westerholm, Liberalerna ville se ett register som jämför anordnares kvalitet.
Karin Flyckt (Socialstyrelsen) sade att det idag inte finns något direkt för assistans. Ann Marie Begler (Försäkringskassan) sade att de inte har ett uppdrag för detta.

Se på webbtv: Utfrågning i riksdagens socialutskott

Skicka sidan till: