Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Antalet motioner som rör personlig assistans är färre jämfört med tidigare år. De flesta rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner med krav på utbildning av assistenter och stöd till föräldrar med funktionsvariationer.

  • Folkpartisten Bengt Eliasson vill stärka rätten till assistansersättning genom att förtydliga grundläggande behov i § 9a i LSS och rätten till arbete, bilda familj och leva jämlikt i samhället.
  • Sverigedemokraten Carina Herrstedt vill förändra de alltför hårda bedömningarna av grundläggande behov så att rätten till assistansersättning stärks.
  • Socialdemokraterna Monica Haider och Thomas Eneroth vill att regeringen gör en översyn av LSS-lagstiftningen eftersom bedömningarna av assistansersättning och grundläggande behov blivit alltför hårda.
  • Sverigedemokraten Hanna Wigh vill avskaffa tvåårsomprövningarna av assistansersättning och ersätta de med glesare och mer individuella omprövningar
  • Centerpartisten Anders W Jonsson vill att personer med assistansbehov under 20 timmar och som beviljas stöd av kommunen ska få större möjlighet att välja utförare. Han vill även att systemet med tvåårsomprövningar av assistansersättning ska förenklas och att rätten till en personlig tjänsteman på Försäkringskassan stärks.
  • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill se formell utbildning av personliga assistenter för att bland annat höja yrkets status och förebygga utbränning i arbetet.
  • Moderaten Lotta Finstorp vill kvalitetssäkra personlig assistans genom att kommunen erbjuder utbildning till de assistenter som den assistansberättigade väljer.
  • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill stärka barns rätt till omvårdnad av föräldrar med funktionsvariationer förtydligas i all berörd lagstiftning, inklusive LSS.
  • Vänsterpartisten Maj Karlsson m.fl. vill ha mer kompetensutveckling av personliga assistenter om bland annat olika funktionsnedsättningar och bemötande.


Lista över motionerna

Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

2014/15:1614 Förtydligande av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialutskottet Motion 2014/15:1614 av Bengt Eliasson (FP)

2014/15:2103 Rätten till personlig assistans
Motion 2014/15:2103 av Carina Herrstedt (SD)

2014/15:1143 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Socialutskottet Motion 2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S)

2014/15:2917 Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS
Motion 2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD)

2014/15:2452 Funktionshinder
Motion 2014/15:2452 av Anders W Jonsson (C)


Stöd till föräldrar med funktionsnedsättning

2014/15:949 Föräldrar med funktionsvariationer
Socialutskottet Motion 2014/15:949 av Shadiye Heydari (S)


Utbildning av personliga assistenter

2014/15:254 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Socialutskottet Motion 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V)

2014/15:742 En formell utbildning för personliga assistenter
Utbildningsutskottet Motion 2014/15:742 av Shadiye Heydari (S)

2014/15:361 Kvalitetssäkra personlig assistans
Socialutskottet Motion 2014/15:361 av Lotta Finstorp (M)

Skicka sidan till: