Reaktioner på utläckt LSS-utredning

Förra månaden publicerade Assistanskoll utdrag från ett andra utläckt utkast från LSS-utredningen där tex barn under 16 år inte skulle beviljas assistans. Vi har nu intervjuat sex riksdagspartier om vad de anser om förslagen och om behovet av lagändringar för grundläggande behov.

Kristdemokraterna – "LSS-utredningens förslag vore förödande"

Pia Steensland

Pia Steensland vill tvärtom vill se snabba lagändringar där andning, sondmatning och integritetsnära delar räknas som grundläggande behov.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Nu behövs det snabba lagändringar"
Citat:

Behovet ska vara avgörande, inte hjälpens karaktär.

Om ett enigt utskott sluter upp bakom utskottsinitiativet bedömer vi att även en övergångsregering har mandat för att hitta de politiska lösningar som krävs.

Vänsterpartiet – "Detta begränsar rättigheter"

Maj Karlsson

Maj Karlsson anser att förslagen i LSS-utredningens utläckta utkast försämrar rätten till personlig assistans. Hon vill se lagändringar mot alla de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Detta är förslag som begränsar rättigheter"
Citat:

Med en schablon känns som att vi rör oss mot hur det såg ut innan assistansreformen infördes.

Det finns ingenting i utredningen som jag i dagsläget kan se förbättrar den personliga assistansen.

Assistanskoll beroende av intäkter

Den bevakning och det arbete Assistanskoll gör är inte självklar. Vi är helt beroende av inkomster från främst reklamförsäljning. Du som ännu inte annonserar på Assistanskoll, stöd oss genom att annonsera. Du når dessutom en stor målgrupp som läser på Assistanskoll

Annonsera på Assistanskoll..

Du kan även stödja Assistanskoll via Swish till nr 123 191 01 40

Liberalerna – "Utredningen kommer troligen inte kunna användas"

Bengt Eliasson

Det behövs snabba lagändringar så att sondmatning, andning och integritetsnära behov åter räknas som grundläggande behov säger Bengt Eliasson. Han förkastar LSS-utredningens utläckta utkast.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "LSS–utredningen kommer troligen inte kunna användas"
Citat:

Det är bra att Kristdemokraterna ansluter sig till Liberalernas linje att sondmatning, andning och integritetsnära behov ska räknas som grundläggande behov.

Människors liv kan inte delas upp i schabloner. Vi är helt klart mot förslaget.

Miljöpartiet – "Vi förstår oron"

Åsa Lindhagen

Miljöpartiet vill se lagändringar så att tex sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. Det handlar om mänskliga rättigheter säger partiets nye funktionshinderpolitiska talesperson Åsa Lindhagen.

Åsa Lindhagen, Miljöpartiet – "Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen"
Citat:

Vill att vi går fram så snabbt det går med lagändringar för tex sondmatning och andning.

Förhoppningsvis har vi snart en regering på plats vilket skulle göra det lättare.

Sverigedemokraterna – "Utredningen är ett katastrofalt svek"

Carina Ståhl Herrstedt

Integritetsnära delar av grundläggande behov, liksom andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Lagändringar för att uppnå detta bör genomföras snarast, säger Carina Ståhl Herrstedt.

Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – "Det vi hittills sett av utredningen är ett katastrofalt svek"
Citat:

De ursprungliga besparingsdirektiven verkar totalt ha färgat utredningen.

...riskerar att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle kunna förlora rätten till delaktighet i samhället.

Centerpartiet – "Oacceptabelt ta bort assistans för barn"

Per Lodenius

Centerpartiet vill se snabba lagändringar där tex sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. Per Lodenius är kritisk till flera utläckta förslag från LSS-utredningen.

Per Lodenius, Centerpartiet – "Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt"
Citat:

Nu behöver vi först se hela utredningen för att utifrån det ta ställning till vad som behöver kompletteras eller göras om.

Ja, vi anser att man bör slå fast att till exempel andning och sondmatning är grundläggande behov.

Tidigare artiklar

LSS-utredningen klar först 10 januari

LSS-utredningen överlämnas till regeringen den 10 januari istället för den 15 december. Detta av praktiska skäl säger Jens Petersen på regeringskansliet.

LSS-utredningen klar först den 10 januari 2019

Brukarrörelsen kräver ny utredning

Funktionsrätt Sverige, DHR, Lika Unika och Ifa m.fl. kräver på SVD Debatt en ny utredning, som tar hänsyn till FN:s funktionshinderkonvention.

Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning
Citat:

"LSS-utredningen syftar till statlig kontroll över kostnader"

Anna Barsk Holmbom

Utredningens förslag på en schablon på 15 timmar riskerar att drastiskt minska antalet beviljade assistanstimmar, säger Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning.

Anna Barsk Holmbom – "Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna"
Citat:

Det kan tänkas att det blir en "assistansliknande form" på stödet.

Om du har grundläggande behov på 20 timmar så får du totalt bara 35 timmar och kanske därutöver väntetid på natten.

Tidigare artiklar

Nora Eklöv, Krönikör - Begränsa inte makten över våra liv

Nora Eklöv

Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen kom som ett slag i magen säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.

Nora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
Citat:

Det hjälper inte hur mycket utredaren än hävdar att förslagen i utredningen visst är träffsäkra och ändamålsenliga.

Tanken med assistans var ju från allra första början att vi skulle få makten över våra egna liv.

Tidigare artiklar

Thomas Juneborg Krönikör - Katastrof om läckta förslag förverkligas

Thomas Juneborg

Assistansen kommer att likna förbättrad hemtjänst om de förslag som nyligen läckte ut från LSS-utredningen förverkligas. Det menar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från utredningen förverkligas
Citat:

Nu är det upp till bevis för alla riksdagspartier. Alla som menar allvar med att värna assistansreformen ska slänga utredningen i papperskorgen.

Det är sorgligt och läsa utredaren Gunilla Malmborgs försvar av förslagen.

Tidigare artiklar

Assistansberättigade fortsätter minska

Minskningen pågår månad för månad och antalet assistansberättigade är nu 1 711 färre än i okt 2015.

Antalet assistansberättigade nu 14 468

Schablonbeloppet höjs 1,5 %

Mynthög

Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 299,80 kr år 2019 i regeringens övergångsbudget. Kostnaderna för assistansersättning har minskat med 1,3 miljarder för budgetåret 2018.

Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019

Tidigare artiklar

Selina jämför Sverige och Tyskland

Selina Griesser

I Tyskland är personlig assistans öppen att söka för alla oavsett ålder och storlek på behovet. I Sverige urholkas systemet alltmer av begränsande rättspraxis. Selina Griesser har i ett mastersarbete jämfört Sveriges och Tysklands assistanssystem.

Selina Griesser – "Sverige och Tyskland kan lära av varandra"
Citat:

I Tyskland är det mer öppet, du kan söka personlig assistans om du har en funktionsnedsättning.

I Tyskland kan det vara upp till 9 olika ansvariga myndigheter beroende på hur du fått funktionsnedsättningen och vilka behov...

Tidigare artiklar

Eva Schömer vill se starkare grund för uppsägning

Eva Schömer

Det ska krävas ett skäl för att säga upp en assistent om det saknas förtroende. Eva Schömer anser att man bör skapa ett mellanting mellan hur det ser ut idag och vad som står om saklig grund i LAS.

Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – "Det bör krävas en tydligare grund för att säga upp en personlig assistent"
Citat:

Jag tycker man ska överväga att införa en grund för att kunna säga "jag har inte förtroende för dig längre"

Å andra sidan blir det svårt för en assistent att vara professionell och säga ifrån om man hela tiden har en rädsla att förlora jobbet.

Tidigare artiklar

"Starkare grund för uppsägning har ett pris"

Anna Barsk Holmbom

Det har en prislapp att kräva en starkare grund för uppsägning menar Anna Barsk Holmbom. Assistenter riskerar att tvångsplaceras där de inte är välkomna.

Anna Barsk Holmbom – "Risk att oseriösa anordnare försöker tvångsplacera assistenter"
Citat:

Alla förslag om högre grad av anställningsskydd kommer med en prislapp.

Här innebär det att arbetsgivaren måste försöka placera om en assistent som inte fungerar med en person hos en annan person.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om den utläckta LSS-utredningen
 • Rapportering om det politiska spelet kring personlig assistans.
 • Intervjuer om uppsägningar av personliga assistenter
 • Med mera

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Grytan Assistans & Konsult AB
 • Sanda Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aroskooperativet
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Förenade Care AB
 • Jelia Care AB
 • Kooperativet Hand i Hand
 • Move & Walk i Sverige AB
 • NÄRA AB personlig assistans & hemtjänst
 • Plusfamiljen Funka AB
 • Shamsen Assistans AB
 • Sköndals Assistans AB
 • Together Personlig Assistans AB
 • Västgöta Assistans AB

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera via swish till 123-191 01 40


Skicka sidan till: