Staten sparade över 900 miljoner på assistansersättningen

mynthög

Försäkringskassan använde bara 23,5 miljarder jämfört med de 24,4 miljarder som var avsatt för 2020. Orsaken bedöms vara att antalet assistansberättigade minskat och att Covid 19-pandemin gör att assistanstimmar inte används.

Staten sparade drygt 900 miljoner på assistansersättningen

Tidigare artiklar

"Försäkringskassan omprövar assistansersättningen bakvägen"

Mathias Blomberg

Idag omprövar Försäkringskassan hela rätten till assistansersättning för den som söker fler assistanstimmar, säger Mathias Blomberg. Han anser att prövning endast får göras av de extra timmar som ansökan gäller.

Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – "Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden"
Citat:

Omprövningsstoppet var tänkt att skydda de assistansberättigade från gällande rättspraxis.

Vid ansökan om utökad assistans ska Försäkringskassan endast pröva om personen har rätt till extra timmar.

Tidigare artiklar

83 procent av förstagångsansökningarna avslås

Lagens klubba

Bara 17 % eller 238 personer, beviljades assistansersättning vid förstagångsansökan under 2020. Antalet assistansberättigade har dock slutat minska senaste halvåret, eftersom fler söker assistansersättning.

Fortsatt svårt beviljas assistansersättning

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – Ekonomisk kris, neddragningar och fuskdebatt

Thomas Juneborg

Assistansreformen har alltid hotats eller drabbats av försämringar i kristider. Och det går ofta hand i hand med en fuskdebatt, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar och fuskdebatt"
Citat:

Vid kriser och försämringar följer alltid en intensiv fuskdebatt.

Av samma anledning jagas även personer som är beviljade sjuk eller aktivitetsersättning.

Tidigare artiklar

"Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"

Martin Klepke

Låt LSS vara i fred och se istället över reglerna för arbetskraftsinvandring säger Martin Klepke i en ledare på Tidningen Arbetet. Han varnar för att fusket används som förevändning för att ta bort rättigheter i LSS.

"Politiska angrepp har i vågor sköljt över LSS"
Citat:

Martin Klepke, Tidningen Arbetet
Lagens syfte är att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska kunna leva sina liv som alla andra.

Det är en högst legitim begäran i ett civiliserat samhälle.

Tidigare artiklar

Se anordnare med tillstånd från IVO

Skylt från IVO

Den 16 februari fanns det 988 privata assistansanordnare med tillstånd registrerade på IVO. Om man räknar bort enskilda firmor blir det 911, vilket är de som visas i vår lista på Assistanskoll.

Assistansanordnare med tillstånd från IVO

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona - "En övertro på rekommendationer"

Annika Taesler

Det finns en övertro på rekommendationer i Sverige anser Annika Taesler, som vill se mer påbud i restriktionerna mot Covid 19. Hon anser också att assistansanvändare kan behöva peersupport mot isolering.

Annika Taesler, assistansanvändare – "Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta"
Citat:

De har liksom jag, minskat ner sina sociala kontakter för min och sin egen skull.

Jag är ideologiskt mycket liberal till min natur, men i det här fallet fungerar det inte riktigt.

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona - "Assistansanvändare betalar högt pris"

Tobias Holmberg

Tobias Holmberg har gått igenom en Covid 19 infektion, han tycker isoleringen varit tuff och är kritisk till den svenska strategin mot Corona/Covid 19.

Tobias Holmberg – "Riskgrupperna betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt"
Citat:

Man känner sig jävligt utanför när man sett hur världen fortsatt för dem som inte tillhört riskgrupperna.

Det var garanterat inte kul att jobba i skyddsutrustning hemma hos mig hela julhelgen.

Tidigare artiklar

IfA – LSS ger rätt välja bort assistent som inte vill vaccineras

Lilly Key

Rätten i LSS att välja sina assistenter inbegriper också att kunna välja bort en assistent som inte vill vaccineras mot Covid 19, säger Lilly Key.

IfA, Lilly Key – "Ingen kan tvingas att vaccineras"
Citat:

Enligt LSS har assistansanvändaren en möjlighet att välja sina personliga assistenter.

En omplacering till annan assistansanvändare som inte har samma önskan.

Tidigare artiklar

Kommunal – Vaccinvägran ingen grund för uppsägning

Lia Scheding

Att personliga assistenter vägrar ta vaccin mot Covid 19 får inte med automatik leda till förändrade anställningsvillkor. Däremot kan omplacering bli aktuellt, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.

Lia Scheding, Kommunal – "Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19"
Citat:

Däremot behövs det en rationell grund för att säga upp en personlig assistent som inte vill vaccinera sig.

"Ett bristande förtroende/ samarbete mellan assistansberättigad och assistent" .. anser jag vore en felaktig tillämpning av kollektivavtalet.

Tidigare artiklar

Fremia – Vaccinvägrare riskerar i det långa loppet sitt arbete

Björn Jideus, Fremia

Personliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid 19 utan rationell grund, tex en allergi, riskerar att i det långa loppet bli av med arbetet, säger Björn Jidéus på Fremia.

Björn Jideus, Fremia – "Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig"
Citat:

Först ska man dock ta reda på orsakerna till varför den anställde inte vill ta emot vaccin.

I vårt kollektivavtal finns möjlighet att på brukarens tydliga begäran avsluta en assistents arbete. Om det brister i kvalitet och/eller säkerhet.

Tidigare artiklar

Nytt avtal Kommunal - Vårdföretagarna

Lönerna höjs totalt 5,4 %., men det betalas inte ut engångsbelopp som i övriga kollektivavtal. Jourersättningen höjs med totalt 10,9 % under avtalsperioden. Avtalet gäller till 30 juni 2023.

Kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna

Jämför kollektivavtal på Assistanskoll

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Assistanskoll följer kommande direktiv till utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans
 • Fler intervjuer om hur Försäkringskassan omprövar assistansersättning
 • Intervjuer med assistansanvändare om Corona/Covid 19
 • Med mera

Jämför och välj bland 234 assistansanordnare

Assistanskoll listar 234 assistansanordnare. 205 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 201 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • God Assistans i Värmland AB
 • God Assistans i Väst AB
 • Johns Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • AB OmsorgsCompagniet i Norden
 • Aleris Rehab Station Stockholm AB
 • Ferla AB
 • Fröken Fridas Assistans AB
 • Frösunda Personlig Assistans AB
 • God Assistans i Mitt AB
 • God Assistans i Norr AB
 • God Assistans i Syd AB
 • Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB
 • Indra Personlig Assistans AB
 • Kurera Omsorg
 • Monument Assistans AB
 • SAAND Service & omsorg AB
 • Särnmark Assistans AB
 • Viola Assistans AB

Skicka sidan till: