LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter

Desiree Pethrus
Désirée Pethrus, särskild utredare

Kostnaderna för assistans skenar enligt LSS-utredaren Desirée Pethrus. I TV4 - Nyheterna säger hon kostnaden för reformen ökat från 3-4 till 70 miljarder. Hon anser också att alltför många anhöriga är assistenter och att Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.

"Kostnaderna skenar"

Desirée Pethrus säger sig vilja vill värna reformen genom en hållbar kostnadsutveckling annars kommer den att ifrågasättas, kostnaderna skenar menar hon.
- Ända sedan reformen sjösattes 1994 så har det varit en dramatisk kostnadsökning. Man pratade då om 3-4 miljarder, idag pratar vi om 70 miljarder.

Red. Anmärkning: kostnaden på 70 miljarder bör vara alla de tio LSS-insatserna och inte enbart personlig assistans vars kostnad idag ligger på ca 30 miljarder.

Sverige sticker ut i jämförelse med andra länder

Desirée Pethrus vill särskilt se över hur anhöriga är anställda som assistenter.
- Vi har fått i uppdrag att titta på andra länder, hur man agerar kring anhöriga och Sverige sticker ju ut, vi är ensamma om att ha så många anhöriganställningar.

Red. Anmärkning: Sverige sticker verkligen ut genom att ha det mest utbyggda systemet med personlig assistans i världen. Är även detta ett problem?

Se intervjun: Desirée Pethrus intervjuas i TV4- Nyheterna

Vidare läsning

RBU-kritik mot minister och utredare i assistansfrågan

Skicka sidan till: