"Assistansfusket" tas upp i Svenska Dagbladet

Assistansbolag får kontaktuppgifter till assistansberättigade via anställda på Försäkringskassan. Funktionshindrade benämns rasistiskt och sexistiskt av assistansbolagen. En anställd på Försäkringskassan som förskingrat 35 miljoner fortsätter sedan att vilseleda via sin sambos assistansbolag. Det är några saker som tas upp i SVD:s artiklar. Assistansbolag skapar hållhakar på kunder genom att fixa lån och bostäder. Intressant nog drar ledarsidorna på Aftonbladet och Expressen olika slutsatser av "assistansfusket".

Mullvadar på Kassan
Det tas upp hur assistansbolag via "mullvadar på Försäkringskassan" fått tag i kontaktuppgifter till assistansberättigade som de sedan försöker värva som kunder. Dessa personer beskrivs sedan sexistiskt och rasistiskt på listor hos anordnarna.

Förskingrade 35 miljoner
Det beskrivs hur en anställd på Försäkringskassan förskingrade 35 miljoner genom att låta pengar fortsätta gå ut till assistansberättigade som avlidit. Personen ska sedan ha fortsatt lura Försäkringskassan på statliga medel via ett assistansbolag som ägs av hans sambo.

Assistansbolag mutar
Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, Brå, säger i en intervju
"problemet vi sett flera exempel på är att oseriösa assistansbolag använder mutor...... den funktionshindrade eller anhöriga blir erbjuden pengar eller andra förmåner".

Assistansberättigade hålls som gisslan
Bland annat Thomas Falk på Försäkringskassan berättar
om hur assistansbolag skapar hållhakar på kunder genom att låna dem pengar eller fixa bostad åt dem.

Åsa Regnér vill agera mot bolagen
Ansvarige minister Åsa Regnér säger att detta är avskyvärt
och att regeringen ska tillsätta en person på departementet som ska se över hur bolagen agerar.

277 miljoner har krävts tillbaka på fem år
Thomas Falk, chef för Försäkringskassans kontrollenhet intervjuas om hur man kräver tillbaka pengar från assistansbolag, assistansberättigade och enskilda assistenter.

Aftonbladet: sluta skära ner på assistansen
Aftonbladet säger i en ledarartikel att fusket finns på Försäkringskassan och att det nu dags att sluta skära ner på assistansen till de funktionshindrade.

Expressen: inför elektronisk tidsredovisning
Expressen säger samtidigt på sin ledarsida att det nu är dags att förbjuda assistansberättigade att anordna sin assistans i eget bolag, låta anhöriga vara anställda av kommunen och införa elektronisk tidsredovisning av utförd assistans.

Vidare läsning

SVD - Ministern om den olagliga registreringen: "Avskyvärt"

SVD - Könsord och rasism i svindlarnas olagliga lista

SVD - Dömd miljonsvindlare i ny assistanshärva

SVD - Anställda stjäl uppgifter om funktionshindrade

SVD - 277 skattemiljoner har krävts tillbaka från assistansfuskare

SVD - Assistansberättigade hålls "gisslan" hos oseriösa bolag

SVD - Expert: "misstänkt välfärdsbrott av unikt slag"

SVD - "Regeringens mål ses som ett enormt önsketänkande"

Aftonbladet: "Fusket finns på Försäkringskassan"

Expressen: "Ta itu med brotten inom assistansen"

Skicka sidan till: