Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-11-29

Förlorade all assistans vid flytt

Nora Eklöv

Nora Eklöv, generalsekreterare i Förbundet unga rörelsehindrade, förlorade all sin assistans vid flytten till Stockholm. Hon har nu fått säga upp sina assistenter och flytta hem till föräldrahemmet på Öland.

Nora Eklöv, fd assistansanvändare – "Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?"
Citat:

Man bestämmer vad som är "goda levnadsvillkor", till exempel 4 gånger dusch per vecka och 7 toalettbesök per dag.

Hur ska jag kunna klara mig hemma eller på jobbet om jag inte kan gå på toaletten? ...Får jag ingen assistans måste jag säga upp mig.

Miljöpartiet ska ju vara ett av de partier som jobbar mest för mänskliga rättigheter så visst känns det som ett svek...

Tidigare artiklar

Miljöpartist kritiserar sitt parti

Carl Schlyte

Regeringen har stirrat sig blind på hjärnspöken om omfattande fusk och sätter det före rättigheter. Det borde istället införas ett nödstopp för indragningar av personlig assistans. Riksdagsledamoten Carl Schlyter är mycket kritisk mot regeringen och sitt eget parti.

Carl Schlyter, Miljöpartiet – "Visa lite hjärta!"
Citat:

Egentligen finns en god vilja, men man har stirrat sig blind på hjärnspöken om omfattande fusk och sätter det före rättigheter.

Jag tror det cyniska svaret är att man prioriterat grupper med ekonomisk styrka, de som har råd, tid och möjlighet att uppvakta politiker.

Tidigare artiklar

Socialdemokraterna i Kalmar län går emot regeringen

Roger Holmberg

Socialdemokratiska toppolitiker från alla kommuner i Kalmar län kräver att statsrådet Åsa Regnér stoppar neddragningen av assistanstimmar. De kritiserar att allt fler, trots oförändrade behov, förlorar sin assistans.

Roger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – "Det som sker nu är helt orimligt"
Citat:

Min amatörmässiga analys är att det är domarna som orsakat detta och att de slår igenom i tvåårsomprövningarna.

Man bör ha någon form av stopp, allt sker fort och godtyckligt beroende på vad Försäkringskassan hinner med.

Vi har exempel på personer som tvingats tacka nej till arbete för att de inte fått assistans. Det är mot hela grundtanken i assistansreformen.

Tidigare artiklar

Analytiker tror regeringen kommer att backa

Kristofer Liljeberg

Det är uppenbart att regeringen vill stoppa kostnadsutvecklingen för assistansen säger analytikern Kristofer Liljeberg. Han tror dock att mediatrycket kan bli så hårt att regeringen tvingas backa.

Kristofer Liljeberg, analytiker – "Så länge Moderaterna inte går emot regeringen händer inget"
Citat:

Så länge Moderaterna inte röstar emot regeringen kommer inget att hända såklart.

Jag tror att vi inom de kommande 6–9 månaderna kommer se många exempel på privata utförare som tvingas stänga igen.

För en person som har assistans all vaken tid blir kostnaden för staten sannolikt billigare med institutionellt boende, men då måste man samtidigt ställa sig frågan om det är ett sådant samhälle man vill ha?

Backar regeringen?

Åsa Regnér

Det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad och målet i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ska förtydligas. Det är två åtgärder som Åsa Regnér i en artikel på DN-debatt säger att regeringen nu vill göra.

Backar regeringen?

Åsa Regner pressas i Agenda

I Agenda ville Barn- Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér inte svara på om regeringen ska ta bort direktivet till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar".

Åsa Regnér pressas om direktivet till Försäkringskassan

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg – Ökad träffsäkerhet inte självklart bra

Bengt Westerberg

Bengt Westerberg utvecklar i en krönika sin syn på begreppet "träffsäkra insatser". Det används bland annat i LSS-utredningen och av ansvarige minister Åsa Regnér i debatten om alternativa insatser till personlig assistans.

Bengt Westerberg - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
Citat:

Social hemtjänst i egen bostad kan bli billigare men förutsätter då en kraftig reduktion av antalet timmar hos brukaren.

Som framgår är tendensen snarare att många av dem som bor i LSS-boenden hellre skulle vilja ha eget boende.

Detta implicerar att det också är den enskilde mottagaren som i första hand ska avgöra om insatserna är träffsäkra eller inte.

Tidigare artiklar

Goda levnadsvillkor definieras

Försäkringskassan har via ett rättsligt ställningstagande definierat "Goda levnadsvillkor". Det innebär bland annat möjligheten att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar och som en person i motsvarande ålder och livssituation. Vad det innebär får varje enskild handläggare avgöra.

Signe Holmlund, Försäkringskassan – "Nu säger vi vad vi inom Försäkringskassan menar med goda levnadsvillkor"
Citat:

Det ger en tydligare motivering till det som beviljas och tydligare beslut.

Vi tolkar regleringsbrevet som att vi ska bryta utvecklingen av antalet timmar, inte minska timmarna.
Att de ska ligga still, att de ska plana ut?
– Ja just det.

Om det visar sig att vi behöver ta fram listor för vad människor i olika åldrar och livssituationer får vi kanske göra det, jag vet inte om det är ett önskemål?

IfA befarar begränsningar

Sophie Karlsson

Goda levnadsvillkor borde tillämpas även när grundläggande behov bedöms. Att Försäkringskassan talar om att man måste prioritera mellan olika behov riskerar leda till begränsningar.

Sophie Karlsson, IfA – "Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever"
Citat:

Jag anser att man inte fullt ut tolkar det som Goda levnadsvillkor är ämnat att göra.

Det låter som att man anser att personer i behov av assistans skulle kunna ha "lyxen" att tillgodose alla sina önskemål om vad man vill göra i vardagen.

Det är dåligt för de som har en handläggare med mer begränsad uppfattning om hur människor lever.

Tidigare artiklar

Vinstutredning klar

Ett vinsttak på 7 procent + statslåneräntan på operativt kapital. Tillståndskrav där ägare och ledning i bolagen ska ha rätt kompetens för att bedriva verksamhet. Det är några förslag från utredningen Ordning och reda i välfärden.

Utredning föreslår vinsttak på sju procent

Tidigare artiklar

Debatt på SVT om assistans

I en debatt på Opinion Live berättade Karolina Hermansson om hur hennes son inte får assistans. Hon fick stöd av Bengt Westerberg, fd partiledare för Liberalerna. Socialdemokraten Lars Stjernqvist beklagade situationen.

Assistans debatteras på SVT-Opinion Live

Nytt kollektivavtal

KFS var sist ut i årets avtalsrörelse. Liksom tidigare avtal ger det 2,2 procent lönehöjning från 1 juli 2016. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket.

Nytt avtal mellan Kommunal och KFS

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om regeringens besparingar
 • Intervjuer om begreppet goda levnadsvillkor
 • Med mera

Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg är både en förening och ett arvsfondsprojekt (2016-19), som tillsammans arbetar för att driva fram en rättspraxis som ger tydliga signaler om hur diskriminering ska minska och tillgänglighet öka. Prenumerera på månatligt nyhetsbrev via https://utskick.assistanskoll.se/ eller via https://lagensomverktyg.se/

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Hanna tycket det är viktigt att lyssna på assistenterna när de kommer med egna önskemål på sådant som rör deras arbetssituation. Oftast tillgodoser hon deras behov. Senast köpte hon in en extra brandfilt.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "anordna din egen assistans" ger assistansanvändare information om hur man köper assistans av en anordnare man själv äger.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 287 assistansanordnare

Assistanskoll listar 287 assistansanordnare, av dessa har 250 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 250 anordnarna har tillsammans 11 450 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 72 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Monument Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Acepto Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Björka Assistans AB
 • Bra Liv Sverige AB
 • Framtida Assistans i Sverige AB
 • L&S Assistans AB
 • Nordström Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Rami Care AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Rik Assistans
 • SAAND service & omsorg AB
 • Sydassistans AB
 • Särnmark Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: