Lena Hallengren, Socialminister – ”Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas”

Lena Hallengren

En nytillsatt utredning ska fram till 1 mars 2023 beskriva hur ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan införas. Utredaren ska även ta ställning till vilka alternativ till statligt huvudmannaskap som ska utredas, inklusive kommunalt huvudmannaskap.

Lena Hallengren, Socialminister – "Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas"
Citat:

Utredaren behöver analysera och föreslå vilken undre gräns som ska gälla för beslut om personlig assistans.

Det finns inga planer på att göra några förändringar i stoppet för tvåårsprövningarna just nu.

Lars Lööw leder utredningen

Lars Lööw

Utredningen leds av Lars Löw, överdirektör på Arbetsförmedlingen. Han var tidigare handikappombudsman och ordförande i nuvarande Funktionsrätt.

Ny utredning om huvudmannaskapet
Citat:

Lena Hallengren
Det dubbla huvudmannaskapet har sedan reformen skapades 1994 varit problematiskt...

Lars Lööw
Jag ser ett behov av att skapa långsiktiga stabila förutsättningar för den personliga assistansen.

Tidigare artiklar

"Assistansfrågan står över dagspolitiken"

Åsa Strahlemo

Funktionsrättskonventionen ska vara grunden för assistanslagstiftningen. Det måste vara utgångspunkten oavsett vilka partier som för tillfället sitter i regeringsställning.

Åsa Strahlemo, DHR – “Assistansfrågan står över den politiska dagsformen"
Citat:

En människas liv är längre än en politisk mandatperiod.

Det ska ges förutsättningar att leva i jämställda relationer, ha ett sexualliv, skaffa familj och vara ansvarstagande partner och förälder.

Tidigare artiklar

Ny statsbudget - schablonbeloppet höjs 1,5 procent

Mynthög

Regeringen vill genomföra utredningen "stärkt personlig assistans". Schablonbeloppet föreslås höjas 1,5 % till 319,70 kr.

Regeringen presenterar statsbudgeten

Tidigare artiklar

"Förödande för seriösa anordnare"

Henrik Petrén

Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén, Fremia – "Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling"
Citat:

Det betyder att man svälter ut den personliga assistansen.

Min mest välvilliga tolkning är att det är ett sätt att tona ner vikten av årets låga uppräkning.

Tidigare artiklar

"Schablonbeloppet måste följa löneökningarna"

Lia Scheding

Det minsta man kan begära är att schablonbeloppet räknas upp lika mycket som assistenternas löneökningar, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.

Kommunal, Lia Scheding – "Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte"
Citat:

Yrket kommer inte kunna vara tillräckligt attraktivt för att täcka upp för det rekryteringsbehov som finns.

Det är ett systemfel. Det finns ingen annan bransch där staten har så stort inflytande.

Tidigare artiklar

Lena Hallengren - "Hela utredningen ska genomföras"

Lena Hallengren

Regeringen ska skriva proposition på hela utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans". Assistansersättningens timbelopp höjs med 1,5 %, vilket Lena Hallengren kallar en standardhöjning.

Lena Hallengren, socialminister – "Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans"
Citat:

Den enda reservation vi har är att den är på remiss, det kan finnas synpunkter i remisserna.

Höjningen för 2021 var en extra höjning kopplad till pandemin och en extra satsning på assistansen. 1,5 % är det som normalt gäller.

Tidigare artiklar

Hur många anordnare kommer kunna bli vårdgivare?

Anna Barsk Holmbom

Anna Barsk Holmbom oroas av att förslagen i "Stärkt rätt till assistans" vrider assistansen mot vård och att personer som "bara" har fysiska funktionsnedsättningar glöms bort.

Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – "Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?"
Citat:

Jag är inte alls säker på att alla regioner kommer att vilja teckna avtal med anordnare.

Om det blir så kommer behov som tidigare sågs som egenvård istället att räknas som sjukvård.

Tidigare artiklar

Hoppas på fortsatta reformer från Socialdemokraterna

Martin Klepke

Martin Klepke hoppas att Socialdemokraterna fortsätter reformera LSS. Han är besviken på Liberalernas förslag att försämra rättigheter för assistans till nyanlända och skeptisk till att Kristdemokraterna lyckas med reformer av assistansen.

Martin Klepke, Tidningen Arbetet – "Svårt få gehör för assistansfrågor med en konservativ majoritet"
Citat:

Sverige skulle behöva ett starkare socialdepartement med en starkare socialminister.

Förre ministern Åsa Regnér..tappade rättighetsperspektivet och lät sig styras av kronor och ören i handläggningen av LSS.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – "Vad händer efter regeringskrisen"

Thomas Juneborg

Vad kommer att ske efter januariavtalets fall? Hur kommer utredningen om huvudmannaskapet att se ut? Det undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med "Stärkt personlig assistans" efter regeringskrisen?"
Citat:

Ska vi få en långsiktigt hållbar assistansreform oavsett vem som styr landet måste den ha helhjärtat stöd från såväl S som M.

Tidigare artiklar

Vilhelm Ekensteen har avlidit

Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen var med och grundade IfA - Intressegruppen för assistansberättigade. Han var dess ordförande 1994 - 2020. Assistanskoll beklagar hans bortgång.

Vilhelm Ekensteen har avlidit

Tidigare artiklar

"Regler för hemtjänst avgör vad som är assistans"

Mathias Blomberg

Kammarrätten i Göteborg säger att trädgårdsskötsel inte kan vara ett annat personligt behov i personlig assistans. Domen hänvisar till vad som ingår i hemtjänstuppgifter. Detta går emot syftet med LSS anser Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg, Igne Juristbyrå – "Domen innebär att regleringen för hemtjänst avgör vad som är assistans"
Citat:

Alla som bor i villa har i någon utsträckning behov av att sköta trädgårdssysslor.

Detta är svårt att förena detta med LSS-lagstiftningens grundläggande syften.

Tidigare artiklar

Antalet assistansberättigade minskar

Antalet assistansberättigade fortsätter minska, om än i lägre takt. I aug 2021 hade 2 410 färre personer assistansersättning jämfört med okt 2015.

Antalet assistansberättigade nu 13 769

Tidigare artiklar

Många assistenter har inte vaccinerats

71 % av alla personliga assistenter har fått en dos och 60 % två doser mot Covid 19. Det är lägre än bland personal på sjukhus och i andra LSS-insatser.

Så många assistenter har vaccinerat sig

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om nya utredningen om huvudmannaskapet.
 • Vi följer remisser till utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans".
 • Vi följer höstens riksdagsmotioner om personlig assistans och partiernas budgetörslag.
 • Med mera

Jämför och välj bland 224 assistansanordnare

Assistanskoll listar 224 assistansanordnare. 200 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 197 privata anordnare. 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Alma Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Atlas Assistans AB
 • Blå Assistans
 • Corab Assistans AB
 • DVT Assistans AB
 • FMF Assistans AB
 • Flexi Assistans AB
 • Grytan Assistans & Konsult AB
 • Human Touch AB, fd EF
 • IGS Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Livsam Personlig Assistans AB
 • LS Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Move & Walk i Sverige AB
 • Peter Skoglund Assistans AB
 • Preventia Assistans AB
 • SMIL - Samarbetsorganisationen Malmö Independent Living
 • Vivant Assistans AB
 • Vår Omsorg i väst AB

Skicka sidan till: