Historisk förändring av assistansbedömningarna

Enligt ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen är det troligt att Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov lett till fler avslag och färre nybeviljanden av assistansersättning.

Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"
Citat:

Det är troligt att förtydligandet av grundläggande behov är en orsak till förändringen både vid nyansökningar och omprövningar.

Tror du att de som kan förlora sin assistansersättning pga de nya bedömningarna har gjort det i oktober 2014?
- Om förändringarna beror på förtydligandet av grundläggande behov så borde så vara fallet.

Antalet indragningar borde också snart avta eftersom alla nya som tillkommer bedömts enligt de nya bedömningarna.

Sedan 2008 beror ökningen på att personer äldre än 65 år ökar och de omprövas aldrig.

Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
Citat:

Redan 2007 när Försäkringskassan ändrade sina riktlinjer var det tydligt vad som skulle hända. Jag har hela tiden varnat politikerna.

Jag tror att Finansdepartementet säger stopp, utåt säger ingen politiker emot att människor ska få leva ett fritt liv med assistans.

Socialdemokraterna har inte tagit ställning i frågan som parti, det är bara enskilda personer som krävt förändring.

Så fort Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson säger att man ska utreda assistansen får jag ont i magen.

Tidigare artiklar

Kommuner sänker timbeloppet för assistans

Leksands kommun gör som alltfler kommuner och sänker timersättningen för personer med kommunala assistansbeslut. Från 1 februari i år betalar de 220 kr, vilket motsvarar ca 80 % av assistansersättningen.

Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"
Citat:

Vi är inte skyldiga att följa Försäkringskassans schablonersättning utan ska betala skäliga kostnader för assistenten. Därför kan vi sänka timbeloppet…

Vi skriver avtal med varje anordnare, även den i egenregi, så de vet vad de har att förhålla sig till.

Inom LOV ersätter Leksands kommun tillsammans med Rättvik hemtjänsttimmar med 375 kr/timme…
- Det går inte att jämföra de ersättningarna, hemtjänst och personlig assistens är två helt skilda saker.

Det är tydligt att det finns mycket fusk här och att kostnaderna ökat kraftigt, vilket också tas upp mer och mer i media, senast i en artikel i Expressen…

Stark kritik från IfA och DHR mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans
Citat:

Vilhelm Ekensteen, IfA:
Exempel som Leksand betyder att den assistansberättigade mister sin valfrihet.

Den här kommunala urholkningen av rätten till personlig assistans bidrar på ett otroligt olyckligt sätt till att det är en sådan katastrof att hamna under 20-timmarsgränsen.

Maria Johansson, DHR:
Hur ska den anordnare som utför assistansen kunna få medel för tex personalvård eller utbildning?

De här personerna får svårt att leva som de gjort tidigare.

Starka reaktioner mot hur assistans beskrivs i media

Funktionshindrades rättigheter attackeras i pressen liknande den främlingsfientliga sajten Avpixlat. Det hävdar Jonas Franksson och Maria Johansson, förbundsordförande i DHR.

Protester mot ledarartiklar i Expressen

Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"
Citat:

Skulle man byta ut ordet funktionshindrade mot invandrare i de här artiklarna skulle de passa in på den främlingsfientliga sajten Avpixlat.

I båda fallen handlar det om hur mycket pengar en grupp kostar, att skola och äldreomsorg får stå tillbaka, att politikerna är för fega för att göra något och att det finns massor av kriminalitet kopplat till gruppen.

Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
Citat:

Allt samverkar åt ett negativt håll, förändrade bedömningar från Försäkringskassan och en allmän debatt där assistansersättningen beskrivs negativt.

Att ställa grupper mot varandra som Anna Dahlberg gör när hon säger att assistans tar pengar från skola och vård är så grundläggande fel, det är inte acceptabelt att säga så.

Det finns risker med ett beroende åt båda håll om man bara har anhöriga som assistenter, särskilt om det handlar om uppväxande ungdomar.

Det finns fortfarande vackra ord i olika dokument som FN:s konvention om rättigheter, handlingsplaner för funktionshinderpolitiken osv, men det blir mer och mer tomma ord.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen

Jourtid ersätts med begreppet väntetid. Det krävs mer för att kommunikation ska bedömas som ett grundläggande behov. Det är några nyheter i den nya vägledningen för assistansersättning.

Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen för assistansersättning
Citat:

Väntetid är alltså den tid som är mellan aktiva insatser, den personliga assistenten ska finnas i hemmet för att kunna hjälpa då det behövs. Om den personliga assistenten sover eller är vaken har ingen betydelse.

Tidigare har det preciserats vad som är integritetsnära delar som ger grund för assistansersättning i de grundläggande behoven måltider, av/påklädning och personlig hygien. I kommunikation och annan hjälps om förutsätter ingående kunskap trycks det nu på ingående kunskap om personen.

Jag tror det är för svårt att definiera och sätta en ribba för vad som är goda levnadsvillkor.

Vad kan vara ett skäl för att en bedömning inte görs i hemmet?
- Det är alltid handläggaren som gör en bedömning vilken mötesform som är lämpligast.

Så efter fyra veckor på Hospice tas assistansen bort?
- Om vi inte skulle likställa hospice med sjukhusvistelse skulle vi inte kunna betala ut någon assistansersättning alls för personer som vistas på hospice.

Tidigare artiklar

Ny lagstiftning från 1 juli 2013

1 juli 2013 införs ny lagstiftning med mer kontroll inom assistansersättning. Myndigheter ska kunna göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter och anordnarna blir skyldiga att rapportera om assistans används felaktigt.

Propositionen klubbad i riksdagen

Tidigare artiklar

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om att kommunerna sänker timbeloppet för kommunalt beviljad assistans.
 • Intervju med Stefan Käll, första assistansanvändaren i riksdagen.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


[ADVERTS]

Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Jämför och välj bland 232 assistansanordnare

Assistanskoll listar 232 assistansanordnare, av dessa har 216 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 216 anordnarna har tillsammans 9347 kunder, vilket motsvarar ca 48 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 82 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 895 (augusti 2012) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 82 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Noah Assistans Invest AB
 • Rami Care AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Anemon Personlig Assistans AB/Carema Care
 • Annas Assistans Sverige AB
 • Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
 • Kooperativet Vilja
 • Livihop AB
 • Sydassistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 650 e-postadresser varav ca 650 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81


Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: