Tomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”

Tomas AgdalenSondmatning kan idag vara både egenvård eller räknas till det grundläggande behovet mat/måltider. Det är oklart vad som är sjukvårdande behandling i assistans enligt ISF-rapporten Sjukvårdande insatser och personlig assistans. Det krävs bättre underlag från sjukvården och tydligt definierat vem som är ansvarig, säger Tomas Agdalen, en av författarna.

Vad är egenvård?

Sjukvårdande behandling som delegeras till en assistent ska betalas av den som delegerat, landstinget eller kommunen. Den sjukvårdande åtgärden kan också definieras som egenvård, vilket innebär att den assistansberättigade bedöms kunna utföra åtgärden med hjälp av assistenten. Egenvårdsinsatser kan beviljas som andra personliga behov i personlig assistans. Efter en dom i HFD i somras kan det inte längre beviljas som grundläggande behov.

Svårt dra gränsen för egenvård

Det är svårt för Försäkringskassans handläggare att bedöma vad som är stöd som hör till brukarens dagliga liv och vad som är en sjukvårdande åtgärd, säger Tomas Agdalen.
– Det handlar om skillnaden mellan sjukvård och omsorgen i de grundläggande behoven hygien, måltider och av/påklädning, det är oklart var gränsen går.
Är sondmatning ett exempel på detta?
– Ja, absolut, det kan räknas till måltider men om det definieras som egenvård räknas det inte som grundläggande behov längre, pga att Försäkringskassan i somras började tillämpa en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.
Finns det personer som sondmatas där det inte definierats som egenvård?
– Ja, i äldre beslut är det så, och om en läkare inte skriver något om det blir det måltid och räknas som grundläggande behov.
Vad kan man göra åt detta?
– Förtydliga, det ska regeringen och Socialstyrelsen göra. Det blir knasigt om handläggare på Försäkringskassan tar beslut om vad som är sjukvård och inte. De har sällan medicinsk kompetens, men sitter som ett slags gatekeepers i ett system som är konstruerat så att allt ska fungera trots att allt är lite oklart.

Svårt få underlag från sjukvården

Rapporten säger även att Försäkringskassan har svårt att få fram underlag från sjukvården om tex vad som är egenvård. Tomas Agdalen vill se tydliga bedömningar om en sjukvårdsinsats kan göras som egenvård.
– Läkare eller sjuksköterskor ska göra den bedömningen. Ibland är det svårt att få dem. Det kan vara en läkare på landstinget eller en distriktssköterska på kommunen.
Bör det vara en blankett som är lika för alla här?
– Det vet jag inte, det behövs ett system där alla vet vad de ska göra.

Sjukvårdande insatser bekostas ibland med assistansersättning

Tomas Agdalen säger att det förekommer att anordnarna låter assistansersättningen bekosta tid då assistenter utför sjukvårdande insatser.
Varför är det ett problem?
– Det är förbjudet, detta ska landstinget eller kommunen delegera och betala för. Så fort något är delegerat kan det inte bekostas av assistansersättning.
Vissa anordnare har enligt Tomas Agdalen en fungerande rutin där de får pengar från kommunen eller landstinget för att finansiera assistansen.
– Då betalas den delegerade sjukvården som arbetstimmar. Anordnarna vill ofta ha allt som delegerad sjukvård när det utförs som personlig assistans, för då blir det klarare i ansvarsfrågorna. Då blir sjukvården ansvarig om något går fel.
Vad är det som delegeras på detta sätt?
– Medicinhantering, tillsyn av en track, slemsugning, sondmatning. Det kan vara delegerat både som sjukvårdande insats eller som egenvård, det beror på vem som är assistent, vad de klarar av.

Assistent kan bli ansvarig om delegering saknas

Vid sjukvårdande behandling hamnar ansvarsfrågan under Patientsäkerhetslagen som har ett system med disciplinrättsliga åtgärder. Om det däremot är egenvård blir assistenten och anordnaren ansvarig säger Tomas Agdalen.
– Då faller det utanför sjukvårdssystemet. Om något då händer kan ansvaret bli straffrättsligt, civilrättsligt eller skadestånd.
Kan en assistent bli ansvarig om hen orsakar personskada vid egenvård?
– Om det inte delegerats och man orsakat en personskada kan man bli straffrättsligt ansvarig. Skadestånd borde drabba anordnaren som arbetsgivare.
Har detta hänt någon gång?
– Inte vad vi vet.

Tomas Agdalen intervjuades av Kenneth Westberg 2016–12–19


Skicka sidan till: