Nyhetsbrev 2008-08-14

Nyheter om innehållet i LSS-kommitténs slutbetänkande

LSS-kommitténs Ordförande Kenneth Johansson, Centerpartiet, och ledamoten Mona-Lisa Norrman, Vänsterpartiet, berättar i intervjuer för Assistanskoll om innehållet i slutbetänkandet som lämnas över till minister Maria Larsson den 29 augusti.

1. Kenneth Johansson - "LSS-kommittén kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans" Citat från artikeln:


"I slutbetänkandet svarar vi på ett antal direktiv, ett av dessa är huvudmannaskapet för personlig assistans. För insatsen personlig assistans föreslår vi en ändring i huvudmannaskapet till en statlig huvudman.

Gäller det enbart för LSS-insatsen personlig assistans?
- Ja, det gäller enbart personlig assistans, det gäller inte de övriga LSS-insatserna"

"Jag kan bekräfta att kraven på tillstånd och en aktivare tillsyn kommer i slutbetänkandet.
Ingår det krav på avtal mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade?
- Ja, det gör det.
Kommer 85-procentförslaget med i slutbetänkandet?
- Nej det kommer inte med"

"Det som vi kommer att arbeta med i slutfasen är till stor del konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet.

Rör det vad som ska hända med personer som har kommunala LSS-beslut och vem som ska betala sjuklöner när den assistansberättigade köper assistans?
- Jo, du är på rätt väg när du funderar på effekter av att det inte blir ett kommunalt ansvar längre"

2. Mona-Lisa Norrman - "Det genomsnittliga veckoantalet assistanstimmar ska sänkas från 106 till 100" Citat från artikeln:


"Stämmer det att en besparing på 3,3 miljarder ska göras på assistansen?

- Den exakta summan är något större än 3,3 miljarder eftersom den har räknats upp efter det aktuella kostnadsläget.
Är det en besparing per år?
- Den gäller per årsbudget men besparingssumman kommer troligen att uppnås fullt ut efter tre år. Den största besparingen ligger i att assistanstimmarna per assistansberättigad sänks till ett genomsnitt som beräknas hamna på 100 timmar i veckan. Idag ligger genomsnittet på cirka 106 timmar"

"Argumentet för detta, vilket jag också ställer upp på är att vi tittat på situationen i olika län i landet och inget tyder på att det fungerar sämre i län med en stramare bedömning. Det är inte fler överklaganden eller klagomål i de länen. Jag tycker det är rimligt att alla län får en likadan bedömning och då har vi siktat in oss på den lägre nivån som redan finns i vissa län.

Förändringarna kommer alltså att ske i samband med omprövningar?
- Just det"

"Vilka fler besparingar föreslår LSS-kommittén?
- Vi föreslår att innan dubbel assistans beviljas, ska man ha sett över hjälpmedelssituationen. Försäkringskassan föreslås få rätt att kräva att man först ska se om situationen går att avhjälpas med hjälpmedel, innan man sätter in dubbel assistans, det har inte Försäkringskassan rätt till idag"

"Vi föreslår införandet av LSS-insatsen "personlig service med boendestöd". Den tror jag kommer att kunna fungera för många av de som idag har kommunala LSS-beslut på personlig assistans och som inte når upp till 20 timmar.
Kommer alla kommunala LSS-beslut att omprövas?
- Vi föreslår införande av en statlig huvudman för personlig assistans. De kommunala LSS-besluten kommer då att omprövas i den ordning de normalt omprövas. Där tror vi att LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" i stor utsträckning kommer att ersätta de kommunala assistansbesluten"

"Kommer det fler förändringar kring LSS-insatserna?
- Ledsagning inom LSS föreslås försvinna, den kommer då bara att finnas inom Socialtjänstlagen. Samtidigt tydliggör vi att stödinnehållet i gruppboenden ska hålla en hög kvalitet, kommunerna måste se till att kompetensen finns där för att exempelvis ledsagning ska kunna ersättas. I de fall du har ledsagning men inte bor i ett gruppboende så kan du bli aktuell för den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"

"Schablonen kommer att göras om, vilket kommer att innebära en mindre besparing av de totala kostnaderna. Idag finns det ett schablonbelopp, med möjligheter till 12 procents utökad assistansersättning. Vi föreslår att möjligheten till utökad assistansersättning finns kvar men att man samtidigt delar upp schablonersättningen i två delar, en för dagtid och en högre schablon för tid när OB utgår"

"Blir det ett krav på ekonomisk redovisning från assistansanordnaren till kunden om vad ersättningen går till?
- Nej, däremot finns det ett krav på assistansanordnaren att alltid redovisa till Försäkringskassan exakt vad assistansersättningen använts till. Anordnaren blir då också återbetalningsskyldig i de fall det inte gått rätt till. Idag hamnar det ansvaret att kontrollera detta på den assistansberättigade, det är inte rimligt"

"85-procentförslaget var ju delvis tänkt att begränsa oskäliga vinster, finns det något som begränsar detta nu?
- Ja, dels genom att schablonen förändras så att det inte går att göra vinster på att lägga OB-timmar på kommunerna. Dels genom kravet på avtal och att assistansanordnarna måste redovisa till Försäkringskassan vad de använder assistansersättningen till. Det kommer i och för sig inte att bli lika effektivt som 85-procentförslaget hade varit, så det kan hända att man senare behöver komplettera med ytterligare regelverk"

"Det nya är att LSS-kommittén föreslår en 65-årsgräns för nybeviljanden för alla LSS-insatser, samtidigt som du alltid ska få behålla LSS-insatser beviljade före 65-årsdagen. Här har jag (Vänsterpartiet) reserverat mig emot att andra LSS-insatser än assistans inte ska få nybeviljas efter 65"

Kommande artiklar

I kommande nyhetsbrev kommer Försäkringskassans nya stramare hållning att bemötas av Stefan Käll, förbundsjurist på NHR, Marie-Jeanette Bergenvall, kanslichef på Hjärnkraft samt Sofia Tedsjö, Jur kand på CJ Advokatbyrå.

Dessutom kommer reaktioner på att kommuner upphandlar personlig assistans från Kommunal, Vårdföretagarna/Almega och IfA-Intressegruppen för assistansberättigade. Assistansia AB kommer att kommentera sitt uppdrag som assistansutförare i Staffanstorps kommun.

Dessutom kommer Peter Brusén, chef för enheten för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, att intervjuas om den nyligen släppta rapporten: Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Jämför och välj bland 133 assistansanordnare

Hittills har 133 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3613 kunder, vilket är 24,18 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52,23 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 280 är assistansanordnare och 729 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

Assistanskoll sponsras av


Skicka sidan till: