Egenvård i personlig assistans

Sjukvårdsuppgifter kan utföras som egenvård i personlig assistans. Arbetsuppgifterna delegeras då ner till de personliga assistenterna från personal i Hälso och sjukvård.

Artiklar: (8)

Skicka sidan till: