Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,3 procent hotar mångfalden av assistansutförare"

Katarina Storm ÅsellRegeringen har fattat beslut om storleken på assistansersättningens schablonbelopp för 2011. Enligt uppgift från Socialdepartementet blir den nya timersättningen 258 kronor vilket motsvarar en ökning på 2,3 procent. Vårdföretagarnas branschorganisation för företag inom personlig assistans är mycket kritiska och menar att kvaliteten i assistansen blir lidande och att assistansberättigade med allvarliga sjukdomar missgynnas.

En låg höjning för andra året i rad

Förra året höjdes schablonbeloppet med 2 procent vilket var den lägsta uppräkningen på 12 år. Då gick Vårdföretagarna och Kommunal ut i ett gemensamt uttalande på Assistanskoll och hävdade att detta är ett sätt för regeringen att genomföra besparingar. Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna och branschansvarig för Personlig assistans är mycket kritisk till den låga uppräkningen nu fortsätter.
- Att återigen höja beloppet med så lite kommer att drabba utförarna av personlig assistans och i slutändan de assistansberättigade. Förutom löneökningar ska beloppet även täckaövriga kostnader för verksamheten.

Regler för sjukhusvistelse och uppsägningslöner ger ofinansierade kostnader

I kombination med en låg uppräkning av schablonbeloppet har Försäkringskassan på olika sätt begränsat utförarnas förutsättningar sedan 2007. Bland annat ersätter Försäkringskassan inte längre uppsägningslön enligt kollektivavtal när den assistansberättigade avlider. De mindre assistansanordnarna drabbas extra hårt av detta enligt Katarina Storm Åsell.
- Ett annat problem är att assistansanordnarna inte alltid får ersättning som täcker assistenternas löner under den assistansberättigades sjukhusvistelse. För de mindre entreprenörerna kan det få förödande konsekvenser om det drabbar någon av deras kunder.

Assistansberättigade som riskerar hamna på sjukhus missgynnas

Enligt Katarina Storm Åsell leder situationen till att många assistansanordnare inte vågar ta emot kunder med svårare sjukdomstillstånd som snabbt kan försämras vilket i sin tur minskar möjligheten för de individerna att välja anordnare. Dessutom planeras ytterligare förändringar som kommer att öka arbetsgivarnas kostnader enligt Katarina Storm Åsell.
- Arbetsmiljöverket har planer på att skärpa sina regler för arbete i brukarens hem. Införande av tillståndsplikt som införs från nästa årsskifte och som i sak är positivt för branschen, kommer också att innebära nya kostnader för assistansanordnarna i form av administrativt arbete. Sammantaget leder ökade kostnader och ett alltför lågt schablonbelopp till att mångfalden av utförare inom den personliga assistansen hotas, säger Katarina Storm Åsell.

Katarina Storm Åsell intervjuades av Kenneth Westberg 2010-07-01

Vidare läsning

Kommunal och Vårdföretagarna - "Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"

Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"


Skicka sidan till: