Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll

Riksdagspartiernas loggor Vilka partier vill att grundläggande behov ska räknas i sin helhet? Vilka vill införa ett statligt huvudmannaskap? Vilka vill utreda eller ta bort åldersgränsen på 65 år? Assistanskoll har ställt 16 frågor till riksdagspartierna.

Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll

Kristdemokraterna
Utövande av föräldraskap och att arbetet bör vara grundläggande behov.

Liberalerna
Antingen skall alla behov ses som grundläggande eller så ska man ta bort begreppet helt och hållet.

Sverigedemokraterna
Ett första och viktigt steg ... är att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet.

Vänsterpartiet
Personlig assistans ska styras efter behov, inte ålder. Vi anser att åldersgränsen behöver ses över.

Centerpartiet
Vi är öppna för att se över möjligheten till personlig assistans även efter 65 år.

Socialdemokraterna
Vi tror (behovsbedömningen) kan göras mer utifrån schablonberäkningar i stället för minuträkningar.

Moderaterna
Kostnaderna för personlig assistans ska hanteras på samma sätt som alla andra budgetfrågor.

Miljöpartiet
Minuträkningen är inte rimligt utifrån den helhetssyn på individen.

STIL: Fel med anonyma beslutsfattare

Jessica Smaaland, STIL Jessica Smaaland är kritisk till att den som prövas för assistansersättning inte får träffa "beslutsfattaren", som tar det definitiva beslutet om assistanstimmarna.

Jessica Smaaland, STIL – "Försäkringskassan har skapat en process som gör det lätt att göra avslag"
Citat:

I Försäkringskassans system måste man kunna gå från 0 till 100 på en sekund för att kunna leva.

Försäkringskassan intervjuas om sina behovsbedömningar

Försäkringskassan Läs om hur en assistansbedömning genomförs med minuträkning, hur behoven rimlighetsbedöms och hur beslutet tas.

Anna Viberg, Försäkringskassan – "Beslutsfattaren kan göra en annan bedömning än handläggaren"
Citat:

Ibland resulterar vår bedömning i en annan tidsåtgång än den sökandes och då förklarar vi varför vi gör en annan bedömning.

Tidigare artiklar

IVO återkallar Lystras tillstånd

IVO IVO har återkallat tillstånden för Lystra Assistans, Ellas Assistans och Melius Assistans, alla dotterbolag till Curira AB. Besluten är överklagade till Förvaltningsrätten, som beviljat inhibition i väntan på dom.

Lystra assistans får återkallat tillstånd

Tidigare artiklar

"Positivt om Lars Lööw möter riksdagens krav"

Ola Linder, Funktionsrätt Sverige Lars Lööw har sagt att utredningen om huvudmannaskap kan komma att lägga förslag som innebär att alla moment i grundläggande behov räknas som grund för assistans.

Ola Linder, Funktionsrätt Sverige – "Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav"
Citat:

Då skulle man kunna komma ifrån att dela upp de grundläggande behoven i olika kvalifikationer som integritetsnära moment.

Tidigare artiklar

"Gruppbostäder är nutidens små institutioner"

Riitta Leena Karlsson De gamla institutionerna är stängda men institutionstänkandet lever kvar, säger Riitta Leena Karlson, fd funktionshinderombudsman i Stockholms Stad.

Riitta Leena Karlsson – "gruppbostäder är nutidens små institutioner"
Citat:

Jag är övertygad om att sparsamt beviljande av nödvändiga stödinsatser påverkar efterfrågan på särskilda boendeformer.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan i attack mot assistansmarknaden

Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, riktar mycket hårda ord mot assistansbranschen på DN-Debatt.

"Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna"
Citat:

Några väljer tyvärr i stället att lägga ut rökridåer genom att låta påskina att problemet på assistansområdet främst handlar om kvaliteten på Försäkringskassans kontrollutredningar.

"Försäkringskassan verka inte vilja försvara reformen"

Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG Generaldirektör Nils Öbergs uttalanden om att individens rätt att välja anordnare riskerar att försvinna på grund av kriminaliteten är mycket oroande, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – "Försäkringskassan verkar inte längre vilja försvara assistansreformen"
Citat:

Nu konstaterar generaldirektören kallt att myndighetens arbete mot kriminalitet kommer leda till att reformen raseras.

"Försäkringskassans bild stämmer inte"

Bengt Eliasson, Liberalerna Generaldirektör Nils Öbergs bild av en bransch i allmänt förfall stämmer inte. Den kommer ur en fuskdebatt som inte har sin grund i verkligheten, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Försäkringskassans bild av assistansmarknaden stämmer inte"
Citat:

Det är djupt problematiskt när Försäkringskassan som i det här fallet övergår till att bli en total systemförsvarare.

Tidigare artiklar

"Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?"

Pia Steensland, Kristdemokraterna Det frågade Pia Steensland Socialministern i riksdagens frågestund. Lena Hallengren svarade att regeringen kan återkomma till en diskussion om frågan.

Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?
Citat:

Pia Steensland
Idag ger i princip bara den tid som assistenten berör naken hud under toalettbesöket rätt till assistans.

Tidigare artiklar

66-årsgräns införs 1 januari 2023

Dagens 65-årsgräns ersätts av en 66-årsgräns 1 jan 2023, och en 67- årsgräns från 1 jan 2026.

LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023

Tidigare artiklar

Stärkt assistanspropositionerna antagna

Idag antog riksdagen regeringens två propositioner om Stärkt rätt till personlig assistans. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2023.

Stärkt assistans propositionerna antagna i riksdagen

Tidigare artiklar

Kommunalt anställda har högre löner

Mynthög Kommunalt anställda assistenter har 25 300 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 600 för privatanställda. Skillnaden ökar för varje år.

Lägre månadslöner för privat anställda assistenter

Krönika, Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA

Vibeke Marøy Melstrøm, Generalsekretær i Uloba Uloba og norske funktionshindrade står inför en avgörende kamp om fremtidens assistans, säger Assistanskolls krönikör, Vibeke Marøy Melstrøm.

Vibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge
Citat:

Vi trenger også en ordning vi kan bruke hele livet, som barn, ungdom, student, voksen og eldre.

Kommande artiklar

 • Intervjuer med Kim E Lindberg och Mikael Andersson som leder två stora Facebookgrupper om personlig assistans.
 • Intervjuer inför riksdagsvalet 11 september.
 • Med mera

Jämför och välj bland 212 assistansanordnare

Assistanskoll listar 212 assistansanordnare. 169 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 166 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Acepto Assistans AB
 • Alma Assistans AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Ferla AB
 • Helsa Omsorg Norden AB
 • Inleva AB
 • Iustitia Assistans AB
 • JAG Personlig assistans
 • Kooperativet Vilja
 • Kronan assistans
 • Monument Assistans AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • Redvisa i Norrköping AB
 • SAAND Service & omsorg AB
 • Saxena Omsorg AB
 • Skandinavien Assistans AB
 • Älvsborgs assistans AB

Skicka sidan till: