annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons Maxia Care
annons Assistansförmedling
annons Rehab Sation Assistans
annons Vivida Assistans
annons Backup
annons Nordica Assistans
annons JAG
annons STIL


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Backar regeringen?

Åsa RegnérDet förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad och målet i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ska förtydligas. Det är två åtgärder som Åsa Regnér i en artikel på DN-debatt säger att regeringen vill göra på grund av oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning.

Artiklar med samma tema: (215)

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas.

Förtydligande av regleringsbrevet

Regeringen ska tydliggöra målet i regleringsbrevet inför 2017. Det sägs dock inte något om vad ett förtydligande konkret kommer att innebära. Åsa Regnér säger att skrivningen i regleringsbrevet för 2016 har misstolkats. Där stod bland annat att "Försäkringskassan skulle bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar".

Lagförslag om förhöjt timbelopp

Regeringen ska lägga fram ett lagförslag för att det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad. Det ska enligt Åsa Regner förenkla vardagen för assistansanvändare med förhöjt belopp. När efterskottsbetalning infördes 1 oktober i år försvann möjligheten att fördela kostnaderna på sex månader.

Åtgärder mot domen om egenvård?

Åsa Regnér skriver också att domar påverkat tillämpningen av assistansersättning. Hon säger sedan att ISF i december lämnar en rapport om begreppet egenvård. Under 2016 började Försäkringskassan tillämpa en dom som innebar att egenvård inte längre kunde räknas som ett grundläggande behov. Om regeringen planerar något för att förändra detta framgår dock inte i Åsa Regnérs debattartikel.

Åsa Regnér på DN-debatt - "Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det"

Skicka sidan till: