annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Assistansförmedling
annons Backup
annons Nordica Assistans
annons Maxia Care
annons Vivida Assistans
annons JAG
annons STIL


Annonsera du också
på Assistanskoll..

ISF uppmanar regeringen att ta ställning

Försäkringskassan är skyldig att följa HFD-domarna om egenvård och det femte grundläggande behovet, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen i ISF:s pressmeddelande.
Samtidigt ser ISF otydligheter i rättspraxis och uppmanar regeringen att se om målen för personlig assistans uppfylls eller om det behövs lagändringar.

ISF - Sjukvårdande insatser och personlig assistansRapporten Sjukvårdande insatser och personlig assistans från ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen är gjord på uppdrag av regeringen.

Artiklar med samma tema: (215)

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas.

Slutsatser i Rapporten

 • Försäkringskassan uppfattar att det är svårt att få tillräckliga underlag från hälso- och sjukvården som grund för om en åtgärd ska betraktas som egenvård eller inte.
 • I Försäkringskassans handläggning av assistansersättning är gränsdragningen otydlig och svår mellan om en åtgärd ska räknas som stöd som hör till brukarens dagliga liv eller ska räknas som en sjukvårdande åtgärd.
 • Anordnarna skiljer inte på egenvård/sjukvårdande insatser och annan assistans, utan ser assistansersättningen som en finansiering av allt.
 • Det förekommer att assistenter utför sjukvårdande åtgärder utan att vare sig assistenten eller anordnaren vet om det finns en bedömning om egenvård.
 • Försäkringskassans tillämpning av egenvårdsdomen gör att enskilda med stort behov av egenvårdsinsatser riskerar att nekas eller förlora statlig assistansersättning.
 • Försäkringskassans ställningstaganden i bedömningarna bygger inte på lagtexten, utan på domstolspraxis som i sin tur bygger på förarbetsuttalanden till lagtexten.
 • Det finns svåra gränsdragningsproblem mellan egenvård och grundläggande behov, räknas tex sondmatning till egenvård eller grundläggande behovet måltider?
 • En åtgärd som utförs med stöd av en egenvårdsbedömning omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningens ansvars­system. Det innebär att den personliga assistenten kan bli skyldig att betala skadestånd om hon eller han orsakar en sak- eller personskada.

Förslag i rapporten

 • Regeringen bör se över möjligheterna att förenkla bedömningarna och förtydliga ansvaret mellan huvudmännen stat, kommun och sjukvård.
 • Regeringen bör överväga om gällande rättspraxis överensstämmer med målen för personlig assistans. Om inte bör regeringen föreslå lagändringar.
 • Regeringen bör klargöra vilken typ av stöd som i första hand ska ersättas av respektive huvudman.


Vidare läsning

ISF - Sjukvårdande insatser och personlig assistans (2016:16)

Pressmeddelande från ISF om rapporten

SVT – Assistansgranskningen - Försäkringskassan gör rätt – men lagen brister

Skicka sidan till: