annonser
annons Nordica Assistans
annons STIL
annons Assistansförmedling
annons Maxia Care
annons Backup
annons JAG
annons Vivida Assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

HFD-dom ger kommuner rätt sätta lägre timbelopp

Lagens klubba

Artiklar med samma tema: (219)

TEMA - Domar i Förvaltningsdomstolarna

Domar i Högsta Förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten) är prejudicerande, vilket innebär att de blir vägledande för hur lagstiftningen ska tolkas, därför måste exemplevis Försäkringskassan följa resultatet av dessa domar. Domar i Kammarrätterna, steget under Högsta Förvaltningsdomstolen, har också en stark betydelse för rättspraxis. På Norstedts juridik finns information om aktuella domar som rör personlig assistans under sökordet LASS.

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas.

Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att kommunen kan kräva ett underlag för kostnader för assistans den beviljat. Ersättning ska ges för de verkliga kostnaderna efter att de bedömts som skäliga. Domen bör fastställa att kommuner kan ha lägre timbelopp än kassans schablonbelopp.

Domen innebär att en assistansanvändare i Skåne inte får den ersättning hon hade begärt, vilket var 284 kronor per assistanstimme, alltså timschablonen för assistansersättning under 2015.

Kommunen ville bara betala 247 kr/timme. För att få högre ersättning än så måste kvinnan visa att hon haft högre verkliga kostnader för sin assistans.

I domen i mål nr 753-756-16 från 27/12 står bl a följande.

  • Kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avser de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedömas som skäliga.
  • För att kunna ta ställning till ett ersättningsanspråk måste kommunen kunna kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas storlek och skälighet.
  • Detta gäller även om anspråket inte överstiger det schablonbelopp som fastställts för den statliga assistansersättningen och utan att det framkommit något som ger anledning att ifrågasätta kostnaderna i och för sig.
  • Att kommunens ersättningsskyldighet omfattar samma slags kostnader som den statliga assistansersättningen ska täcka och att schablonbeloppet därmed kan tjäna till viss ledning vid bedömningen av kostnadernas skälighet föranleder ingen annan bedömning.

    Läs HFD-domen: mål nr 753-756-16


Tidigare artiklar på Assistanskoll


Skicka sidan till: