Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”

Bengt ElménKommunals Ordförande sade nyligen att personliga assistenter bör ha rätt att arbeta heltid, att visstidsanställningar borde tas bort och att assistansberättigade inte ska ha ansvar för arbetsmiljöfrågor. Nu svarar Bengt Elmén, styrelseledamot och en av grundarna till STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Kollektivavtalen ger undantag från LAS

I en intervju på Assistanskoll kritiserar Annelie Nordström visstidsanställningar och säger att alla assistenter borde omfattas av LAS. Bengt Elmén anser att Kommunal avtalsförhandlar via media.
– Formellt omfattas alla assistenter av LAS men vissa regleri LAS är dispositiva och kan omförhandlas i kollektivavtal om båda är överens. Detta har gjorts för personlig assistans. Och det vanliga är att om en part inte är nöjd med ett kollektivavtal - då för man fram det förhandlingsvägen.
Att det finns möjlighet att visstidsanställa assistenter beror enligt Bengt Elmén på att det funnits en förståelse i Kommunal för den här verksamhetens speciella karaktär.
– För mig är det tråkigt att Annelie Nordström inte har lyssnat till sina egna förhandlare som en gång öppnade upp för den här möjligheten. Uppenbarligen hade de väsentligt större kännedom om vad personlig assistans innebär.

Handlar om självbestämmande

Bengt Elmén anser att Annelie Nordström sitter fast i den medicinska modellen och ser personlig assistans som ytterligare en vårdform där personalen är utbytbar. Han anser att personlig assistans istället är en förutsättning för att utöva medborgarskap.
– Mina assistenter känner till just mina rutiner. Personliga assistenter är inte utbytbara, det finns inga garantier för att de gör ett bra jobb åt någon annan. Om de måste sluta hos en assistansanvändare t.ex. efter dennes frånfälle, kan man inte omplacera lika lätt som i andra branscher.
Hur skulle assistansen förändras om visstidsanställningarna togs bort?
– Personlig assistans handlar om självbestämmande, i praktiken att jag ska rätt att välja vem som ska assistera mig i duschen. Denna rätt skulle åsidosättas om jag helt plötsligt tvingades ta emot assistans från t.ex. personer som omplacerats.
Det finns många kommuner och även vissa anordnare som inte har förstått att assistansen behöver vara personlig, anser Bengt Elmén.
– Man driver assistansverksamhet som om det vore hemtjänst och som om assistenter kan flyttas mellan assistansanvändare. Därför är det inte så konstigt om man från fackets sida saknar en förståelse för vad personlig assistans egentligen är.

Makt och maktlöshet

Assistanskoll frågar Bengt Elmén var han anser gränsen går mellan assistenters och assistansberättigades rättigheter.
– STIL försöker alltid ge så långa uppsägningstider vi har möjlighet till. För oss är det nämligen lika viktigt att värna våra assistenters rättigheter som våra egna.
Handlar de här frågorna om makt?
– Ja, det handlar om makt och maktlöshet. Det är därför som det är så tråkigt att Annelie Nordström ställer en utsatt grupp mot en annan.Assistansanvändare har i allmänhet mycket sämre ekonomi och betydligt svårare att få jobb och utestängs från en rad olika områden i samhället. Att hävda att assistansanvändare har för mycket makt är att sparka på den som redan ligger.

Vissa assistenter föredrar deltider

Annelie Nordström vill också att heltid ska vara norm för personliga assistenter. Bengt Elmén anser att det inte skulle fungera i praktiken.
– Återigen handlar det om okunnighet. STIL och andra anordnare rekryterar vanligen inte bland utbildade vårdbiträden och undersköterskor som kommunerna. I och med att vi även kan erbjuda deltider så kan vi vända oss till helt andra grupper t.ex. studenter och kulturarbetare.För mig är det väldigt märkligt att Annelie Nordström vill förvägra landets studenter att arbeta deltid.
Hur skulle assistansen förändras om alla assistenter ska arbeta heltid?
– För att värna självbestämmandet måste varje assistansanvändare själv ha rätt att organisera sin egen assistans och hitta sina egna lösningar. Eftersom jag arbetar med kultur i olika former anställer jag helst kulturarbetare. De vill i allmänhet inte ha något annat än deltider. När jag erbjuder deltider har jag även större möjlighet att själv täcka upp för behov av vikarier.

Ska egna arbetsgivare få ha arbetsmiljöansvar?

Annelie Nordström säger även att brukare och deras anhöriga inte ska kunna ha ansvar för arbetsmiljöfrågor. Enligt Bengt Elmén skulle det innebära att det blir omöjligt för assistansberättigade att vara egna arbetsgivare. Samma sak skulle gälla för assistansberättigade som har ett bolag för sin assistans
– Det skulle innebära att småföretagare inte kan ta sitt arbetsmiljöansvar. Hur har Annelie Nordström kommit fram till detta? Det är ytterligare ett exempel på hur hon på ett obehagligt sätt stämplar en hel grupp människor. Finns det någon empiri som säger att egenföretagare per automatik har en sämre arbetsmiljö?

Hård ton i blogginlägget

Bengt Elmén är även kritisk till det blogginlägg som Kommunals Ordförande Annelie Nordström gjorde nyligen. Där skrev hon bland annat att ”många assistenter känner sig som pigor, hembiträden och nästan som slavar åt brukarna och deras familjer”.
– Annelie Nordström har en rätt rabiat inställning. Man borde nog vara lite mer försiktig innan man uttalar sig så kategoriskt som hon gör om oss assistansanvändare och våra assistenter. Det ligger alltid en risk i att tro sig veta precis hur en grupp människor är beskaffade. Hennes retorik för tanken till Sverigedemokraternas svartvita människosyn. Verkligheten är mer nyanserad än vad hon vill ge sken av.
Bengt Elmén anser att det finns en tradition inom Kommunal som går ut på att man hela tiden tycker sig vara i underläge.
– Det är tråkigt när den känslan leder till att man angriper andra förtryckta grupper och skapar konflikter där det i själva verket inte finns några konflikter. Det blir ett spel för gallerierna.

En nygammal konflikt

Bengt Elmén var verksamhetsledare när STIL tog sina första steg på 80-talet och minns diskussionerna med Kommunal från tiden.Han berättar att hani mitten av 80–talet träffade Kommunals dåvarande Ordförande Sigvard Marjasin.
– Jag träffade honom i samband med att vi skulle dra igång STIL–projektet. Han var emot. Men några år senare skrev han till mig och berättade att han hade ändrat sig. Han tog tillbaka sin kategoriska inställning. Han visade intresse för assistansens framväxt och förstod att detta var något som la grunden för självbestämmande, jämlikhet och rättvisa. Han förstod att det i grund och botten inte fanns någon motsättning mellan våra behov och våra assistenters behov. Det visar att en Kommunal–Ordförande ibland kan ändra sig.
Annelie Nordström går ut ganska hårt, vad tror du det beror på?
– Hon tycker väl att hon har ett viktigt budskap. Och jag kan ge henne rätt på en punkt – det finns riskkapitalister och fuskare i den här branschen som enbart är ute efter att maximera vinsten. Vinstdrivande företag hör inte hemma i välfärden. Det händer att de struntar i arbetsmiljön och assistenters och assistansanvändares utbildningsbehov. Om Annelie Nordström vill sanera branschen borde hon samarbeta med oss och andra kooperativ. Tillsammans kan vi komma fram till kriterier som gagnar både assistenternas och våra egna intressen, säger Bengt Elmén.

Bengt Elmén intervjuades av Kenneth Westberg 2015-03-24

Skicka sidan till: