annonser
annons Nordica Assistans
annons Assistansförmedling
annons JAG
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons STIL
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Backup
annons Maxia Care
annons Vivida Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

LSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter

Desiree Pethrus
Désirée Pethrus, särskild utredare

Kostnaderna för assistans skenar enligt LSS-utredaren Desirée Pethrus. I TV4 - Nyheterna säger hon kostnaden för reformen ökat från 3-4 till 70 miljarder. Hon anser också att alltför många anhöriga är assistenter och att Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.

"Kostnaderna skenar"

Artiklar med samma tema: (51)

LSS-utredningen 2016 - 2018

Utredningen "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" en total översyn av LSS och assistansersättning. Kostnaderna, bedömningarna, privata anordnare, personkretsarna, huvudmannaskapet m.m ska analyseras. Tonvikt ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Klart 1 oktober 2018.

TEMA - Anhöriga som assistenter

En totalundersökning av alla assistansberättigade 2011 visade att 20 procent enbart har anhörigassistenter och 63,5 procent har anhörigassistenter någon gång. I de privata arbetsgivar-organisationerna har anhöriga bättre arbetsvillkor men det skiljer sig en del om hur mycket arbetstid de får ha.

Desirée Pethrus säger sig vilja vill värna reformen genom en hållbar kostnadsutveckling annars kommer den att ifrågasättas, kostnaderna skenar menar hon.
- Ända sedan reformen sjösattes 1994 så har det varit en dramatisk kostnadsökning. Man pratade då om 3-4 miljarder, idag pratar vi om 70 miljarder.

Red. Anmärkning: kostnaden på 70 miljarder bör vara alla de tio LSS-insatserna och inte enbart personlig assistans vars kostnad idag ligger på ca 30 miljarder.

Sverige sticker ut i jämförelse med andra länder

Desirée Pethrus vill särskilt se över hur anhöriga är anställda som assistenter.
- Vi har fått i uppdrag att titta på andra länder, hur man agerar kring anhöriga och Sverige sticker ju ut, vi är ensamma om att ha så många anhöriganställningar.

Red. Anmärkning: Sverige sticker verkligen ut genom att ha det mest utbyggda systemet med personlig assistans i världen. Är även detta ett problem?

Se intervjun: Desirée Pethrus intervjuas i TV4- Nyheterna

Vidare läsning

RBU-kritik mot minister och utredare i assistansfrågan

Skicka sidan till: