Interpellationsdebatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér

RiksdagenI interpellationsdebatten hade Bengt Eliasson ställt en rad frågor till ansvarige minister Åsa Regnér, bland annat ville han se tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att analysera tim- och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans. I debatten deltog även Hanna Wigh från Sverigedemokraterna.

Bengt Eliasson, Liberalerna, hade ställt interpellationsfrågor om Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen och Överutnyttjande av assistansersättningen och Träffsäkra insatser inom LSS. Han ville bland annat att man tar reda på orsaken till kostnadsutvecklingen innan man genomför besparingar.

Även Hanna Wigh från Sverigedemokraterna kritiserade regeringen och försvarade bland annat assistansberättigades rätt att söka juridisk hjälp. Hon undrade också vad de träffsäkra insatser som regeringen talar om egentligen är.

Ansvarige minister Åsa Regnér försvarade regeringen och sade att kostnaderna och antalet assistanstimmar ökat kraftigt. Hon fortsatte att hävda att tio % av assistansersättningen går till fel saker. Hon tyckte inte att behövs några tilläggsdirektiv till LSS-utredningen.


Vidare läsning

Se interpellationsdebatten mellan Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Bengt Eliasson

Skicka sidan till: