Efterskottsbetalning införs 1 okt 2016

Assistansersättning kommer att betalas ut i efterskott från 1 oktober 2016. Anordnarna har nu ett år på sig att finansiera övergången.

Försäkringskassan vill införa efterskottsbetalning 1 oktober 2016

Processen har påskyndats av ett ökat fokus på kontroll säger Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan.

Monica Svanholm, Försäkringskassan – "Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning"
Citat:

Det blir alltså en extra månadslön som ska betalas ut?
– Ja, anordnarna kommer att få vänta på pengarna vid själva övergången från förskott- till efterskottsbetalning.

Trycker regeringen på?
– Den ansvariga ministern Åsa Regnér skrev precis i Dagens Samhälle om en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av just personlig assistans.

Bedömer ni att anordnare kan få banklån för att klara övergången till efterskottsbetalning?
– Det måste bankerna svara på, vi kommer att ha dialog med bankerna om olika utbetalningsdagar.

Kommer det att göras undantag för några utom egna arbetsgivare?
– Nej det är bara de som blir undantagna vid övergången.

Tidigare artiklar

Månadsvis redovisning av förhöjt timbelopp?

Assistansberättigade med förhöjt timbelopp kan få redovisa varje månad vid införande av efterskottsbetalning enligt ett förslag Försäkringskassan gett regeringen. Föreningen JAG är kritisk.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Förödande med redovisning varje månad"
Citat:

De verkar medvetna om konsekvenserna och skriver att det sammantaget blir ett mindre belopp som betalas ut eftersom man inte kommer upp i tolv procent varje månad.

De har inte överhuvudtaget rådgjort med brukarrörelsen. Jag fick se detta bara för att jag då och då går in och läser på kassans hemsida.

Man talar inte längre om varför assistansen infördes och vilka skäl som då fanns för det, tex att personer halkat efter i levnadsvillkor jämfört med andra.

Medlemmarna i JAG känner sig inte trygga idag.

Oro efter uttalande från finansministern

I en intervju i Ekot den 22 okt säger finansminister Magdalena Andersson att assistansersättning är ett område där det blir aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet.

Finansministern vill spara på assistansersättning

Reaktioner

ISF vill definiera goda levnadsvillkor

Begrepp som "leva som andra" och "goda levnadsvillkor" bör definieras. Funktionsförmågan skulle kunna avgöra antalet assistanstimmar vid bedömningen. Det säger Inspektionen för socialförsäkringen, ISF i en ny rapport.

Helena Höög, ISF – "Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva"
Citat:

Eftersom det saknas definitioner finns ingen gräns för hur många timmar som kan beviljas. Om det inte är reglerat väger det som den sökande säger tungt.

Vi säger att det finns incitament som gör att man tjänar på att avstå andra insatser, om en familjs ekonomi vilar på den här insatsen, då kan man avstå tex korttidsvistelse av ekonomiska skäl...

...skulle man kunna matcha graden av funktionsförmåga med antal timmar för att säkerställa goda levnadsvillkor.

Personer som då anser sig behöva mer stöd skulle få ge en mer ingående motivering till varför de ska ha det.
Ska man behöva välja mellan att få det stöd man behöver och att få frågor man upplever som integritetskränkande?
– Vi har inte några skarpa förslag, det måste undersökas närmare.

Statsvetare: Kostnadsfokus har helt tagit över

Idag ligger fokus hos alla myndigheter på att begränsa kostnader. Individen måste alltmer bevisa och argumentera för sitt stödbehov. Det är en utveckling som accelererat sedan 2006, säger Niklas Altermark som intervjuas om ISF:s rapport.

Niklas Altermark, statsvetare – "Kostnadsbesparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling"
Citat:

Det som ISF föreslår kan leda till att handläggare vid en bedömning säger att det och det ingår inte i goda levnadsvillkor.

Det har utvecklats en bild att människor får mer stöd än de är förtjänta av.

Individens relation till staten präglas av att den enskilde måste kontrolleras.

Utgår man från ett perspektiv med mänskliga rättigheter blir det mycket konstigt att tänka att personlig assistans har en prislapp.

Advokat varnar för hårdare bedömningar på kassan

Att det femte grundläggande behovet bara kommer att beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar kommer att få stora konsekvenser enligt advokaten Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen"
Citat:

Det är självklart att den nya tolkningen kommer att innebära att många mister sin assistans. Till exempel personer med övervakningsbehov på grund av medicinsk problematik.

Som jurist får man lära sig att man ska vara metodisk och följa en rättskällehierarki men sådana saker tycks inte bekymra domare och myndigheter.

Finansdepartementet var väl inte helt nöjda med den utvecklingen, kan jag tänka mig, så "något måste göras".

Men att låtsas som att det här är tingens ordning, att det ska vara så här utan att någon tar ansvar det tycker jag är fruktansvärt.

Tidigare artiklar

Vad är allmänna ombudets roll?

Det var ett överklagande av det allmänna ombudet för socialförsäkringen som ledde till att det femte grundläggande behovet i assistans nu enbart beviljas vid psykisk funktionsnedsättning.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen"
Citat:

Tycker du det har en självständig roll?
– Jag skulle vilja säga så här, i Sverige har vi ofta utgångspunkten om "den goda myndigheten" som gör ett bra jobb på ett rättssäkert sätt.

Ett oberoende allmänt ombud borde vara frikopplat från den myndighet det ska övervaka.

Det allmänna ombudet drev på fullaste allvar uppfattningen att en person som saknar förmåga att kommunicera med sin omgivning aldrig ska vara berättigad till assistansersättning.

Myndigheterna behöver inte tveka om vad politikerna tycker i alla fall.

Riksdagsmotioner om assistans

De flesta motioner om personlig assistans rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar. Stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och att könsskillnader är andra ämnen som tas upp.

Höstens riksdagsmotioner om assistans

Tidigare artiklar

Regeringen nobbade seminarium

KFO ordnade ett seminarium om anordnarnas bekymmersamma ekonomiska situation. Ingen från regeringen fanns dock på plats och lyssnade.

KFO:s seminarium - "Fel i beräkningsmodellen för assistansersättningen"
Citat:

Åsa Regner och en rad representanter för regeringen var inbjudna. Men ingen av dem är här idag.

Branschen är hotad sa Fredrik Borelius, när vi frågar medlemmarna säger nästan sju av tio att de inte når positivt resultat.

Katarina Bergwall, STIL
Vi blir tvungna att förhandla med kommunal om hur vi ska göra och eventuellt säga upp personal och anställa de på nytt med lägre löner.

Sophie Karlsson, IfA
Eller är man beredd att göra det offret? Att de är medvetna om vad de gör och tänker "vi gör så här och vi är beredda att ta konsekvenserna av det".

Tidigare artiklar

Nytt i Assistanskolls löneguide

Vår löneguide är uppdaterad med SCB:s nya uppgifter om grundmånadslöner för privatanställda assistenter. Jämför med kommunala månadslöner...

Till löneguiden för personliga assistenter

I vår guide "OB-ersättning för personliga assistenter" kan du kolla vilken ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag.

Kolla din OB-ersättning

Hur fungerar individuell lönesättning? Se vad KFO, Vårdföretagarna och Kommunal säger om detta.

Individuell lönesättning

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • SKL intervjuas om Socialstyrelsens kritik mot kommunerna
 • Danica Kragic, professor vid KTH intervjuas om framtida robotassistenter
 • Bengt Eliasson i Folkpartiet intervjuas om partiets och regeringens politik
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Christina är rak och ärlig och säger tydligt hur hon vill ha det. Om hon vill vara ensam en stund ber hon helt enkelt vänligt assistenten sätta sig någon annanstans.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 280 assistansanordnare

Assistanskoll listar 282 assistansanordnare, av dessa har 249 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 249 anordnarna har tillsammans 11 273 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 88 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 155 (augusti 2015) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 4 100 personer (okt 2014) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 63,2 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 88 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Inspirera Assistans AB
 • Kurera Assistans AB
 • Maxia Care AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 Andi AB
 • Alma Assistans AB
 • Aroskooperativet
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Barnards Assistans AB
 • Handen Assistans
 • Helsa Omsorg och Bemanning i Norden AB
 • Jengla Omsorg AB
 • MPA Göteborg AB
 • Novasis Mitt AB
 • NÄRA AB personlig assistans
 • Tindra personlig assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: