Maria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"

Visioner om vilket samhälle man vill ha har ersatts av en debatt om kostnader. Maria Johansson, förbundsordförande i DHR tror att den förändrade synen på personlig assistans är en del av en större samhällsförändring.
Debatten om kriminalitet i assistansen med påståenden om att den tar pengar från skola och vård börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter som Avpixlat.

Ser personer förlora sin assistansersättning

Maria JohanssonDet har skett en historisk förändring av assistansersättningen sedan 2008. Enligt ISF:s rapport Utfall av statlig assistansersättning är antalet avslag på nyansökningar nu fler än beviljanden och antalet som förlorar sin assistans vid omprövning har ökat kraftigt. Enligt Helena Höög på ISF beror detta troligen på de förändrade bedömningarna av assistansersättning. Maria Johansson anser att utvecklingen nu går allt snabbare i en negativ spiral.
- Allt samverkar åt ett negativt håll, förändrade bedömningar från Försäkringskassan och en allmän debatt där assistansersättningen beskrivs negativt.
Enligt Maria Johansson förlorar nu personer som enligt lagstiftningens intention borde har rätt till assistans sitt självbestämmande och rätten till ett eget liv.
- Jag ser personer runtomkring mig som inte längre kan fullfölja sina åtaganden. De kan inte längre göra det de vill göra, det är inte klokt.

Fega politiker erkänner inte vad som pågår

Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och ledande personer från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna säger sig vilja ändra lagstiftningen i § 9a i LSS, för att stoppa de förändrade bedömningarna från Försäkringskassan. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna vill dock avvakta faktaunderlag i ISF:s slutrapport i oktober 2014 där det ska det framgå vad som hänt med de personer som inte fått eller förlorat sin assistansersättning.
Finns det tillräckligt underlag nu för en lagändring av LSS?
- Det tycker jag verkligen att det gör. Vi har en situation där assistansbedömningarna styrs av domar som inte stämmer med lagstiftningens intentioner.
Varför vill då regeringen vänta på ISF:s slutrapport i oktober 2014?
- För att riksdagsvalet ska ha passerat, det är feghet, man vill inte ta i frågan. Det finns förstås personer i alla partier som är engagerade i detta och försvarar assistansen, de kritiserar jag inte, men regeringen verkar tycka detta är jobbigt.
Maria Johansson konstaterar dock att följderna av de nya bedömningarna har sin gång och till hösten 2014 kommer troligen de som kan falla ur systemet redan ha gjort det.
- Det är tragiskt, istället för alla skandaler och svarta rubriker borde man berätta framgångshistorier och beskriva vad man kan göra med sin assistans, studera, arbeta, ha familj, aktiv fritid osv.

Timersättning sänks och utlägg tas bort för ledsagare

Andra oroande tecken i tiden är enligt Maria Johansson att vissa kommuner sänker timersättningen för personer med kommunala assistansbeslut och att andra kommuner efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen inte längre betalar utlägg vid LSS-insatsen ledsagning.
- Allt detta hänger ihop, kostnaderna skärs ner på alla fronter. Att kommuner inte behöva betala utlägg för ledsagare leder till näringsidkare börjar betala för assistenters inträde. Det är en skrämmande utveckling där behov ska lösas med välgörenhet för personer med funktionsnedsättning.

Otäck debatt

Det kommer också mer tydliga angrepp på assistansersättningen, SACO:s politiske talesperson Gunnar Wetterberg sade nyligen i en ledarartikel i Expressen "Passning dygnet runt blir för dyrt" att det istället för assistans behövs "goda institutioner". I en annan ledartikel "Varningslamporna blinkar kring assistansersättningen" sade Anna Dahlberg att assistans tar pengar från skola och vård..
- Det här är så förfärligt att jag inte har ord för det. Detta påverkar allmänhetens syn på assistans, assistansberättigade själva påverkas och tänker att andra ser de som pengaslukare.
Maria Johansson anser att det är historielöst att börja tala om institutioner som en lösning och något åtråvärt.
- Att ställa grupper mot varandra som Anna Dahlberg gör när hon säger att assistans tar pengar från skola och vård är så grundläggande fel, det är inte acceptabelt att säga så. Med ett sådant resonemang utgår man inte från att allas behov är likställda utan förutsätter att vissas krav på samhället är mer berättigade än andras. Risken är att man börjar kvantifiera och då det är fler som behöver skola än som behöver personlig assistans anses dessas krav gå före. Men för den enskilda individen är det ju ingen skillnad.

Debatten börjar likna Avpixlat

Maria Johansson håller med Jonas Franksson som i en intervju sagt att den här typen av argumentering påminner om vad som sägs på främlingsfientliga sajter som Avpixlat.
- Det är särskilt otäckt att ingen annan än brukarrörelsen reagerat på vad Gunnar Wetterberg säger om "goda institutioner". Ett önsketänkande är att det är så dumt att man inte behöver kommentera det. Det värsta scenariot är däremot är att många håller med honom men jag hoppas det inte gått så långt.

Kriminalitet är allvarligt

Debatten om kriminalitet har spelat en stor roll säger Maria Johansson, eftersom negativa berättelser har getts stort utrymme i media.
- Det är mycket pengar och kriminalitet är allvarligt, men hur många är kriminella jämfört med de som verkligen har assistansbehov? Debatten som finns här liknar debatten på främlingsfientliga sajter om kriminalitet bland invandrare, där det är ett argument för att hela invandringen är illegitim.
Hur ser du på debatten om att anhörigassistenter bidrar till fusk?
- Det finns risker med ett beroende åt båda håll om man bara har anhöriga som assistenter, särskilt om det handlar om uppväxande ungdomar. Samtidigt ska inte alla straffas. Många har hittat ett sätt att förhålla sig till detta som fungerar, man måste kunna se båda sidorna av myntet.

Del i större samhällsförändring

Den förändrade synen på personlig assistans anser Maria Johansson till stor del sker i en större samhällsförändring. Fokus har skiftat från visioner om vilket samhälle man vill ha till en debatt om kostnader.
-Tidigare talade man mer om vilket samhälle man ville ha, det saknas i det politiska samtalet idag. Man talar om att kostnaderna ökat för assistansen men glömmer alla positiva förändringar som skett under resans gång, med alla som fått ett värdigt liv med assistans.
LSS föddes i en vision, vart tog den vägen?
- Det kan man undra, vi ser samma mönster i hela funktionshinderpolitiken. Det finns fortfarande vackra ord i olika dokument som FN:s konvention om rättigheter, handlingsplaner för funktionshinderpolitiken osv, men det blir mer och mer tomma ord. Det finns fortfarande eldsjälar i alla politiska partier men de är för svaga.
Vad vill du se för att vända utvecklingen?
- En förändrad människosyn, en politik som utgår från mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi måste också visa på verkligheten, så att man ser konsekvenserna för människor som förlorar sin assistans, säger Maria Johansson.

Maria Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-01-29

Vidare läsning

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Socialstyrelsen 2008)
Rapport som belyser att en del av kostnadsökningen beror på att kvaliteten har ökat. Personlig assistans visas också vara mer kostnadseffektivt än hemtjänst.

Skicka sidan till: