Assistanskoll Nyhetsbrev 2018-10-29

LSS-utredningen har läckt ut igen

Personer skriver

Statligt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 16 år. En schablon på 15 tim/vecka för vissa andra personliga behov. Lägre timbelopp när anhöriga arbetar som assistenter. Assistanskoll har läst delar av ett andra utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 15 dec 2018.
Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen

Brukarrörelsen kritiserar läckt LSS-utredning

I en artikel i SVD säger den samlade brukarrörelsen att förslagen är ett brott mot FN-konventionen.
Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag

Tidigare artiklar

Eva Schömer vill se mer skriftliga arbetsbeskrivningar

Eva Schömer

Skriftliga arbetsbeskrivningar och regelbundna träffar med arbetsgivaren i hemmet är ett sätt att skapa bra arbetsmiljö, anser Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist.
Eva Schömer – "Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen"

Citat:

Att assistenten inte kan användas för att ta hand om den assistansberättigades syskon, eller för att alltid storhandla till hela familjen.

Det betyder att någon assistent kanske ska byta olja på någon assistansberättigads bil.

Anna Barsk Holmbom – "Arbetsledaren ofta osynlig för assistenterna"

Anna Barsk Holmbom

LSS ger inte assistansberättigade självbestämmande över allt och Arbetsmiljölagen ger inte de anställda rätt i allt, säger Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning.
Anna Barsk Holmbom – "Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön"

Citat:

Rädsla är den största risken för snabba, generella beslut och förbud som påverkar assistansberättigade på ett dåligt sätt.

För är det någon som är osynlig i assistenternas värld så är det tyvärr ofta arbetsledaren.

Tidigare artiklar

Är sextitalister mer kritiska till rättighetslagstiftningen i LSS?

Jonas Franksson

Nästan alla som ifrågasätter rättighetslagstiftningen i LSS tillhör 60-talsgenerationen, säger Jonas Franksson. Han menar att de tillhör en mellangeneration - för unga för att se hur illa det var före LSS och för gamla för att ta rättigheterna för givna.
Jonas Franksson, STIL - "Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt"
Citat:

Den linje som Anna Dahlberg drivit är den samma som vi har sett i regeringens nedskärningspolitik.

Den där personen som har semester i Portugal som dyker upp i tid och otid. Ingen vet vem han är och var han kommer från.

Tidigare artiklar

Kassan slopar rekommendationer om hur assistansersättning ska användas

Försäkringskassan

Försäkringskassan tar bort de allmänna råden om hur mycket som ska gå till tex löner/lönebikostnader eller assistansomkostnader. Ett högre timbelopp kan nu också fördelas över en avstämningsperiod.
Veronica Söderholm, Försäkringskassan – "Vi vet inte längre hur schablonbeloppet bör fördelas på olika kostnadsslag"

Citat:

Det numera saknas ett tydligt faktaunderlag för att bedöma hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas.

Vi menar att en motsvarighet till de allmänna råden skulle kunna införas i lag eller förordning.

Tidigare artiklar

"Järnaxeln mellan S och M är bruten"

Jonas Franksson

Jonas Franksson är positiv till valresultatet och hur den politiska debatten om personlig assistans utvecklades i valrörelsen.
Jonas Franksson, STIL - "Järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är bruten"
Citat:

Det har alltid varit vår största rädsla att (S) och (M) ska genomföra hårda besparingar mot riksdagens vilja.

Vi vinner inget på statligt huvudmannaskap om man samtidigt begränsar gruppen.

Tidigare artiklar

Enbart 18 % av hittills sökta tillstånd beviljade

Johanna Mattsson

Hittills i år har bara 15 av 84 nyansökningar om att bedriva assistans godkänts. Förra året förlorade 16 assistansföretag sitt tillstånd vid en särskild granskning. Vid årsskiftet avgiftsbeläggs ansökningarna och fler tillståndskrav införs.
Johanna Mattsson, IVO – "Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet"
Citat:

Tre företag hade försatts i konkurs och för de återstående fyra fanns olika kopplingar till brott eller misstanke om brott.

En lagändring som träder i kraft den 1 januari 2019, innebär att alla som söker tillstånd ska betala en avgift för sin ansökan.

Tidigare artiklar

IVO visar inte längre uppgifter om tillstånd öppet på nätet

Ingrid Rydell

Sedan i somras visas inte uppgifter om assistansanordnares tillstånd direkt på nätet. IVO menar att assistansberättigade inte har lagstöd för direktåtkomst till uppgifter i IVO:s register.
Ingrid Rydell, IVO – "Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister"
Citat:

Det är bara Socialstyrelsen som har rätt till direktåtkomst.

Vår ambition är att verksamheter som finns i registren ska kunna se sina egna uppgifter men när det kan ske kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget.

Stark kritik mot att tillstånd inte visas öppet på IVO:s hemsida

Fredrik Borelius

Vårdföretagarna, KFO och IfA – intressegruppen för assistansberättigade är överens. Det är mycket dåligt att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut.
Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
Citat:

Vårdföretagarna
Det vore önskvärt att registret åter blir offentligt för alla och på så sätt öka transparensen och möjligheten till information.

KFO
Jag har lyft frågan till IVO:s generaldirektör.

IfA
Det är ett steg tillbaka i utvecklingen att inte på ett öppet sätt kunna ta del av vilka som har tillstånd.

Kommande artiklar

 • Intervjuer om den utläckta LSS-utredningen
 • Rapportering om det politiska spelet kring personlig assistans.
 • Intervjuer om uppsägningar av personliga assistenter
 • Med mera

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • BonZi - personligt stöd AB
 • Lottas Omsorg AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aroskooperativet
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Förenade Care AB
 • Jelia Care AB
 • Kooperativet Hand i Hand
 • Move & Walk i Sverige AB
 • Plusfamiljen Funka AB
 • Shamsen Assistans AB
 • Sköndals Assistans AB
 • Together Personlig Assistans AB
 • Västgöta Assistans AB

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera via swish till 123-191 01 40


Skicka sidan till: