annonser
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons JAG Personlig assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Saxerna Omsorg
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Vivida Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna

Kostnaden för statlig assistansersättning tros de kommande åren bli ca 300 miljoner kronor lägre per år än vad Försäkringskassan tidigare antagit. Anledningen är minskat antal assistansberättigade.

Färre assistansberättigade får nu Försäkringskassan att skriva ner utgiftsprognoserna för assistansersättningen i en ny rapport (sid 20-23). Under 2016 hade i genomsnitt 15917 personer statlig assistansersättning. Det är en minskning med 1,5 procent jämfört med 2015. Antalet assistansberättigade minskar i samtliga personkretsar men mest i personkrets tre.

Utgifterna för assistansersättning beräknas öka från 21,8 miljarder 2016 till 28,6 miljarder 2021. Ökningen drivs av att antalet assistanstimmar/person och månad väntas fortsätta öka och att schablonbeloppet höjs.


Läs rapporten:
Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016–2021 (sid 20-23 om assistansersättning)

Skicka sidan till: