• Assistanskolls Nyhetsbrev 2017-01-31
Assistanskoll fyller 10 år
 • 10 år med nyheter och fakta
 • 10 år i kamp för transparens i assistansbranschen
 • 10 år i kamp för ett värdigt liv för assistansanvändare
Assistanskolls team tackar alla för ert stöd och förtroende

30 år sedan assistansen kom till Sverige

Adolf Ratzka

För trettio år sedan startade det första projektet med personlig assistans i Sverige. 1 januari 1987 startade STIL ett pilotprojekt med ett tjugotal medlemmar. Det kom att bli modell för assistansersättningen som infördes 1994.

Trettio år sedan personlig assistans kom till Sverige
Citat:

På institutionen i Tyskland bestämdes min vardag i detalj av personalen, till och med för toalettbesök.

Tjänstemän i den kommunala socialförvaltningen såg oss vanemässigt som skyddslingar och var tveksamma till vår förmåga att bli arbetsgivare och arbetsledare.

Vid det avgörande mötet i Stockholms centrala socialnämnd juni 1989 vann vårt förslag med en enda röst.

Ändrat ordval i regleringsbrevet till Försäkringskassan

Den kritiserade formuleringen att Försäkringskassan ska "verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" ändras till "motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen."

Försäkringskassans regleringsbrev 2017

Tidigare artiklar

Liberalerna: ingen större skillnad på nya regleringsbrevet

Bengt Eliasson

Assistansens framtid avgörs idag inte av öppna politiska beslut menar Bengt Eliasson. Det sker istället på möten i regeringen, på Försäkringskassan och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna"
Citat:

Det blir som en "tvål i duschen" att komma åt detta politiskt.

Regeringen tar på sig ett ohyggligt stort ansvar när detta görs utan egentlig konsekvensanalys.

Det är inte konstigt att vi sticker ut från våra grannländer, de har ingen lagstiftning som vi har.

Se även: Interpellationsdebatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér

Tidigare artiklar

Färre assistansberättigade ger lägre kostnader

Kostnaderna för assistansersättningen tros bli ca 300 miljoner kronor lägre per år än vad Försäkringskassan tidigare antagit. Orsaken är färre assistansberättigade.

Färre assistansberättigade sänker utgiftsprognoserna

Tidigare artiklar

LSS-utredaren ifrågasätter anhörigassistenter

Désirée Pethrus

På TV4- Nyheterna sade LSS-utredaren Desiree Pethrus att Sverige sticker ut mot våra grannländer i att ha så många anhöriga som assistenter.

LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter

Tidigare artiklar

JAG rasar mot LSS-utredaren

Cecilia Blanck

Föreningen JAG rasar mot uttalandena om att Sverige har för mycket anhörigassistenter. Om inte föräldrar kan arbeta som assistenter skulle många barn växa upp på barnhem, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus"
Citat:

Det är socialtjänstens ansvar att ingripa om barn far illa. Barn med funktionsnedsättningar ska såklart inte särbehandlas.

Det är för många enda sättet att både ha ett privatliv och dessutom få sova några timmar om dygnet.

Om den ordinarie assistenten ringer sig sjuk…är det ofta bara den som står en riktigt nära som är beredd att släppa allt planerat.

IfA försvarar anhörigassistans

Sophie Karlsson

Det kan finnas viss problematik med att anhöriga är assistenter, säger Sophie Karlsson, men fokus bör vara på att komma åt problemen, istället för att ifrågasätta anhöriga överlag.

Sophie Karlsson, IfA – "Låt inte assistans-berättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp"
Citat:

Det bottnar i en misstro mot anhöriga som personliga assistenter

Det förhindrar inte att anhöriga ändå kommer att bistå oavlönat, vilket lämnar assistansberättigade i en utsatt situation.

Vi bör se till det system som vi valt att ha i Sverige.

"LSS-utredningen vill hålla brukarperspektivet ifrån sig"

Pelle Kölhed

Sedan utredaren Desirée Pethrus talat om skenande assistanskostnader och ifrågasatt anhörigassistenter berättar nu Pelle Kölhed om sin roll som expert i utredningen. Han upplever att man vill hålla brukarperspektivet borta.

Pelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – "Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar"
Citat:

Vissa vill ha anhörigassistenter och andra inte.

Vi sticker ut på ett positivt sätt skulle jag säga jämfört med andra länder. Där hoppas jag att Sverige vill fortsätta att vara ett föregångsland och förbli en förebild.

Vill man hålla brukarperspektivet ifrån sig i LSS–utredningen?
– Det känns lite så, det är inte det viktigaste för utredningen, det viktigaste är att få ner kostnaderna.

Tidigare artiklar

ISF - regeringen bör säga vad de tycker

Tomas Agdalen

Inspektionen för Socialförsäkringen anser att Försäkringskassan gjort rätt i sin tolkning av de domar som begränsat rätten till assistans. Men domarna står på en skakig rättslig grund som regeringen bör ta ställning till.

Tomas Agdalen, ISF – "Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar"
Citat:

Det upp till lagstiftaren om det är ett problem.

Vill man ha individuella bedömningar, då blir det bedömningar med frågor som kan vara integritetskränkande.

Den som är inne ena dagen är ute andra dagen och tvärtom. Det är priset för att ha en rättighetslag.

Tidigare artiklar

ISF vill se tydlighet om egenvård

Sondmatning kan idag vara både egenvård eller räknas till det grundläggande behovet mat/måltider. Det är enligt Tomas Agdalen oklart vad som räknas som sjukvårdande behandling i assistans.

Tomas Agdalen, ISF – "Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar"
Citat:

Det blir knasigt om handläggare på Försäkringskassan tar beslut om vad som är sjukvård och inte.

Så fort något är delegerat kan det inte bekostas av assistansersättning.

Tidigare artiklar

Kommuner får sätta lägre timbelopp

Lagens klubba

Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att kommunen kan kräva underlag för kostnader för assistans den beviljat. Kommunen bedömer själv vad som är skäliga kostnader.

HFD-dom ger kommuner rätt sätta lägre timbelopp

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med LSS-utredaren Desirée Pethrus som bemöter kritik
 • Intervjuer om begreppet goda levnadsvillkor
 • Med mera.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • Aroskooperativet
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Furuboda Assistans AB
 • Hela Sveriges Assistans
 • L&S Assistans AB
 • Maxia Care AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Monument Assistans AB
 • Omnia Personlig Assistans

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: