Nyhetsbrev 2008-11-10

STIL kommenterar slutbetänkandet

Sture Jonasson, STIL - "Extrema kommuner får inte normera beviljandet av assistansersättning" Citat från artikeln:

"Om man utgår från en sådan kommun när normen för behovsbedömningar sätts finns det en uppenbar risk att assistansberättigade i landet som helhet dras ner till en oacceptabel nivå"

"Det skulle innebära att uppåt 4000 personer som idag har personlig assistans förlorar möjligheten att leva ett liv där de kan välja sina assistenter, det skulle få förödande följder för de individerna, som skulle bli beroende av hur den kommun de bor i utformar insatsen"

"För oss i STIL är det en självklarhet att assistansberättigade har insyn i ekonomin. De anordnare, dit hör väl också en del kommuner, som inte erbjuder insyn borde enligt min mening väljas bort av de assistansberättigade.
Hur ser du på att förslaget att minst 85 % av assistansersättningen ska gå till lönekostnader togs bort?
- Det skulle ha inneburit att staten bestämmer assistentlönerna och det skulle vara märkligt, men att 85 procent bör tjäna som ett riktmärke tror jag alla seriösa assistansanordnare är ense om"

SKL kommenterar slutbetänkandet

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen" Citat från artikeln:

"Vi hade hellre sett att staten tar över från första timmen, nu finns samma problematik kvar med dubbel handläggning, eftersom det från början inte går att veta om en person kommer att hamna över eller under 20 timmar. Det här innebär också att diskussionerna om övervältring av kostnader kommer att finnas kvar"

"Kommunen har alltid det yttersta ansvaret, och kan aldrig lämna en person som är beroende av assistans och som inte får sin insats. Då måste kommunen gå in, men det kommer i och för sig inte att kallas assistans utan kommunen får kalla det något annat om man ska fatta beslut enligt LSS"

Tema - kommuner som assistansanordnare

54 procent av de assistansberättigade har kommunen som assistansanordnare. Kritik har framförts om att kommunal assistans ofta inte är brukarstyrd på samma sätt som i privata företag/kooperativ. Nu svarar SKL, Sveriges kommuner och Landsting på kritik som framförts.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt" Citat från artikeln:

"Länsstyrelserna ansåg bland annat att kommunerna begränsar assistansomkostnaderna för de assistansberättigade...
- Vi ifrågasätter stödet i lagstiftningen för den åsikten. Omkostnader för assistenter ingår som en del i assistansersättningen. Mer tid kan beviljas vid behov och därmed också mer omkostnadsersättning. Men att enbart bevilja mer omkostnadsersättning bedömer vi inte som möjligt. Ekonomiskt bistånd kan inte beviljas med stöd av LSS"

"Var anser SKL att gränsen går för vad en personlig assistent kan göra?
- När någon frågar säger vi att assistenten ska göra det som står i beslutet. Det innebär exempelvis att assistenten inte ska sköta trädgården, det finns såvitt vi vet inget beslut där trädgårdsskötsel finns angivet, och det framgår varken av lagen eller dess förarbeten att avsikten är att det ska ingå"

"Ellinor Englund menar att om man hårddrar förarbetena står det inte ens angivet att städning ska ingå i assistans utan det är snarare en uppgift i hemtjänsten.
- Men om man låter det ingå, ska den som får assistans då få mer välstädat än den som har hemtjänst via Socialtjänstlagen. Är inte alla individer med ungefär samma behov av välstädade hem?"

Tidigare artiklar i Tema-serien om kommuner som assistansanordnare

Tema - Kommuner upphandlar personlig assistans

STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige överväger att starta ett assistansföretag som kan delta vid kommunala upphandlingar av personlig assistans, gärna tillsammans med andra IL-kooperativ.

Sture Jonasson, Ordförande i STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar" Citat från artikeln:

"Ja, jag tror vi behöver tänka så gentemot de assistansföretag som nu ägs av riskkapitalföretag och som strävar efter stordrift för att kunna göra vinster. Jag anser att STIL bör erbjuda assistansberättigade och kommuner ett kooperativt alternativ"

"Vi ser inte bara till assistansen utan driver intressepolitik för att förbättra villkoren för de assistansberättigade i hela samhället. Hos oss går hela assistansersättningen till assistans"

"vi behöver sprida vårt goda exempel, även IL-rörelsen skulle få fördelar av en central samordning med tjänster för juridik, löner och ekonomi. Det handlar också om att kunna vara med och påverka och inte bli omkörd av de alternativ som har riskkapital bakom sig"

Kommande artiklar

Ytterligare intervjuer kring LSS-kommitténs slutbetänkande följer. Dessutom kommer artiklar om den utredning där Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen fram till mars 2011 ska utarbeta ett vetenskapligt instrument för behovsbedömning av personlig assistans.

Jämför och välj bland 140 assistansanordnare

Hittills har 140 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3857 kunder, vilket är 25,81 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 55,75 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2179 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

Assistanskoll är en online-tjänst av Independent Living Institute

Skicka sidan till: