Åsa Regnér pressas om direktivet till Försäkringskassan

Åsa RegnérBarn- Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér intervjuades igår i SVT:s Agenda. Hon ville inte svara på om regeringen ska ta bort direktivet till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar".

Åsa Regnér fick frågan om dödsfallet där en kvinna med indragen assistans dog på en hndikapptoalett tyder på att indragningen av assistanstimmar gått för långt. Hon svarade att ingen vet vad dödsfallet beror på och att regeringen inte tagit något beslut som förändrat lagstiftningen.

På frågan vad direktivet till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" betyder svarade Åsa Regnér att det införts eftersom assistanstimmar använts till annat än assistans, tex juristtjänster, reklam/marknadsföring och fusk.

Åsa Regnér svarade inte på frågan om hon vill att antalet assistanstimmar ska minska utan sade att timmarna ska användas rätt.

Hon sade samtidigt att hon förstår den förtvivlan som finns hos anhöriga när tex deras barn får indragen assistans på grund av domar i förvaltningsdomstolarna och att hon bett om en översyn av domarna.

Åsa Regnér intervjuas i SVT:s Agenda

Skicka sidan till: