NYTT: Löneguide för personliga assistenter

Med hjälp av nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) kan nu medellöner för personliga assistenter jämföras. Assistanskoll har gjort en guide med skillnader mellan privat och kommunalt anställda, kön, ålder och olika delar av Sverige.

NY GUIDE: Vad har personliga assistenter i lön?

Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB - "Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik"
Citat:

När det gäller SKL är det ingen urvalsundersökning, där får vi alla anställda, så här finns det ingen problematik med osäkerhet eller urvalsfel.

Det är svårt att säga varför kvinnorna har lite lägre lön än sina manliga kollegor i privat sektor.

Urvalsmodellen innebär att vi endast väljer ut 2-3 % av alla företag med minst 1 anställd men samtidigt undersöker ca 50 % av alla anställda i privat sektor.

Tidigare guider på Assistanskoll

Hård kritik mot Hässleholmsförsöket

I det så kallade Hässleholmsförsöket har Försäkringskassan i Skåne låtit sjukhuspersonal iakttagit personer i smyg för att avslöja fusk med assistansersättning.

Försäkringskassan i Skåne anlitar vårdbolag för att avslöja fuskare

Barbro Lewin från Uppsala Universitet kritiserar Hässleholmsförsöket och Försäkringskassan för att de inte gjort en etisk bedömning och för oförmåga att se sin egen maktposition.

Barbro Lewin, Funktionshinderforskare: "Hässleholmsförsöket förstärker negativ bild av Försäkringskassan"
Citat:

Det inte bara är när en assistansberättigad redan har fått assistansen beviljad som LSS ställer krav på ett respektfullt bemötande, utan i hög grad redan under själva handläggningen.

…det verkar uppenbart att de inte har haft en öppen redovisning av eventuella tänkbara etiska problem inför projektet och inte heller under projektets gång.

…i kommentaren understryker de sin distans och sin oförmåga att inse vad en sådan maktposition kräver…

Det sägs att LSS är svår att tillämpa. Ja, det är det förstås om man samtidigt tillämpar en begränsande rättspraxis.

Tidigare artiklar

Assistansbranschen måste ta initiativet mot brott enligt Brå

Oseriösa anordnare fuskar till sig stora belopp vilket får allvarliga följder för alla aktörer i personlig assistans. Det menar Johanna Skinnari och Nicole Thorell på Brå, Brottsförebyggande rådet som intervjuas om rapporten Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet .

Johanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - "Branschen måste ta initiativet"
Citat:

I de grövsta fallen blir det snabbt miljonbelopp… Det handlar om företag som har satt det här i system, och inte om att enstaka brukare har "två timmar för mycket".

Hur omfattande är fusket?
- Det vet vi inte. Vi har inte gjort några omfattningsbedömningar alls när vi gjort den här undersökningen… Vi vill inte bidra till spekulationerna.

Kontrollen är så lågprioriterad… och blir som en eftersatt sidoverksamhet. Om kontrollen istället skulle byggas in i handläggningen skulle man kunna upptäcka saker som annars faller ut i en kontroll mycket senare.

Det finns fall där folk hotar läkare, som spelar teater och det finns till och med fall där man inte gett folk sina mediciner för att de ska ha väldigt ont och vara lite galna när läkaren ska göra en bedömning och i de fallen är de så långt ifrån mänskliga rättigheter som man kan komma.

Det handlar om att träffsäkerheten helt enkelt.

Tidigare artiklar

KFO replikerar på Kommunal

Deltider och visstidsanställningar är själva förutsättningen för att bedriva personlig assistans. Det säger Arbetsgivarföreningen KFO i en replik på ett tidigare uttalande från Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Hanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - "LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent"
Citat:

I LSS förarbeten framgår det tydligt att personlig assistans kom till just med anledning av att människor med omfattande funktionsnedsättningar i mycket liten utsträckning hade möjlighet att påverka sin livssituation.

Det har alltid funnits en ömsesidig respekt och pragmatism mellan parterna i de här frågorna, vilket också resulterat i de avtal vi har idag.

Utan möjligheten till visstidsanställning blir det svårt att bedriva personlig assistans i ordets bemärkelse.

Tidigare artiklar

Färre timmar från kommunen än från Försäkringskassan

Enligt det privata assistansföretaget Humanas senaste Juridiska Årsbok gör kommunerna i 80 procent av fallen en lägre bedömning av timbehovet än Försäkringskassan.

Kommuner beviljar färre assistanstimmar än Försäkringskassan

Adolf Ratzka kräver att 65-årsgränsen tas bort

Adolf Ratzka kräver i en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift att 65-årsgränsen för att bevilja personlig assistans ska tas bort. Han stödjer sig bland annat på FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bevilja personlig assistans oberoende av ålder

Tidigare artiklar

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju om lönesättning för assistenter
 • Intervju om avhandlingen "Rätt, norm och tillämpning" av Lennart Erlandsson
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Om det finns anledning att lösa en konflikt med en assistent brukar Veronika passa på när hon och assistenten är ute och går. Hon känner ingen oro men det gäller att vara trygg i sig själv och veta vad man står för säger hon.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 273 assistansanordnare

Assistanskoll listar 273 assistansanordnare, av dessa har 236 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 240 anordnarna har tillsammans 10 736 kunder, vilket motsvarar ca 53 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 85 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 128 (mars 2015) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 4 100 personer (okt 2014) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 62,5 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 85 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 Andi AB
 • A-Assistans Leimir AB
 • AAT i Sverige AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Atlas Assistans AB
 • Kooperativet Helsingborg Independent Living
 • L&S Assistans AB
 • Livihop AB
 • Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
 • Noah Assistans Invest AB
 • Side by side Assistans AB
 • STIL
 • Svenska Vårdgruppen

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: