Utredning om huvudmannaskap i kommer tidigt i januari

Bengt Eliasson

Efter jul och nårshelgerna kommer januaripartierna att presentera direktiven för en utredning om huvudmannskapet i personlig assistans, säger Bengt Eliasson. Han är kritisk till att V, M och KD vill genomföra ett statligt huvudmannaskap redan före valet sep 2022.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Direktiven till huvudmannaskapsutredningen kommer tidigt i januari"
Citat:

Det är redan beslutat att vi ska utreda förstatligande av personlig assistans och arbetet är redan påbörjat.

Att M, KD och V med stöd av Sverigedemokraterna förespeglar en tidtabell att detta ska vara på plats före valet 2022 är inte seriöst.

Tidigare artiklar

Socialutskottet röstade för statligt huvudmannaskap

Pia Steensland

En majoritet (M, KD, V och SD) i Socialutskottet har krävt en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet"
Citat:

Vi har ställt kravet att de som idag har kommunalt beslutad assistans ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet.

Behoven ska inte heller omprövas från grunden, bara om de förändrats.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas

Thomas Juneborg

Innan staten blir ensam huvudman måste begreppen integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov strykas för gott, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
Citat:

Begreppen integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov måste strykas för gott.

Vi får här ett kvitto på att personlig assistans är överlägsen äldreboende och hemtjänst att skydda riskgrupper.

Tidigare artiklar

Remissvaren till LSS-utredningen

Personer som skriver

Funktionsrättsrörelsen avstyrker LSS-utredningens förslag i sin helhet. Försäkringskassan vill bli huvudman för all assistans. Socialstyrelsen tvekar om förstatligande pga hård rättspraxis. Kommunal vill ha kommunalt huvudmannaskap.

Remissvar till LSS-utredningen

Tidigare artiklar

Försäkringskassan vill förstatliga assistansen

Försäkringskassan

All assistans ska förstatligas och kommunala beslut flyttas över utan omprövning. Assistansersättningen ska ha ett schablonbelopp och det förhöjda timbeloppet tas bort. Det föreslår Försäkringskassan i remissvaret till LSS-utredningen.

Försäkringskassan, Helena Poirier – "Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov"
Citat:

Att samtliga 19 000 som idag får statlig eller kommunal assistans ska göra en helt ny ansökan och prövas på nytt… är inte realistiskt.

Begreppet grundläggande behov kan vara missvisande och det finns behov av ett gemensamt begrepp.

Tidigare artiklar

DHR – "Statligt huvudmannaskap löser inte dagens problem"

Åsa Strahlemo

Ett statligt huvudmannaskap kan ha sina fördelar men det är ingen lösning på dagens problem i personlig assistans, säger Åsa Strahlemo. DHR förkastar praktiskt taget hela LSS-utredningen och är besvikna att den remitterats.

Åsa Strahlemo, ordförande, DHR – "Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrättskonventionen"
Citat:

Att dela in människors behov på det här sättet är oacceptabelt.

Rättsosäkerheten ett större systemfel som sannolikt går att hitta även i andra insatser än LSS–insatser.

Tidigare artiklar

Nora Eklöv vann mot kommunen om assistans under arbetstid

Nora Eklöv

Nora Eklöv har sedan 2016 kämpat för att beviljas assistans under sin arbetstid. Nu har hon fått rätt i Kammarrätten och hoppas att domen ska tillämpas på hennes studier till journalist.

Nora Eklöv, assistansanvändare – "Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur"
Citat:

Jag kunde inte ta mig ut och få frisk luft utan spenderade dagarna inomhus vid datorn.

Jag misstänker också att många andra sitter i samma situation och inte orkar eller vet hur man ska överklaga.

Nora Eklövs jurist uttalar sig om domen

Gabriel Boulos

Gabriel Boulos har varit Nora Eklövs juridiska stöd sedan 2016 och de har gått igenom fyra juridiska processer tillsammans.

Gabriel Boulos, jurist, STIL – "Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier"
Citat:

Det här var det fjärde målet och vi har vunnit, helt eller delvis i samtliga.

Studier är snarlikt arbete och dessutom en väg till arbete - studier skapar förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden.

Tidigare artiklar

Forskningwebbinarium om assistans

Fredrik Malmberg

Tre forskare som anlitats av Fredrik Malmberg som leder utredningen "Stärkt assistans", presenterade sina texter på ett webbinarium.

Forskningswebbinarium – "Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov"
Citat:

Hanna Egard, universitetslektor, Malmö Universitet
Om det bara handlade om att tillgodose enskilda behov så kan man lika gärna sätta in folk på institution igen.

Håkan Gustafsson, professor allmän rättslära, Karlstadsuniversitet
Rättssäkerhetsfrågan (ska) inte bara riktas mot kommunerna och staten utan också mot de privata utförarna.

Anna Bruce, forskare Raoul Wallenberginstitutet
Aldrig en legitim förklaring om bristerna beror på att det är många olika aktörer som lagstiftare, domstolar, myndigheter...

Tidigare artiklar

IfA startar projekt för krishantering

Lilly Key

I projektet "Krisstöd" ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer. Händelserna under Covid-19 pandemin ledde fram till projektet.

Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – "Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering"
Citat:

Det kan vara om den enskilde blir svårt sjuk, om en nära avlider eller om vi stöter på ny pandemi alternativt råkar ut för en naturkatastrof.

Verktyget är inte färdigt utan kommer att skapas tillsammans med projektdeltagarna.

Tidigare artiklar

5000 kr ersättning för skyddsutrustning

Assistansanordnare och egna arbetsgivare kan nu söka 5000 kr i ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter. Regeringen har fått kritik för att beloppet begränsas och bara gäller skyddsutrustning.

Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december

Tidigare artiklar

Nya PAN och HÖK-avtal för personliga assistenter

SKR/Sobona och Kommunal har ingått fyraåriga avtal som gäller till 31 mars 2024. Lönen höjs i snitt med 2 % per år. HÖK-och AB-avtalen gäller fastanställda. PAN-avtalet visstidsanställda och anhörigvårdare.

Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal

Läs mer på

IVO ger förslag mot kriminalitet och fusk

IVO-pressbild

IVO vill tex kunna dela uppgifter med andra myndigheter, få tillgång till brottsregister och skattekonton.

IVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistansanordnare

Tidigare artiklar

DEBATT
Funktionsrättsrörelsen: Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten

Funktionsrättsrörelsen anser att NUC-rapporten om organiserad brottslighet i assistans innehåller "direkta överdrifter" och "glider på sanningen".

Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten
Citat:

Ger uttryck för uppfattningen att det utan egentlig behovsprövning är fritt fram att begära hur många timmars assistans som helst.

De dömer ut rättighetslagar som brottsgenerande.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • IfA och Funktionsrätt intervjuas om statligt huvudmannaskap och LSS-utredningen
 • Pia Steensland, (KD) bemöter Bengt Eliasson (L) om utredningen om huvudmannaskap
 • David Lega (KD) EU-parlamentariker intervjuas om assistanssituationen på EU-nivå
 • Med mera

Jämför och välj bland 237 assistansanordnare

Assistanskoll listar 237 assistansanordnare. 211 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 207 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans för dig i Sverige AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • ELFA assistans i Sverige AB
 • Freja Assistanstjänst AB
 • Förenade Care AB
 • God Assistans i Norr AB
 • God Assistans i Syd AB
 • Himmave AB
 • LS Assistans AB
 • SAAND Service & omsorg AB
 • Sköndals Assistans AB
 • Vår Omtanke AB

Skicka sidan till: