Besparingsmål ersätter socialpolitiska mål i assistansutredningar

Ulrika Järkestig Berggren

Socialpolitiska mål i LSS som "goda levnadsvillkor" och att "kunna leva som andra", får stå tillbaka för besparingsmål. Det visar en forskningsstudie av 100 assistansutredningar vid Försäkringskassan.

Ulrika Järkestig Berggren, Docent, Linnéuniversitetet – "En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna"
Citat:

Vi ser att personer inte kommer till tals och att det ofta leder till avslag. Vi ser att besluten inte underbyggs med en motivering.

Problemet ligger i grund och botten i de politiska intentionerna.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan och David Eberhard i replikskifte

Andreas Larsson

Psykiatern och författaren David Eberhard kritiserade nyligen Försäkringskassans assistansbedömningar. Nu bemöter Försäkringskassan David Eberhards kritik.

Försäkringskassan bemöter David Eberhard
Citat:

Det är inget Försäkringskassan kan vara mer eller mindre "rigida" med. Det är lagen.

Jag kan garantera att så inte är fallet. Ansökningar om assistansersättning prövas objektivt och sakligt.

Tidigare artiklar

David Eberhard svarar igen

David Eberhard

Försäkringskassan hävdar att alla ansökningar prövas objektivt och sakligt enligt lagen. David Eberhard svarar Försäkringskassan i en ny replik.

David Eberhard svarar Försäkringskassan
Citat:

Att som Försäkringskassans företrädare påstå att man alltid till punkt och pricka följer lagen och gör objektiva och sakliga bedömningar är mer än lovligt naivt.

Har personlig erfarenhet av handläggare som är orimligt rigida och där utrymme för tolkning av lagtexten inte bara finns utan faktiskt också är uppenbar.

Tidigare artiklar

Bara 17 % nybeviljas assistansersättning

Lagens-klubba

Mellan aug 2018 och juli 2019 beviljades 17 %, eller 189 personer, assistansersättning vid sin första ansökan. Färre nyansöker och antalet assistansberättigade fortsätter minska.

Fortsatt mycket svårt beviljas assistansersättning

Tidigare artiklar

TEMA - "Varför har personer med funktionsnedsättning rätt till goda levnadsvillkor och att leva som andra"

Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg anser att "Goda levnadsvillkor" och "leva som andra" i LSS är mänskliga rättigheter som gör samhället starkare. Om dessa rättigheter kränks förråas samhället.

Thomas Hammarberg, fd människorätts-kommissionär –"Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde"
Citat:

När rättigheterna formuleras, har såväl religiösa som filosofiska tänkare varit en inspirationskälla.

Det ligger i vars och ens intresse att förstå och respektera den etik som ligger bakom idén om lika rättigheter för alla.

Den som tror att det är slöseri att tillgodose rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har inte tänkt färdigt.

Tidigare artiklar

Schablonbeloppet höjs 1,5 %

Mynthögen

Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 304,30 kr för år 2020. Kostnaderna för assistansersättning 2019 minskar med 800 miljoner jämfört med tidigare prognoser. Det framgår av regeringens budget för 2020.

Schablonbeloppet höjs med 1,5 % 2020

Tidigare artiklar

KFO – Branschen i kris när schablonbeloppet inte höjs tillräckligt

Henrik Petrén

Assistenter får lägre ingångslöner och mindre utbildning. Nästan hälften av anordnarna i KFO bedömer att de inte klarar mer än två år till.

Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – "Att andning blir grundläggande behov löser inte assistanskrisen"
Citat:

Det håller inte i längden att strypa en reform på det här sättet.

I valrörelsen lät det annorlunda från fler partier, men idag handlar det bara om andning och sondmatning.

Tidigare artiklar

SKL kräver högre schablonbelopp och statligt huvudmannaskap

Åsa Furén Thulin

Assistansersättningens timbelopp måste höjas i takt med löne- och kostnadsutveckling. Staten bör ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Assistans och hemsjukvård behöver samordnas. Det säger Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Åsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen"
Citat:

Om kommunens ekonomi är ansträngd, finns det en risk, även om den är omedveten, att man tar hänsyn till detta i beslutsprocessen.

Att Försäkringskassan via tex regleringsbrev fick i uppdrag att minska kostnadsutvecklingen för personlig assistans har bidragit till hårdare bedömningar.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan intervjuas om återkrav av assistansersättning

Monica Svanholm

Anordnare som inte haft kännedom att fel begåtts av assistansberättigade, kan inte krävas på återbetalning. Assistansberättigade och anordnare kan dock krävas på återbetalning om de "skäligen borde ha insett" felet.

Monica Svanholm, Försäkringskassan – "Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs"
Citat:

Försäkringskassan måste väga in skäl för och emot att en försäkrad skäligen borde ha insett att en utbetalning varit felaktig.

Ska man anmäla om man flyttar ihop med en sambo eller maka/make och isåfall varför?
– Ja, det ska man göra, det kan tex förändra hur man fördelar hushållssysslorna.

Tidigare artiklar

Demonstration på Sergels torg

Björn Häll Kellerman

Varför rädda våra liv när vi inte får leva? var temat när ett hundratal demonstrerande på Sergels torg riktade skarp kritik mot regeringen och dess stödpartier.

Björn Häll Kellerman, Sergels torg – "Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit"
Citat:

Maria Persdotter, Ordförande RBU
Upp ur soffan! Ställ krav på regeringen! Vi kan inte vänta längre.

Lise Lidbeck, Neuroförbundet
Det var en gång ett underbart vackert flaggskepp som sjösattes av Sveriges regering, anno 1.a januari 1994. Skeppets namn var LSS.

Tidigare artiklar

Larm om fejkade anställningar

P4 Örebro har rapporterat om att vissa assistansbolag ordnar uppehållstillstånd mot betalning med falska anställningar av personliga assistenter. Branschen och brukarrörelsen fördömer och kräver åtgärder.

Reaktioner på uppgifter om falska anställningar

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Ärkebiskop Antje Jackelen om varför personer med funktionsnedsättning har rätt till "goda levnadsvillkor"och att "leva som andra"
 • Intervju med Kommunals Ordförande Tobias Baudin om den låga uppräkningen av schablonbeloppet
 • Intervju med assistansaktivisten Sven Aivert om 65-årsgränsen i LSS
 • Med mera

Jämför och välj bland 243 assistansanordnare

Assistanskoll listar 243 assistansanordnare. 201 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 197 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aroskooperativet
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Brukarassistans Sverige AB
 • Himmave AB
 • Kavon Care AB
 • Monument Assistans AB
 • SkaraborgsAssistans
 • Särnmark Assistans AB

Skicka sidan till: