Nyhetsbrev 2010-10-07

Försäkringskassan vill ha hand om alla assistansanvändare

Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"
Citat:

Man brukar säga att det finns två huvudmän för personlig assistans, egentligen stämmer inte det, det finns 286 stycken.

Jag säger, låt oss ta ansvaret för alla med personlig assistans, så blir det inte så dramatiskt om man har 19 eller 21 timmar grundläggande behov/vecka… Det går att lösa genom skatteväxling och justerade statsbidrag till kommunerna.

Jag vet att när en fråga ryms inom det kommunala självstyret försöker kommunen hitta sin egen lösning, vilket ibland kan vara att dra ner på olika delar av sin verksamhet.

TEMA - Boende och assistans

Karin Hellström, enhetschef på Assistansenheten i Årsta-Enskede-Vantör - "Boendeservicen återuppstår om nedskärningarna i assistansen fortsätter"
Citat:

Om stödet blir mer i form av insatser med aktiv tid vilket verkar vara tanken med Försäkringskassans skärpta syn och det kommande behovsbedömningsinstrumentet får de personerna ofta det bättre i en boendeservicelösning om de inte får tillbaka sina assistanstimmar.

Det som kan komma tillbaka är att det finns personal samlat i särskilda hus och att de kommer hem till brukarna just när assistanstimmarna är lagda, det kommer att behövas en lokal med nycklar att utgå från, där man kanske också ska förvarar matlådor om det inte finns tid att laga mat.

Kommunen har mycket strikta regler för bedömning i både LSS och SoL. De har en bedömningsmall, där de tittar på "nära behov" och vad man klarar att göra själv rent praktiskt.

Även om det inte är tänkt från början, kan sådana förändringar komma smygande och drivas fram av att personer får färre timmar vid omprövningar.

Försäkringskassans skärpta regler för assistansersättning

Flera mediareportage har den senaste tiden uppmärksammat att alltfler personer förlorar sin Assistansersättning vid omprövningar på Försäkringskassan.

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"
Citat:

På det stora hela beviljas det fortfarande fler timmar till fler personer, men det sker en parallell utveckling med ett ökande antal personer som förlorar sin assistansersättning.
Bedömer du att fler kommer att förlora sin assistansersättning?
- Ja, jag bedömer att ökningen kommer att fortsätta under 2010 och 2011.

Vad krävs för att ändra rättspraxisen för tolkningen av vad som ska räknas som ett grundläggande behov?
- Det krävs en lagändring i LSS § 9a, med ett förtydligande om vad som ska räknas som grundläggande behov. Detta måste riksdagen göra.

Adolf Ratzka - Försäkringskassan ökar takten - allt fler förlorar sin assistansersättning
Citat:

Är det inget som kan stoppa Försäkringskassan? Enligt Magnus Liefvendahl krävs det en lagändring i LSS § 9a, ett förtydligande om vad som ska räknas som grundläggande behov.

Enligt de svar vi fick i Assistanskolls utfrågning inför riksdagsvalet är oppositionspartierna eniga om att det behövs en lagändring. Bland alliansens partier är det enbart Kristdemokraterna (som innehar Socialdepartementet) som verkar tveksamma.

Tidigare artiklar

TEMA - Assistans i andra länder

Hård kamp för personlig assistans på Island
Citat:

Det finns några privata företag men de är mer inriktade mot ren vård, de ser det inte från independentliving-perspektiv utan ger hjälp med hygien, mat och liknande.

De nya tankarna har börjat spridas men många håller inte med oss eftersom de accepterar de gamla lösningarna.

Personalen i boendet får inte följa med till universitet. När hon behöver gå på toaletten måste hon åka fyra mil hem till sitt boende, för att där få hjälp att gå på toaletten och sedan köra tillbaka till skolan.

TEMA - att anställa assistenter i eller från andra länder

Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent
Assistanskoll intervjuar Susan Lindh på Migrationsverket om hur regelverket ser ut för en person kommer till Sverige för att arbeta.
Citat:

En EES-medborgare som är arbetstagare har automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte söka uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Den berörda fackliga organisationen … ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren för arbetstagare från länder utanför EES. Arbetet ska även vara av sådan omfattning att lönen gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig … Den lägsta godtagbara nivån för försörjning är idag 13 000 kronor i månaden före skatt.

Att vistas i och anställa assistenter i andra länder
Assistanskoll intervjuar Försäkringskassan och Skatteverket om vad som gäller när assistansanvändare vistas i andra länder.

Om man arbetar i ett EES land och behöver personlig assistans får man alltså ansöka om stöd och hjälp enligt det landets bestämmelser på det sociala området.

Assistenter som anställs lokalt i ett annat land omfattas inte av svenska skatteregler eller svensk socialförsäkring. I sådana fall måste den svenska arbetsgivaren ta reda på vilka regler som gäller i anställningslandet.

Schablonersättningens utveckling

Statistik över schablonbeloppet och löneutvecklingen för personliga assistenter i Arbetsgivarföreningen KFO
(längst ner på statistiksidan)

Schablonbeloppet infördes 1 januari 1998 och vi har illustrerat utvecklingen sedan dess i en graf. Där jämförs den med utvecklingen av konsumentprisindex och löneutvecklingen för personliga assistenter i Arbetsgivarföreningen KFO.

Tidigare artiklar

Debattinlägg på Fulldelaktighet.nu

På bloggen Fulldelaktighet.nu medverkar 12 författare, alla tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Debattinlägg publiceras varje dag fram till riksdagsvalet den 17 september 2010.

Kommande artiklar

 • Artiklar om personliga assistenter och bilkörning i arbetet.
 • Artiklar om boende och assistans

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


Jämför och välj bland 190 assistansanordnare

Assistanskoll listar 190 assistansanordnare, av dessa har 171 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 6 633 kunder, vilket är ca 32 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 872 (jun 2010) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (dec 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer ca 51 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 61 procent av de som väljer en privat anordnare.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik från Försäkringskassan om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag.
Vi jämför även utvecklingen av assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik finns här.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • A-Bas Malmö HB
 • Apona AB
 • Barnassistans Positus AB
 • Björka Assistans AB
 • Shamsen Assistans
 • Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
 • Wiwan vård och omsorg AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • AB OmsorgsCompaniet i Norden
 • Aida Assistans
 • Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
 • Corab Assistans
 • Foveo AB
 • Glamocki Personlig Assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • INTER TEAM Bemanning AB
 • KIL i Helsingborg AB
 • MG Assistans AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Nordströms Assistans AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Optimal Assistans i Göteborg AB
 • Poolarna AB
 • Rikskooperativet Blå Assistans
 • Schwanborgs Assistans AB
 • Ta-Verens AB
 • TRS-Assistans AB

Uppdatera!

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 035 e-postadresser varav ca 330 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: