Ärkebiskop Antje Jackelén intervjuas om personlig assistans

Antje Jackelén

Att se personer med funktionsnedsättning som rättighetsbärare har en grund i kristen etik. Ett samhälle som ger för lite stöd till personer med funktionsnedsättning brutaliseras på sikt, säger Antje Jackelén som varnar för att tänka alltför ekonomiskt.

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – "Det är en fråga om mänskliga rättigheter"
Citat:

Om ett rikt samhälle säger att detta har vi inte råd med då är det något som är fel.

Sårbarheten förenar oss alla. Vi kan när som helst råka ut för en olycka där vi behöver assistans för att kunna fortsätta leva.

Tidigare artiklar

Kommunals Ordförande kräver högre schablonbelopp

Tobias Baudin

Varför har inte personliga assistenter rätt till löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden, undrar Tobias Baudin. Uppräkningen på 1,5 % av schablonbeloppet räcker inte.

Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – "Den låga uppräkningen av schablon-beloppet är en ond spiral"
Citat:

Ersättningen är för låg, vi vill att regeringen ändrar modellen för ersättningen.

I längden blir det svårt att upprätthålla kollektivavtalet om det inte finns pengar till löner i systemet.

Tidigare artiklar

Andning nytt grundläggande behov

Ordförande klubba

Andning blir ett nytt grundläggande behov från 1 november. Beslutet togs i riksdagen den 16 oktober.

Andning klubbat i riksdagen

Tidigare artiklar

Nytt lagförslag om andning och sondmatning

Ordförande klubba

Regeringen föreslår att sondmatning och andning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Lagen föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Förslag till lagändring för andning och sondmatning

Socialminister Lena Hallengren intervjuas om nytt lagförslag

Lena Hallengren

Andning och sondmatning ska inte delas upp i integritetsnära delar. Men regeringen har inga planer på att göra likadant med andra grundläggande behov utan vill tvärtom skriva in i lagtexten att de ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär".

Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
Citat:

Detta i fråga är endast en kodifiering av gällande rätt och är inte avsedd att innebära någon ändring i sak.

Det här kommer hjälpa en liten grupp med mycket stora behov, och är därför mycket viktigt.

Tidigare artiklar

Brukarrörelsen - skriv inte in integritetskänslighet i lagtext

Jonas Franksson

Dagens restriktiva tillämpning permanentas om det skrivs in i LSS lagtext att grundläggande behov ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär". Det hävdar bl.a. STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt.

Stark kritik mot regeringens lagförslag
Citat:

Jonas Franksson, STIL
Nu vill regeringen skriva den här försämringen i lagen. Det är helt obegripligt.

Cecilia Blanck, JAG
För kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap blir kravet både obegripligt och irrelevant.

Henrik Petrén, KFO
Den föreslagna lagändringen… riskerar därmed att bli en pyrrhusseger.

Funktionsrätt – Lagförslaget väcker stor oro

Mikael Klein

Regeringens promemoria om andning och sondmatning väcker oro i funktionsrättsrörelsen. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, är förvånad över att Centern och Liberalerna stöder förslaget.

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen"
Citat:

Att cementera denna rättspraxis öppnar upp för ytterligare snävare tolkningar som på sikt blir ytterligare begränsningar.

Man vill behålla besparingarna och inte backa tillbaka så att kostnaderna återställs till hur de var före 2015.

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg kritiserar uppdelning i integritetsnära delar

Bengt Westerberg

Som försvar för att dela upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar hänvisas det till förarbetena i LSS-propositionen. Men vad säger den som skrev propositionen? Assistanskoll har talat med Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – "I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov"
Citat:

Om en lagändring bekräftar en praxis som finns behövs den inte. Vad som behövs är en lagändring som ändrar praxis.

När det står "i regel av mycket personlig karaktär" i propositionen är det tydligt att det också gäller vissa andra situationer.

Tidigare artiklar

Nora Eklöv, Krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen

Nora Eklöv

Regeringens förslag att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara integritetsnära för att räknas sätter skräck i rörelsen, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.

Nora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen
Citat:

Under tre dagar per vecka kan jag nu bestämma hur jag vill leva. Delvis.

Jag och många andra assistansberättigade lever under ständiga hot att bli fråntagna våra rättigheter.

Tidigare artiklar

Regeringen rapporterar till FN

FN flagga

Antalet assistansberättigade minskar men "vid en internationell jämförelse gör Sverige stora satsningar på detta område". Det är något av vad regeringen skriver om personlig assistans i sin rapport till FN.

Regeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen

Tidigare artiklar

Riksdagsmotioner om personlig assistans

Riksdagen

KD, V och SD vill agera för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. L vill ha en utredning som återupprättar LSS. En socialdemokrat och sex moderater motionerar om förbättringar. Det är tyst från C och MP.

Riksdagsmotioner om personlig assistans hösten 2019

Tidigare artiklar

Vad budgeterar riksdagspartierna?

Mynthög

KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2020. Övriga partier lägger lika mycket som regeringen.

Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2020

Tidigare artiklar

Thomas Juneborg, Krönikör - Försäkringskassan hänvisar till domar oförenliga med LSS intentioner

Thomas Juneborg

Dagens assistansbedömningar bygger på domar som går emot LSS intentioner och Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör – Försäkrings-kassan hänvisar till domar oförenliga med LSS intentioner
Citat:

Trots alla vallöften befinner sig assistansreformen fortfarande i samma läge som valnatten.

Tidigare artiklar

Seminariedebatt om assistenters arbetsvillkor

Carin Öhman

Lyft fram problemen och diskutera dem! Den uppmaningen kom från utredaren Lars Lööw när yrket personlig assistans debatterades i somras i Almedalen.

Carin Öhman, personlig assistent - "Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa"
Citat:

Lars Lööw, utredare
Vi ska titta på eventuella konfliktytor, lyfta dem och se vad man kan göra när det kan uppstå konflikter.

Annika Taesler, STIL
Jag kanske är överkänslig men det känns som det är ett misstänkliggörande av oss som använder assistans.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om lagändringar för integritetsnära delar av grundläggande behov
 • Intervju med Christian Smith, robotforskare på Kungliga tekniska Högskolan, KTH
 • Intervju med filosofiprofessor Jonna Bornermark
 • Intervju med assistansaktivisten Sven Aivert om 65-årsgränsen mm
 • Med mera

Jämför och välj bland 242 assistansanordnare

Assistanskoll listar 242 assistansanordnare. 203 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 199 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Norden Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • BonZi - personligt stöd AB
 • Cia Assistans AB
 • Ekens Assistans AB
 • Enigheten Personlig Assistans AB
 • Glaucus Assistans AB
 • Liv ihop AB
 • Monument Assistans AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Sköndals Assistans AB
 • Stugknuten ekonomisk förening


Skicka sidan till: