Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”

Helena SjölanderNär Helena Sjölander försvarar Vårdföretagarnas krav på till exempel slopande av uppsägningstider och lägstalöner hänvisar hon till de, som hon säger ”mycket tuffa tiderna”. Hon ser också deras krav som en signal till politikerna.
– De måste förstå att det här inte är en bransch med höga vinster.

I en tidigare intervju med Assistanskoll säger Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal, att de vill se samma löneökningar som Sveriges kommuner och landsting, SKL/Pacta och Kommunal enades om. Det är ett treårigt avtal som ger löneökningar på 2,2 %, vilket motsvarar ca 520 kr/månad. De kräver även motsvarande höjningar på ersättningar i form av OB och jour. Det går inte ihop säger Helena Sjölander, Vårdföretagarna, ordförande Bransch personlig assistans.
– Med den låga höjningen av schablonbeloppet på 1,4 % samtidigt som de sociala avgifterna höjts för ungdomar så går det inte ihop. Det blir en förhandlingsfråga hur vi kan komma i mål med det. Nej, det går inte ihop, så är det bara.

Möjligheter till lönespridning

Kommunal vill ha höjda lägstalöner medan Vårdföretagarna inte vill ha några lägstalöner alls. Helena Sjölander säger att det handlar om att kunna ge möjligheter till en lönespridning bland personliga assistenter.
– Vi vill ge vissa assistenter en karriärmöjlighet som också ska synas i lönekuvertet. Den här frågan diskuteras i den allmänna samhällsdebatten och med de utmaningar vi står inför så är det kanske något vi måste titta på. Men det betyder inte att vi vill sänka någons lön.

Ingen uppsägningstid

Kommunal kräver minst en månads uppsägningstid även för visstidsanställda medan Vårdföretagarna vill gå tillbaka till att inte ha någon uppsägningstid alls. Många mindre assistansanordnare och deras kunder drabbas hårt av uppsägningstider, menar Helena Sjölander
– Om en personlig assistent blivit uppsagd är det ofta så att assistansanvändare inte orkar ha kvar den personen. Assistansanordnaren tvingas då betala ut dubbla löner. Det finns många, framför allt små och nystartade bolag som lever på marginalen, som drabbas hårt av det.
Helena Sjölander säger att företagen själva kan välja att ha längre en längre uppsägningstid.
– Jag tror de bolag som har möjlighet gärna erbjuder det, men de finns ju de bolagen som absolut inte har möjligheten.
Men är det inte så som Margaretha Johansson säger, att en assistent som jobbat en längre tid hos en brukare ”inte kan bli helt kass bara över en dag”?
– Som kund kan man känna att det blir oerhört påfrestande om assistenten fortsätter jobba. Det kan vara en relation som varit dålig en längre tid och kvalitén på assistansen kan ha varit dålig. Det händer också att anordaren inte kunnat garantera säkerheten för brukaren när hon eller han väl tar steget att säga upp en assistent. En del bolag har som policy att den assistansberättigade måste ha kvar assistenten för att bolaget inte ha råd att ta kostnaden om den personen inte jobbar.
Hör det inte till ett civiliserat samhälle att man inte kan bli uppsagd från ena dagen till en annan?
– Jag håller med dig om att man kan tycka att det är självklart att man ska ha en uppsägningstid. Och vi vill gärna kunna erbjuda det, bara företagen i sin tur får ersättning för det.

Signal till politiker

Helena Sjölander återkommer ofta till de svåra tider som många assistansbolag har just nu. Assistanskoll frågar om hon inte ser risker i att assistansyrket förlorar, ännu mer, i status genom att förlora rätten till uppsägningstid, vilket i förlängningen kan leda till en generell sänkning av kvalité på personlig assiststans.
– Vi är helt beroende av att vi har bra assistenter och vi ser gärna att de har bra förhållanden och bra löner men det är inte vi som påverkar våra intäkter. Som det är nu måste man skära i allt som går. Det här är också en signal till politikerna, de måste förstå att det här inte är en bransch med höga vinster. De har inte förstått allvaret och vi hoppas de tar sitt förnuft tillfånga och sätter sig in i våra förutsättningar. Det man håller på med nu är en långsam nedmontering på allt kvalitetsarbete.

Paus i förhandlingarna över sommaren

När det gäller frågan om att Kommunal vill avskaffa möjligheten ”all inclusive–avtal”, att överenskommen månadslön även kan inkludera ersättning för övertid, restid, beredskap, jour och obekväm arbetstid, har Helena Sjölander för närvarande inget svar. Det samma gäller frågan om Kommunals krav på begränsningar för användande av jourtid.
– Vi har just nu paus över sommaren i förhandlingarna och ber att får återkomma till det frågorna, säger Helena Sjölander.

Helena Sjölander intervjuades av Erik Tillander 2016-06-29


Skicka sidan till: