Protester mot ledartiklar i Expressen

I december reagerade många mot att Gunnar Wetterberg i ledartikeln "Passning dygnet runt" hävdade att "goda institutioner" borde vara ett alternativ till personlig assistans. Nu kommer nya protester från brukarrörelsen mot ledartikeln "Varningslamporna blinkar kring assistansersättningen".

I ledartikeln "Varningslamporna blinkar kring assistansersättningen" säger Anna Dahlberg att skenande kostnader för personlig assistans gör att äldreomsorg och skola får stå tillbaka. Hon tar upp kriminalitet och höga vinster i privata bolag men hävdar även att politiker och tjänstemän inte vågar ifrågasätta kostnaderna eftersom brukarorganisationerna är så starka.

Reaktioner

Replik i Expressen av Tobias Holmberg, ordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade och Emma Johansson, assitansberättigad och ordförande i STIL- Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Citat:

För oss är det en konstig politisk prioritering att göra neddragningarna inom den personliga assistansen. Något som redan är påbörjats och dagligen förlorar människor rätten till personlig assistans. Konsekvenserna blir att dessa personer blir av med sin individuella frihet.

Rapport på rapport visar på att den personliga assistansen är ett så mycket kostnadseffektivare alternativ än exempelvis hemtjänst och institutionsboende.

Expressens ledarsida premierar populism framför frihet av Jonas Franksson, assistansberättigad, och tidiagre programledare för CP-magasinet.
Citat:

Det riktigt allvarliga med dessa utspel är dock att det framstår som att medborgerliga rättigheter är en okänd term för Expressen ledarredaktion.

Men fullt så framgångsrika som Anna Dahlberg tror är vi tyvärr inte. Varje vecka får jag rapporter från människor som har fått sina liv sönderslagna på grund av indragen personlig assistans.

Skicka sidan till: